fbpx

Linkbuilding

En effektiv linkbuilding-strategi er afgørende for en succesfuld SEO-indsats. I denne guide lærer jeg dig, hvordan du opbygger nye, værdiskabende links til dit website, og hvordan du optimerer værdien af dine eksisterende links.

viden_linkbuilding

Hvad er linkbuilding?

Den vigtigste faktor for din synlighed på Google er mængden og kvaliteten af links fra andre websites til dit website. Et indgående link kan opfattes som en anbefaling af dit website, og links giver derfor Google en stærk indikation af, hvor godt og relevant websitet er.

Links opstår naturligt, når nogle af egen fri vilje henviser til dit website – men det er nødvendigt, at du også selv gør en aktiv indsats for at opbygge links til websitet, hvis du ønsker at opnå succes med din SEO-indsats. Faktisk er links så vigtige for din synlighed på Google, at du ofte skal afsætte flere ressourcer til din linkbuilding-strategi end til både teknisk SEO og indholdsoptimering.

Disciplinen at opbygge links til dit website kaldes for linkbuilding, og i denne artikel anviser jeg konkrete tilgange til, hvordan du kan arbejde med linkbuilding. Indledningsvist viser jeg, hvordan du ganske nemt kan vurdere dit behov for links, og i forlængelse heraf gennemgår jeg en række karakteristika ved det gode link, for værdien af et link er ikke altid den samme.


Behovsanalyse

I dit arbejde med optimering af websitet har du – hvis du har lavet en søgeordsanalyse – udvalgt en række sider at arbejde med, hver med et eller flere tilknyttede søgeord. Din opgave er nu at vurdere behovet for links til hver side. Behovet afhænger både af konkurrencen på de tilknyttede søgeord og af, hvor godt siden er optimeret teknisk og indholdsmæssigt.

Har du stor erfaring med SEO, har du sandsynligvis en intuitiv fornemmelse for, hvilke sider det er nødvendigt at opbygge links til. Generelt gælder det, at jo højere søgevolumen det primære søgeord på siden har, jo højere konkurrence er der, og jo større krav stiller det til dit arbejde med links. Du kan sjældent opnå en god position på Google uden links.

Herunder er eksempelvis en oversigt over antallet af websites, der linker til den øverst placerede side på Google på ti forskellige, tilfældige søgeord. Det er en lille og uvidenskabelig analyse, men den viser, at samtlige bedst placerede sider har flere linkende websites:

Når du skal vurdere dit behov for links, kan du benytte en kombination af to tilgange:

 1. Afvent effekten af din tekniske og indholdsmæssige optimering af siden. Hvis ikke du efter en periode på 3 måneder har opnået den ønskede synlighed på Google, er det nødvendigt, at du opbygger links til siden.
 2. Brug et analyseværktøj til at kortlægge antallet af websites, der linker til de sider, du konkurrerer imod. Det kan give dig en god indikation af, om det er nødvendigt for dig at opbygge links til den side, du ønsker at synliggøre på Google.

Vær realistisk hvis du har få ressourcer: Du spilder både din tid og dine penge, hvis du fokuserer på sider og søgeord, som du umuligt kan opnå synlighed på med begrænsede ressourcer.


Værktøjer til linkbuilding

Vi benytter primært Ahrefs, når vi arbejder med links, og vi anbefaler dig at benytte samme værktøj (prisen starter på 99 $ månedligt). Alternativt kan du købe Majestic SEO eller Moz Link Explorer, der begge kan stort set det samme – førstnævnte til en lidt billigere pris.

Værktøjerne kan bruges til at kortlægge antallet af links til dine konkurrenter (skitseret i punkt 2 herover) og kan desuden bruges i arbejdet med linkbuilding, når du skal opbygge nye links til dit website og optimere værdien af dine eksisterende links. Sidstnævnte bliver gennemgået senere i denne artikel, og her følger derfor blot en kort vejledning til konkurrentanalysen.

Du finder dine konkurrenter ved at foretage en Google-søgning efter det primære søgeord, du ønsker at opnå synlighed på for hver side. Indtast webadressen til de bedst placerede sider i Ahrefs for at se antallet af websites, der linker til siderne. Vælg ‘URL‘ til højre for søgefeltet, så du ser antallet af linkende websites til den eksakte side, du har indtastet, frem for til hele websitet:

Antallet af linkende websites fremgår nederst til højre i billedet efter teksten ‘Live’ under ‘Referring domains’. I ovenviste eksempel er der 27 aktuelle linkende websites til siden. Det betyder ikke nødvendigvis, at du skal have 28 links for at udkonkurrere siden på Google, for der er stor forskel på værdien af et link, og andre faktorer end links spiller også ind.

