Konverteringsoptimering (CRO)

Få mere ud af jeres besøgende

De besøgende på jeres website er intet værd, hvis ikke de foretager en konvertering (en handling), der har værdi for jeres virksomhed – eksempelvis et køb eller en tilmelding til et nyhedsbrev. Enhver god online marketingstrategi indeholder derfor ikke kun en målsætning om at øge trafikken til websitet, men også en målsætning om at øge konverteringsraten.

Konverteringsraten er den andel af de besøgende på jeres website, I formår at konvertere. En stigning i konverteringsraten fra 2% til 4% lyder måske ikke af meget, men det kan faktisk betyde, at I fordobler jeres omsætning. Konverteringsoptimering kan derfor være et stærkt værktøj til at øge det afkast, I får ud af jeres marketingbudget.

Datadrevet konverteringsoptimering

På baggrund af analyser af jeres website, jeres besøgende og de besøgende adfærd på jeres website udarbejder vi konkrete løsningsforslag til, hvordan I kan optimere jeres website og derved øge konverteringsraten. Vi hjælper jer efterfølgende med at prioritere, teste og evaluere løsningsforslagene, så I får det maksimale udbytte af dem.

Vores tilgang til konverteringsoptimering er helhedsorienteret og brugsorienteret. Det betyder, at vi arbejder med både design, brugervenlighed, indhold og teknisk platform, og at vi sætter os grundigt ind i jeres målgruppes forudsætninger, motivation og behov. Vi indtænker ofte søgemaskineoptimering og Google AdWords i vores arbejde, så I får flere relevante og konverterende besøgende ind på jeres website.

Kontakt osSEO-potentialeanalyse
Få mere at vide

Ian Rosenfeldt

Ian Rosenfeldt
Head of PPC

+45 27 29 77 20
[email protected]

Få en uforpligtende snak med os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Aller Media

1 million unikke besøgende

Strategisk rådgivning, uddannelse af mere end 200 medarbejdere og struktureret linkbuilding har gjort Aller i stand til at fastholde 1 million unikke besøgende om måneden. Læs mere.

Det siger vores kunder

Sådan konverteringsoptimerer vi

Der er overordnet set fire områder, der har betydning for konverteringsraten på jeres website: brugervenligheden, designet, indholdet og den tekniske platform. Vi arbejder med alle fire områder, og vores arbejde og løsningsforslag baserer sig altid på velfunderede analyser – ikke på subjektive og ideologiske holdninger.

En konvertering kan eksempelvis ske ved, at en bruger foretager et køb, anmoder om at få et tilbud tilsendt, kontakter jer, booker et møde, downloader et katalog, bestiller en vareprøve eller tilmelder sig et nyhedsbrev. I fællesskab fastlægger vi målsætningerne for vores arbejde, og gennem et tæt samarbejde holder vi jer løbende ajour med arbejdet og vores resultater.

Konverteringsoptimeringens fem faser

En typisk optimeringsprocess forløber i følgende fem faser. Processen kan udføres én gang eller gentages, indtil vi opnår tilfredsstillende resultater.

1. Indsamling af data

Vi baserer vores arbejde på velfunderede analyser og kvantitativ data om de besøgende på jeres website. Det gør det muligt for os at sætte realistiske mål for arbejdet, og det giver jer vished om, at vores løsningsforslag ikke er grebet ud af den blå luft.

Vi indsamler blandt andet data fra Google Analytics. Efter behov kan vi hjælpe jer med at opsætte yderligere analyseværktøjer, der giver et bedre og mere præcist datagrundlag om jeres besøgende og deres ageren på jeres website.

2. Analyse

Vi analyserer den indsamlede data for at finde ud af, hvordan de besøgende agerer og interagerer på jeres website, hvor de ikke opfører sig som ønsket, og hvor de falder fra. Analyserne gør det muligt at identificere problemer og uhensigtsmæssigheder på jeres website og dermed identificere, hvor der er potentiale for optimeringsforbedringer.

Foruden de datadrevne, kvantitative analyser udfører vi kvalitative analyser og tekniske analyser med henblik på blandt andet at afdække, hvordan den personlige og følelsesmæssige oplevelse af jeres website er, og om der er nogle helt åbenlyse fejl på websitet.

3. Observationer og hypoteser

På baggrund af analyserne udarbejder vi en rapport med hypoteser for, hvad der ligger til grund for de uhensigtsmæssigheder, vi har identificeret, og hvordan vi kan håndtere uhensigtsmæssighederne. Vores løsningsforslag kan både inkludere mindre ændringer som eksempelvis en ændring i farven på en knap, eller de kan inkludere mere omfattende ændringer som eksempelvis en omstrukturering af jeres betalings-forløb.