Det samlede antal links til siden (Backlinks) er ikke interessant, da flere links fra samme website har en minimal merværdi. Derimod er tallene UR (sideautoritet) og DR (domæneautoritet) interessante, idet de er et udtryk for den samlede værdi af alle links til henholdsvis den enkelte side og hele domænet. Disse tal er en god indikator for, hvor du står i forhold til dine konkurrenter. Se flere linkbuilding-værktøjer.


Guide til det gode link

Der er stor forskel på værdien af et link. Et link fra en relevant side med høj autoritet har stor værdi, dvs. stor betydning for din synlighed på Google. Et irrelevant fremmedsproget link med lav autoritet har i bedste fald ingen værdi – i værste fald er linket decideret skadeligt.

I dette afsnit gennemgår jeg en række karakteristika ved det gode link. Du bør opbygge links til dit website, der i videst muligt omfang overholder disse karakteristika. Et link overholder sjældent dem alle, og et link kan sagtens være godt, selvom det kun overholder nogle få af dem.

Det gode link er et dofollow-link

Man skelner mellem dofollow-links, som Google tillægger værdi, og nofollow-links, som Google typisk ikke tillægger værdi. Nofollow-links er forsynet med et lille stykke kode, der fortæller Google, at de skal se bort fra linket (<a href=”www.eksempel.dk” rel=”nofollow”>).

Der findes endvidere to nye linktyper, som endnu kun har ringe udbredelse: sponsored-links (sponsorerede links i eksempelvis advetorials) og ugc-links (brugergenererede links i eksempelvis blogkommentarer). Ingen af disse links tillægges værdi af Google, hvis de i selve kildekoden er markeret som sponsorerede (rel=”sponsored”) eller brugergenererede (rel=”ugc”).

Links fra sociale medier, kommentarspor og debatforummer er almindeligvis nofollow-links, idet man derved forhindrer, at brugere poster links udelukkende af SEO-hensyn. Fra et SEO-perspektiv er disse links derfor værdiløse og spild af din tid. De fleste andre links er dofollow-links.

Det gode link linker til en værdiskabende underside

Links tilfører primært værdi til den side, de linker til, og i mindre grad til websitet som helhed. Derfor er links til relevante, værdiskabende undersider som hovedregel mere værdifulde end links til forsiden, der typisk allerede har mange links og en god position på Google.

Du bør opbygge links til de undersider, hvor en øget synliggørelse på Google kan tilvejebringe størst forretningsværdi. Du vil helt naturligt have nemmest ved at opbygge forsidelinks, og kan du ikke opnå et link til en relevant underside, er et forsidelink langt bedre end intet link.

Det gode link har emnemæssig relevans for din side

Et link fra en side med emnemæssig relevans for din side har langt større værdi end et link fra en side uden emnemæssig relevans for siden. Samtidig kan linket generere flere relevante besøgende til din side, hvis det er placeret på en side med relation til dit forretningsområde.

Antag eksempelvis, at du ønsker at synliggøre en side om løbesko på Google. I det tilfælde vil et link fra et blogindlæg om gode løbevaner eller et link fra en test af løbesko på Forbrugerrådet Tænks website være langt bedre end et link fra en helt tilfældig side.

Det er tilstrækkeligt, at kun den specifikke side, hvorpå linket er placeret, har relevans for din side. I ovennævnte eksempel har det med andre ord kun lille betydning, at Forbrugerrådet Tænk også omtaler en masse andre irrelevante emner på deres website.

Det gode link har en høj autoritet

Et link fra en troværdig side med høj autoritet har mere værdi end et link fra en side med lav autoritet. Det er imidlertid helt naturligt både at have links med høj og lav autoritet, og vores anbefaling er, at du i højere grad fokuserer på relevans end på autoritet.

Du kan kortlægge en sides autoritet ved at indtaste den i Ahrefs. Du får herefter vist en beregnet autoritet (angivet med teksten UR) på en skala fra 1 til 100. De fleste sider har en autoritet på mellem 5 og 15. Alternativt kan du selv foretage en løs vurdering af autoriteten: Hvis siden eller hele websitet fremstår utroværdigt, er et link fra siden værdiløst.