I nogle tilfælde opstiller vi flere løsningsforslag til samme udfordring, og vi tester da senere (fase 5) begge løsninger for at afdække, hvilken der er bedst. Vi arbejder ud fra grundlæggende principper om brugervenligt design og brugerinteraktion, og vi kender den psykologi, der ligger bag brugernes adfærd og beslutningstagen.

4. Design og implementering

Vores løsningsforslag har form af klare og anvendelsesorienterede skriftlige anbefalinger. Vi gennemgår løsningsforslagene med jer personligt, så vi har mulighed for at gå i dialog om dem, og så I har de bedste forudsætninger for at implementere dem på jeres website. Vi fremlægger gerne den data og de argumenter, der ligger til grund for hvert forslag.

Sammen med jer udarbejder vi en plan for implementering af løsningsforslagene. Vi hjælper desuden med at prioritere løsningsforslagene og identificere eventuelle mål, der er nemme og hurtige at opnå, så I får størst mulig effekt ud af den mindst mulige arbejdsindsats.

5. Test

Det er i mange tilfælde umuligt at vide på forhånd, hvad der virker, og hvad der ikke virker. De implementerede løsningsforslag skal derfor testes, så vi kan vurdere, om de har den effekt, vi regnede med. Vi hjælper jer med at udvikle og gennemføre tests af de implementerede løsninger, og vi hjælper jer med at analysere og evaluere den data, der kommer ud af testene.

Vi benytter splittests (A/B-tests) til at afprøve forskellige løsningsforslag og sikre, at vi implementerer den mest effektfulde løsning. Splittests gør det muligt at vise en version af websitet til halvdelen af de besøgende og en anden version til den anden halvdel. På den måde kan vi vurdere, hvilken løsning der har den største effekt over for de besøgende.

Hvad er en god konverteringsrate?

Vi bliver ofte spurgt om, hvad en god konverteringsrate er. Det er meget svært at svare på, for det afhænger af mange forskellige faktorer, blandt andet hvilken branche I befinder jer i, hvor stor konkurrencesituationen er, og hvilken type konvertering (et køb, en tilmelding til et nyhedsbrev mv.) vi måler på. Det er ikke unormalt, at en konverteringsrate ligger på mellem 1% og 3% eller sågar under 1%, men I mange tilfælde er den er langt højere.

Når vi indgår et samarbejde, er det ikke relevant for os at vurdere, om jeres konverteringsrate er god eller dårlig. Vi vil meget hellere fokusere på, hvor I står henne nu, og om der er mulighed for at forbedre konverteringsraten – uanset om udgangspunktet er “godt” eller “dårligt”.

I nogle tilfælde viser vores analyser, at en del af jeres marketingsbudget er bedre brugt på søgemaskineoptimering – altså på at tiltrække flere relevante besøgende til websitet frem for at øge værdien af de eksisterende besøgende. I så fald vil vi naturligvis anbefale jer at arbejde med dette i stedet.

Audi

600% øget trafik

600% mere trafik fra Google og en langt stærkere markedsposition inden for firmabiler er blot nogle af de resultater, Audi har opnået som følge af vores omfattende arbejde med søgemaskineoptimering. Læs mere.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyheder, tips og tricks om online marketing, søgemaskineoptimering og InboundCPH.

HVORFOR VÆLGE OS?

Høj kundetilfredshed

95% af vores kunder vælger at fortsætte samarbejdet med os efter første kontrakts udløb. Vi er stolte over at have leveret målbare og varige resultater for digitalt ambitiøse virksomheder som Spies, Aller, Berlingske Media, Stylepit, BRFkredit og Audi.

20 års erfaring

Med 20 års erfaring er vi blandt de mest erfarne i branchen. Vores processer er gennemprøvede og baserer sig på mange års praktiske erfaringer. Vi holder os konstant på forkant med den nyeste viden.

Fuld gennemsigtighed

Vi anvender dokumenterede strategier, og vi arbejder med fuld gennemsigtighed, så I har fuld indsigt i vores arbejde og de resultater, vi skaber. Tillid, tilfredshed og gennemsigtighed er nøglefaktorerne for de beslutninger, vi træffer sammen.

Personligt engagement

Vi er ikke en leverandør, men en samarbejdspartner, der går op i jeres projekter med ild og sjæl. Vi engagerer os 100% i jeres virksomhed, så vi kan opstille en individuelt tilpasset handlingsplan og mere effektivt arbejde os hen mod målene.

Virksomheder vi gør en forskel for

X