Det gode link er på samme sprog som dit

Links fra sider på samme sprog som dit eget har større værdi end links fra sider på andre sprog. Det fremstår unaturligt, hvis mange fremmedsprogede sider linker til dit website, og samtidig er det uhensigtsmæssigt for de udenlandske brugere, der klikker på linket, at de lander på en dansksproget side, som de med al sandsynlighed ikke kan forstå.

I Ahrefs kan du se, hvilke lande (eller rettere domæneendelser) der linker til dit website. Indtast dit domænenavn og find oversigten nederst på siden suppleret af et verdenskort (se herunder). Det er helt normalt at have links fra fremmedsprogede websites. Så længe hovedparten af dine links er danske (dvs. fra .dk-domæner), er der ingen umiddelbart grund til bekymring.

Linkbuilding geografisk oversigt i Ahrefs

Det gode link er et kontekstuelt link

Links placeret i forbindelse med tekstligt indhold er mere værd end links, der står for sig selv. Det tekstlige indhold sætter linket i en kontekst og giver Google en indikation af, hvad din side omhandler og dermed også, hvilke søgeord siden er relevant at vise på.

Links, der indgår i en artikel, et blogindlæg, en anmeldelse eller lignende, er med andre ord mere værdifulde end links, der står alene. Eksempler på links, der står alene, er annoncelinks, menulinks og egentlige lister af links (eksempelvis en punktliste med partnerlinks).

Links i sidefoden på et website er stort set værdiløse, dels fordi de ikke er kontekstuelle, og dels fordi sidefoden er placeret nederst på websitet og derfor ikke skønnes særlig relevant. Google har selv tidligere udtalt, at de ikke tillægger links i sidefoden nogen stor værdi.

Det gode link har en varieret ankertekst

Ankerteksten er den klikbare tekst, der udgør linket – en slags annoncetekst, der skaber en forventning om, hvad man klikker sig ind på. Samtidig bruger Google ankerteksten som indikator for, hvad siden omhandler (forudsat at der ikke er tale om et billedlink uden tekst). Læs mere om ankertekster.

Det gode link står på et unikt website

Flere links fra samme website har en minimal eller slet ingen merværdi – med mindre der er tale om et stort indholdsrigt website med en høj autoritet, eksempelvis et større dansk medie. Det er med andre ord ikke antallet af links, der tæller, men antallet af linkende websites.

Samme princip gælder, uanset om linkene er på samme side eller på forskellige sider på websitet. Tilsvarende gælder det, at jo flere udgående links, der er på en side, jo mindre værdi har hvert enkelt link. Derfor er links fra sider med få udgående links at foretrække.

Opsummering

Det gode link er altså kendetegnet ved, at:

 • det er et dofollow-link. Lad være med at spilde tid på nofollow-links fra sociale medier, kommentarspor og debatforummer.
 • det linker til en værdiskabende underside. Opbyg links til de sider, som en øget synliggørelse af på Google kan skabe størst værdi.
 • det har emnemæssig relevans for din side. Opbyg links fra sider, der er emnemæssigt relaterede til den side, du ønsker at linke til.
 • det har en høj autoritet. Opbyg links fra troværdige og pålidelige sider.
 • det er på samme sprog som dit. Opbyg links fra sider på samme sprog som dit eget.
 • det er et kontekstuelt link. Opbyg links i forbindelse med artikler, blogindlæg, anmeldelser og lignende tekstligt indhold.
 • det har en varieret ankertekst. Varier linkenes ankertekster ved brug af søgefraser, brandnavne, webadresser, generisk tekst og billedlinks.
 • det står på et unikt website. Lad være med at spilde tid på at opbygge flere links fra det samme website.

Et blogindlæg med et link til dit website kan opfylde alle kriterier. Sværere er det ikke!


Naturlig linkbuilding

Linkbuilding strider ikke mod Googles retningslinjer for webmastere. Faktisk har Google tidligere selv udgivet en marketingguide, hvor de opfordrer til, at man opsøger andre websites og efterspørger et link. Til gengæld må du ikke manipulere med dine links.

Manipulering omfatter ifølge Google selv:

 • køb og salg af links
 • overdreven linkudveksling (dvs. at nogle linker til dig, mod at du linker til dem)
 • storstilet markedsføring med overdreven brug af søgeord i ankerteksterne
 • brug af automatiserede programmer til oprettelse af links
 • krav om dofollow-link som en del af en kontrakt eller lignende.

Ovenstående er – ifølge Google – en unaturlig måde at opnå links på, og konsekvensen af mange unaturlige links kan være, at du mister de positioner, du har opnået på Google. Du skal dog langt fra altid lytte til, hvad Google siger, for køb af links kan faktisk være en effektiv linkbuilding-metode, hvis linkene indgår på en naturlig måde i relevant, redaktionelt indhold (mere herom senere).

Til gengæld er der næppe tvivl om, at overdreven linkudveksling, automatiseret oprettelse af links og overdreven brug af søgeord i ankerteksterne er en dårlig idé. For modsat købte links kan Google sandsynligvis nemt identificere disse metoder. Benytter du disse metoder, vil du opleve, at det kan have en positiv effekt på kort sigt, men at du mister dine opnåede positioner senere hen.

Hvordan sikrer du en naturlig linkprofil?

Summen af alle links til dit website kaldes for din linkprofil. Helt grundlæggende gælder det, at en naturlig linkprofil er en varieret linkprofil. Det er med andre ord uhensigtsmæssigt kun fokusere på én linkbuilding-metode og én slags links. Deraf følger også, at det kan være udbytterigt nogle gange at afvige fra kriterierne for det gode link oplistet i forrige afsnit.

Variation kan opnås på mange måder, heriblandt eksempelvis:

 • med forskellige linktyper (dofollow eller nofollow)
 • med forskellige linkdestinationer (forside eller undersider)
 • med forskellige ankertekster (brandnavn, webadresse, søgefrase eller generisk tekst)
 • med forskellige linkplaceringer (i en tekstlig kontekst eller enkeltstående)
 • med forskellige tidsintervaller (tidsmæssigt adspredt).

Hvis blot du følger de forskellige linkbuilding-strategier, jeg anviser herunder, vil du opleve, at variationen opstår af sig selv, både med hensyn til udformningen af de enkelte links og linkenes adspredelse over tid. Variation er med andre ord ikke nødvendigvis noget, du behøver at have særlig opmærksomhed på – med mindre du køber mange links på samme tid.


Skadelige links

Visse links til dit website kan være potentielt skadelige links. Det gælder typisk links fra sider med ulovligt indhold, sider med pornografisk indhold, sider med autogenereret indhold, sider af meget lav kvalitet og sider, som det generelt ikke er i din interesse at blive associeret med.

I bedste fald har links fra denne type sider ingen virkning. I værste fald skader de Googles vurdering af dit website og dermed også din synlighed på Google. Det kan være dine konkurrenter, der står bag linkene (en lyssky metode kendt som link spamming), men det er sandsynligvis udenlandske spammere, der automatisk rammer helt tilfældige websites.

Potentielt skadelige links er faktisk meget almindelige, og de fleste websites er ramt af dem i større eller mindre grad. De giver derfor kun anledning til bekymring, hvis du har et stort antal af dem, i hvilket tilfælde du kan indsende dem til Google, så Google ser bort fra dem.

Du kan identificere skadelige links til dit website ved at indtaste websitet i Ahrefs og klikke på ‘Referring domains’ i menuen til venstre. Du får herefter vist alle websites, som linker til dig. Sorter listen efter domæneautoritet (angivet med teksten DR) og gennemgå domænerne med lavest autoritet manuelt. Skriv potentielt skadelige domæner ned på en liste.

Skadelige domæner kan ofte identificeres alene på domænenavnet. Vi har eksempelvis tidligere set potentielt skadelige links fra domæner som jzmw.me, virsomheder.work, erotikgaleri.zoxxxo.ru, megaindex.ru, porna.space, danishdirectory.com og mange flere. Hvis du er det mindste i tvivl, om et domæne er skadeligt, så lad det være og undlad at skrive det på din liste.

Indsendelse af skadelige links til Google

Du kan indsende potentielt skadelige links til Google via funktionen afvis backlinks (på engelsk disavow links). Værk opmærksom på, at funktionen kun kan benyttes, hvis du har oprettet en gratis Google Search Console-konto til dit website og er logget ind på denne konto.

Vi anbefaler, at du indsender hele domæner frem for enkeltstående links, da du derved sikrer dig mod eventuelt fremtidige links fra de samme domæner. Fremgangsmåden er som følger:

 1. Åbn et tekstprogram (Word, Notesblok, TextEdit eller lign.).
 2. Angiv hvert domæne på en ny linje med teksten ‘domain:’ foranstillet.
 3. Skriv eventuelt kommentarer til dig selv ved at starte en linje med tegnet #.
 4. Gem filen i .txt-format med kodningen UTF-8. Filnavnet er ligegyldigt.
 5. Indsend filen til Google ved brug af funktionen afvis backlinks.

Tekstfilens indhold kan eksempelvis se sådan ud:

# Tre domæner, der skal afvises

domain:jzmw.me

domain:megaindex.ru

domain:porna.space

Du kan opliste et ubegrænset antal domæner i tekstfilen, og du kan indsende flere filer.


Døde links

Døde links er links til sider på dit website, som ikke længere eksisterer. Det er nemt og effektivt at redirecte de døde links til en eksisterende side, så du genvinder værdien af linkene. Læs mere om døde links.


Konkurrentlinks

Konkurrentlinks er indgående links til dine konkurrenters website. De er interessante, fordi dem, der linker til dine konkurrenter, potentielt også har en interesse i at linke til dit website. Samtidig kan konkurrentlinks give dig en værdifuld indsigt i dine konkurrenters strategier, partnerskaber, kunder og salgskanaler, som du kan udnytte til at forbedre egne konkurrencevilkår.

Du kan kortlægge links til dine konkurrenter ved brug af værktøjet ‘Link intersect’ i Ahrefs. Værktøjet findes under fanen ‘More’ øverst på siden. Indtast en eller flere konkurrenter og dit eget website i nederste felt og klik så på knappen ‘Show link opportunities’. Listen med links er sorteret sådan, at de websites, der linker til flest konkurrenter, står øverst.

Gennemgå hvert website på listen og vurder, om websitet er relevant at få et link fra, om det er sandsynligt at websitet vil linke til dig, og om du har anden kommerciel interesse i websitet end et link. Kontakt efterfølgende indehaveren af websitet med afsæt i de gode råd herunder. Den eksakte placering af linket til din konkurrent kan ses, hvis du klikker på det blå tal under konkurrenten.

Følgende typer af websites er ikke relevante at bruge tid på:

 • Websites på fremmedsprog.
 • Websites ejet af konkurrenten selv.
 • Websites med meget sponsoreret indhold (med mindre du vil betale for et link).
 • Nyhedsmedier og blogs (med mindre du vil betale for et link eller har en god historie).
 • Sociale medier, debatforummer, kommentarspor og portaler for jobs.
 • Linkkataloger, artikeldatabaser og andre websites af lav kvalitet.

Gode råd til konkurrentlinks

 • Brug dit netværk. Chancen for at få et link er større, hvis du har en relation til dem, du henvender dig til – også selvom det ikke er en nær relation.
 • Skriv personligt. Lad være med at sende den samme mail til en masse forskellige personer. Skriv personlige mails, og ros dem, du skriver til.
 • Giv noget igen. Overvej, hvad du kan tilbyde til gengæld for et link. Forklar om nødvendigt, hvilken værdi linket har for dem, der linker til dig.
 • Skab godt indhold. Jo mere spændende og engagerende indholdet på dit website er, jo større er chancen for, at andre vil linke til det.
 • Opbyg relationer. Hvis nogle vil linke til dig, er det sandsynligvis fordi, I har et fælles interesseområde. Overvej, om det kan udvikle sig til en varig relation inden for markedsføring, salg eller anden kommerciel aktivitet.
 • Vær vedholdende. Lad dig ikke slå ud af et nej. Konkurrentlinks kræver tålmodighed, og du kan ikke forvente en succesrate på 100 %.

Gæsteblogging

Gæsteblogging er disciplinen at skrive indhold til andres blogs. Fordelene er mange: Du opbygger troværdighed gennem vidensdeling, du synliggør din virksomhed over for nye målgrupper, du opbygger en positiv relation til personerne bag bloggene, og du får links til dit website.

Gæsteblogging skaber samtidig værdi for bloggene, idet du leverer godt, relevant indhold, der interesserer deres læsere og øger deres besøgstrafik. Desuden giver det bloggene mulighed for at opbygge en relation til dig, og dit brand har i sig selv en positiv afsmitning på dem.

Bloggene, du skriver til, bør så vidt muligt have emnemæssig relation til din virksomhed – links er mere værd, hvis de stammer fra emnemæssigt relevante sider, og brandingværdien af blogindlæggene er højere, hvis de læses af nogle, der er en del af din kundegruppe.

Find egnede blogs ved at foretage en Google-søgning efter forretningsrelevante emner efterfulgt af ordet blog, indlæg eller gæsteindlæg. Jo bredere din niche er, jo nemmere er det typisk at finde egnede blogs. Personlig blogs kan du typisk ikke få lov at skrive gæsteindlæg til – i det tilfælde er det typisk bloggeren selv, der skriver indlægget mod betaling.

Gode råd til gæsteblogging

 • Afdæk målgruppen. Sæt dig ind i bloggen og dens målgruppe. Find en spændende vinkel på dit blogindlæg, der vækker læsernes interesse.
 • Kontakt bloggen. Kontakt indehaveren af bloggen, før du skriver indlægget. Vær ærlig om din hensigt, og forklar hvilken værdi du kan tilføre bloggen.
 • Vær kvalitetsbevidst. Skriv faktabaseret kvalitetsindhold med afsæt i målgruppens interesser. Undgå selvpromoverende indhold om egen virksomhed.
 • Skriv unikt. Skriv unikke blogindlæg for at undgå duplikeret indhold. Omformuler indholdet, hvis du genbruger indhold fra eget website.
 • Overhold formalia. Opsæt indlægget som eksisterende indlæg med hensyn til overskrift, underoverskrifter, billeder, afsnitsopdeling, længde mv.
 • Link naturligt. Indsæt et link til dit website i indlægget. Linket kan indgå naturligt i forbindelse med en kort indledende faktatekst, hvor du præsenterer dig selv og din faglighed. Linket behøver ikke indgå i selve blogteksten.
 • Nå bredt ud. Skriv indhold til forskellige blogs frem for at skrive flere indlæg til samme blog. To links fra samme blog har ikke tilnærmelsesvis samme værdi som to links fra to forskellige blogs.

Earned links

Earned links er links, som opstår naturligt, fordi du har gjort dig fortjent til dem. Opskriften er enkel: Skab indhold til dit website, der er så godt, at andre frivilligt linker til det. I praksis kræver det dog både dygtighed og vedholdenhed, og succesraten er typisk større ved andre linkbuilding-metoder – især på den korte bane, hvor du har mange andre linkmuligheder.

Vores erfaring er, at følgende indholdstyper kan være gode til at skabe opmærksomhed og omtale og derigennem links til dit website:

 • Nyheder
 • Interviews
 • Statistik og undersøgelser
 • Vejledninger og guides
 • Infografikker
 • Gratis bøger og digitale værktøjer
 • Giveaways
 • Provokationer

Konkurrencer er ikke nævnt – de er meget delbare, men fordi konkurrencerne som oftest deles på sociale medier, er der tale om nofollow-links uden værdi. Uanset valget af indholdstype er det en fordel, hvis du kan relatere indholdet til aktuelle nyhedshistorier, da der derved allerede er en interesse for emnet, og du samtidig kan være heldig, at pressen udviser interesse for indholdet.

Kom godt i gang med earned links

 • Lav en brainstorm. Skriv alle idéer til indhold, der kan engagere din målgruppe. Det er en fordel, hvis indholdet også har interesse for medier og fagblade.
 • Prioriter arbejdet. Prioriter idéerne. Det er vigtigt, at du arbejder med flere idéer på samme tid, så chancen for at opnå links til dit website øges.
 • Brug din data. Brug data som et vigtigt aktiv, når du arbejder med forskellige indholdstyper. Brug dit netværk til at indsamle ny data og interviews.
 • Spred indholdet. Del nyt indhold på sociale medier, og kontakt relevante medier, fagblade og websites, der kan have interesse i at læse indholdet.
 • Evaluer arbejdet. Test forskellige indholdstyper og emner, og evaluer, hvilke der har den største effekt. Husk, at effekten kan måles på andet end antal links. Nogle gange er branding og omtale uden links mere værd end links.

Partnerlinks

Partnerlinks er links fra virksomheder, organisationer og personer, du har en forretningsmæssig relation til. Linkene er typisk forholdsvis nemme at opnå, men har til gengæld primært værdi, hvis du ikke samtidig linker til partnerne (ellers er der tale om linkudveksling). Der kan dog være mange gode grunde til, at du alligevel vælger at linke til dine partnere.

Eksempler på partnere er:

 • Producenter
 • Leverandører
 • Distributører
 • Forhandlere
 • Franchisetagere
 • Trofaste kunder

Skriv til dine partnere, at et link betyder meget for dig, og prøv at få dem til at linke til en relevant underside frem for din forside. Vær samtidig klar over, at et link også har værdi for partnerne i form af, at de bliver associeret med din virksomhed. Hvis partnerne beder om, at du også linker til dem, så tøv ikke med at linke tilbage. Google er kun imod overdreven linkudveksling.

Brancheforeninger og netværk

Brancheforeninger og faglige netværk vil typisk gerne linke til deres medlemmer. Undersøg om de foreninger og netværk, din virksomhed er medlem af, linker til dit website. Det kan du enten gøre ved at foretage en søgning efter din virksomhed på deres website eller ved at undersøge, om deres website indgår på listen over links til dit website i det tidligere omtalte værktøj Ahrefs.

Hvis der findes en beskrivelse af din virksomhed på deres website, eksempelvis i forbindelse med en profilside eller medlemsside, kan du med fordel skrive en lidt længere beskrivelse af din virksomhed og flette et link til en forretningsrelevant underside ind i beskrivelsen.

Udtalelser og cases

Tilbyd at skrive en udtalelse til virksomheder, der har udført arbejde for dig. Alle er glade for ros og positiv omtale og vil typisk gerne kvittere med et link tilbage til dit website. Du kan også tilbyde at indgå i en større case, hvorved linket indgår i en mere værdifuld kontekst.

Udtalelser og cases kan benyttes i forbindelse med alle de partnertyper, der er nævnt herover. Derudover er webbureauer, designbureauer, marketingbureauer, kommunikationsbureauer, eventbureauer og lignende, der har arbejdet for din virksomhed, også oplagte kandidater.


CSR-links

CRS-links er links, der indgår som en del af en CSR-indsats (Corporate Social Responsibility). Det er med andre ord et arbejde med sociale, miljømæssige og etiske hensyn i dine forretningsaktiviteter, som du udnytter til samtidig at opbygge links til dit website. Der er flere muligheder:

Sponsorater og donationer

Mange velgørende organisationer, frivillige foreninger og events (konferencer, festivaller og lignende) linker til deres sponsorer på websitet. Ofte behøver sponsoratet ikke være stort, og det kan således være en billig form for linkbuilding, hvor du samtidig gør noget godt for andre.

Det er en fordel – men langt fra altid muligt – at sponsoraterne har relevans for dit forretningsområde. Både fordi det giver linkene en større værdi, og fordi det styrker profileringen af din virksomhed. Sælger du havemøbler i træ, kan du eksempelvis sponsorere bæredygtigt skovbrug, og har du en sportsforretning, kan du sponsorere lokale idrætsforeninger.

Undersøg om de initiativer, din virksomhed støtter eller har støttet, linker til dig. Hvis du er i tvivl om, hvem virksomheden har doneret penge til, kan du foretage en Google-søgning efter dit firmanavn i citationstegn efterfulgt af ordet sponsor, sponsorer, sponsorat eller donation.

Mærkningsordninger

En mærkningsordning er en certificering, som verificerer, at din virksomhed lever op til bestemte krav. Det sender et positivt signal til dine potentielle kunder og kan samtidig have en SEO-værdi, hvis mærkningsordningen linker til verificerede medlemmer på deres website.

Følgende danske mærkningsordninger linker til deres medlemmer:

I tillæg til ovennævnte findes en lang række mere fagspecifikke mærkningsordninger, eksempelvis Dansk Indeklima Mærkning, OEKO-TEX, Grønne Spirer og Bæredygtig Jagt.


Medielinks

Medielinks er links fra nyhedsmedier, sociale medier og reklamemedier. Nogle af disse links har jeg allerede berørt, og andre berører jeg i artikel om køb af links. Derfor er dette afsnit begrænset til nogle få andre tilgange, som kan indgå i dit arbejde med linkbuilding.

Fælles for de tilgange, der præsenteres i dette afsnit, er, at de ikke har den store SEO-værdi. Men de kan ikke desto mindre eksponere din virksomhed over for nye målgrupper og tiltrække besøgende til dit website, og derfor har de en særlig berettigelse.

Pressemeddelelser

Formålet med pressemeddelelser og PR i det hele taget bør ikke være linkbuilding. Arbejdsindsatsen står meget sjældent mål med udbyttet, dels fordi de færreste medier ønsker at linke til andre websites, og dels fordi eventuelle links typisk er forsidelinks, som er mindre værd end undersidelinks.

Du skal med andre ord ikke skrive pressemeddelelser af SEO-hensyn, men hvis du af andre årsager skriver en pressemeddelelse, kan du med fordel inkludere et link i den. Vi anbefaler, at du skriver en kort faktaboks om din virksomhed, hvori linket indgår med din webadresse som ankertekst. Links i selve presseteksten bliver sjældent publiceret af medier.

Danske pressemeddelelser kan eksempelvis udsendes:

Videoer og PowerPoint-præsentationer

Hvis du producerer videoer til dit website (produktvideoer, infovideoer og lignende), kan du med fordel også publicere videoerne på videoplatforme som YouTube, Vimeo og Dailymotion. YouTube er Danmarks næststørste søgemaskine – efter Google og langt foran Bing.

Det samme gælder, hvis du producerer PowerPoint-præsentationer. I det tilfælde kan du med fordel publicere dem på filplatforme som SlideShare, Scribd og Issuu. Du kan også publicere dem på Dropbox, så længe du blot husker at gøre filen offentligt tilgængelig.

Der er i alle tilfælde tale om nofollow-links, så værdien ligger primært i eksponeringen af dit website. Skriv en unik beskrivelse til hver video eller hver præsentation og link fra beskrivelsen til en relevant side på dit website. Undgå at genbruge samme beskrivelse på flere platforme.

Rabatter og tilbud

Rabatkuponer, studierabatter og gode tilbud kan være en effektiv metode til at synliggøre din virksomhed på andre websites – også selvom linkene i sig selv ikke har den store SEO-værdi. Foretag en Google-søgning efter rabatkoder og studierabat for at finde linkmuligheder.


Konklusion

Du har nu lært en lang række forskellige metoder til, hvordan du øger værdien af dine eksisterende links, og hvordan du opbygger nye, værdiskabende links til dit website. En linkbuilding-metode er ikke bedre end de andre, og variation er derfor nøgleordet for din arbejdsindsats.

Vores erfaring er, at du nemt kan opnå en håndfuld gode links. Den næste håndfuld kræver en større arbejdsindsats, men vi lover, at tiden er godt givet ud. Få links til relevante sider på dit website kan have stor værdi, selvom de kun udgør en lille andel af det samlede antal links.


Ofte stillede spørgsmål

Hvad er linkbuilding?

Linkbuilding er en betegnelse for at opbygge indgående links til dit website, dvs. opbygge links fra andre websites til dit website.

Hvorfor er linkbuilding vigtigt?

Indgående links er den vigtigste faktor for din synlighed på Google. Et indgående link kan opfattes som en anbefaling af dit website, og links giver derfor Google en stærk indikation af, hvor godt og relevant websitet er.

Hvordan arbejder jeg med linkbuilding?

Der findes mange forskellige metoder til at opbygge links. Du kan få det fulde overblik over de forskellige linkbuilding-metoder i denne artikel.

Hvad koster linkbuilding?

Prisen for linkbuilding afhænger af, hvilket marked du befinder dig på, og hvad konkurrencen er. Kontakt os for en dialog om dine behov og et prisoverslag.

Kan jeg få hjælp til linkbuilding?

Ja, vi arbejder med linkbuilding for mange af vores kunder. Kontakt os for en dialog om din virksomhed og dine behov.

Er linkbuilding lovligt?

Ja, faktisk anbefaler Google selv, at man får andre til at linke til sit website.

Kan linkbuilding være skadeligt?

Forkert udført linkbuilding kan i værste tilfælde være skadeligt. I bedste fald har forkert udført linkbuilding ingen effekt.

Kan gratis links have værdi?

Ja, visse gratis links kan sagtens have en SEO-værdi. I mange tilfælde er værdien af gratis links dog så minimal, at det ikke er besværet værd.

Mark komprimeret

Mark Mølgaard

Partner & Senior SEO Specialist

Se forfatter
svg-left
svg-right

Få hjælp til linkbuilding

Har du brug for hjælp til linkbuilding, eller overvejer du, om det giver mening for din virksomhed at fokusere på linkbuilding? Kontakt os og få en uforpligtende dialog med vores linkbuilding-specialister.  

henning-figur-komprimeret
Vi har modtaget din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sætter pris på muligheden for at drøfte dit projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Step 1 / 3

close icon

  Step 1 / 3 - Vælg projekttype

  Få en dialog om dit projekt

  Send os en forespørgsel og få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt og dine målsætninger.

  SEOGoogle AdsSociale medierMarketing automationData & InsightsAndet

  Step 2 / 3 - Projekt information

  Beskriv dit projekt så godt du kan

  Step 3 / 3 - Dine oplysninger

  Vi har brug for dine oplysninger nedenfor

  Download vores nye SEO-bog
  Få ny viden om linkbuilding