fbpx

Udvikling af hjemmeside

Når du udvikler en ny hjemmeside, er der en række overvejelser, du skal gøre dig. Disse skal sikre, at hjemmesiden udvikles på en hensigtsmæssig måde, så du får den maksimale synlighed på Google. Læs vores anbefalinger til udvikling af en ny hjemmeside her.

blog-pogo-sticking

Forudsætningen for en succesfuld ny hjemmeside er, at det tekniske fundament for hjemmesiden er i orden – dvs. at der ikke er tekniske fejl og uhensigtsmæssigheder, der forringer hjemmesidens kvalitet og forhindrer Google i at indeksere websitet. Det er samtidig en forudsætning, at eksisterende indhold fra en eventuel gammel hjemmeside bibeholdes, udvides eller optimeres med afsæt i målgruppens søgevaner.

I dette indlæg beskriver vi en række anbefalinger og overvejelser i forbindelse med udvikling af en ny hjemmeside. Anbefalingerne er gældende ved udvikling af en ny hjemmeside, uanset valget af CMS-system (WordPress, Joomla, Shopify mv.).

Du kan få en mere uddybende guide ved at downloade et eksemplar af vores migreringsbog. Overvej også at downloade vores SEO-bog, hvori du får en mere generel guide til SEO.


Wireframes

Wireframes er grafiske illustrationer af strukturen og indholdet på en hjemmeside, der udarbejdes inden selve programmeringen af hjemmesiden påbegyndes. Typisk gennemgår relevante nøglepersoner de grafiske wireframes for at sikre, at krav og mål for det nye website opfyldes gennem designet. Det er desuden vigtigt, at eventuelle wireframes også gennemgås fra et SEO-perspektiv.

Det er både nemmere og billigere at lave justeringer af websitet i designprocessen, frem for når først programmeringen er startet, og hvis du efterfølgende skal lave meget om i programmeringen, risikerer du at forskyde både budgettet og tidsplanen for hele migreringen. Derfor er ressourcerne brugt på gennemgang og justering af wireframes godt givet ud.

Når du gennemgår wireframes fra et SEO-perspektiv, skal du især være opmærksom på mængden af indhold, der er plads til på siderne. Som hovedregel skal mængden af indhold på en side være større end den mængde indhold, konkurrenterne øverst på Google har på deres tilsvarende sider. I praksis betyder det, at en skabelon – der som regel anvendes på mange forskellige sider – skal kunne rumme en brødtekst med en meget varierende længde afhængigt af den enkelte side.

Du kan kortlægge indholdet på konkurrenternes sider ved at foretage en relevant søgning på Google og lave en manuel optælling af antallet af ord på de øverst placerede sider. Du kan alternativt bruge et browser-plugin som eksempelvis SEOquake til automatisk at optælle antal ord.

Under gennemgangen af websitets wireframes er det endvidere vigtigt at sikre, at mobilversionen af websitet ikke indeholder mindre indhold end desktopversionen. Det er mobilversionen, som Googles indeksering af websitet tager afsæt i (såkaldt mobile-first indexing), og derfor må mobilversionen ikke være en reduceret udgave af desktopversionen.


Indeksering

Mens det nye website er under udvikling, er det vigtigt, at søgemaskinerne ikke indekserer websitet. Dels fordi fremmede ikke bør kunne tilgå websitet, mens det er under udvikling, og dels fordi det kan have store konsekvenser både for det eksisterende websites synlighed på Google og for synligheden af det nye website, når det er lanceret. Søgemaskinerne kan forhindres i at indeksere websitet på fire forskellige måder, hvoraf første måde er den, vi anbefaler:

 1. IP-begrænsning. Tillad brugere med specifikke IP-adresser (eksempelvis virksomhedens IP-adresse og udvalgte hjemmeadresser) at tilgå websitet og bloker alle andre brugere fra websitet. Kan som regel opsættes af virksomhedens web- eller systemansvarlige.
 2. Noindex-tag. Indsæt et noindex-tag (<meta name=”robots” content=”noindex”>) på alle websitets sider. Tagget fortæller søgemaskinerne, at siderne ikke skal indekseres. Ulempen ved denne løsning er, at fremmede kan tilgå siderne, hvis de kender webadressen.
 3. Passwordbeskyttelse. Opsæt passwordbeskyttelse på websitet. Det er en effektiv adgangsbeskyttelse, men den har en væsentlig ulempe, idet automatiserede SEO-værktøjer typisk ikke kan få adgang til websitet, og derved besværliggøres test af websitet.
 4. Robots-txt-blokering. Blokér søgemaskiner fra websitet via websitets robots.txt-fil. Ulempen ved denne løsning er, at Google ikke nødvendigvis respekterer blokeringen, og at fremmede samtidig kan få uhindret adgang til websitet.

Sidearkitektur

Sidearkitekturen er et udtryk for websitets menustruktur og sidestruktur. Hvis der forud for udviklingen af det nye website er udarbejdet en søgeordsanalyse, bør sidearkitekturen fastlægges ud fra overvejelser på baggrund af søgeordsanalysen. På den måde sikres det, at websitet er opbygget af relevante sider med relevant indhold, som målgruppen søger efter.

Antag eksempelvis at websitet består af et antal kategorisider, underkategorisider og produktsider. Hvis ikke du kender din målgruppes søgevaner, opretter du alle disse sider i blinde uden at vide, om der er en efterspørgsel efter dem – med mindre du har brugerdata fra dit eksisterende website, som kan fortælle dig noget om målgruppens intentioner og behov.

Et konkret eksempel er en webshop, der sælger arbejdsbeklædning. Her er en ganske kort søgeordsanalyse, der er udarbejdet ved brug af Google Keyword Planner:

Analysen viser, at der er knap 80 gange større efterspørgsel efter ‘arbejdstøj’ end ‘arbejdsbeklædning’, og at ‘arbejdstøj’ derfor er det langt bedste valg som kategoriside. Analysen viser også, at der er en stor efterspørgsel efter sikkerhedssko, arbejdssko og arbejdsshorts, som derfor med fordel kan have hver deres egen kategoriside på websitet.


Interne links

Interne links er links på dit website, der linker til andre sider på websitet. Disse links skal opdateres i forbindelse med migreringen, så du er sikker på, at de peger til de korrekte sider på det nye website. For at kunne opdatere linkene kræver det, at du har overblik over alle siderne på det nye website og kender deres webadresser.

 Eksempler på interne links er:

 • menulinks
 • tekstlinks i brødtekster
 • knaplinks
 • billedlinks

Vi anbefaler, at links skrives med relative webadresser (eksempelvis ‘/specialer/seo’ i stedet for hhttps://inboundcph.dk/specialer/seo’). Ved at gøre links uafhængige af domænet, kan du skifte domænet ud, uden at du efterfølgende skal rette linkene. Hvis du allerede gør brug af relative webadresser og ikke ændrer sidernes webadresser i forbindelse med migreringen, behøver du sandsynligvis ikke at opdatere de interne links på websitet.

Vær opmærksom på, om webadresserne på det nye website er skrevet med eller uden afsluttende skråstreg (eksempelvis ‘inboundcph.dk/seo/’ kontra ‘inboundcph.dk/seo’). Kun én af de to versioner må bruges som webadresse (og brugerne skal automatisk omdirigeres fra den forkerte version til den rigtige version ved brug af en 301-redirect). Hvis webadressen i interne links er forkert, bliver brugerne omdirigeret, og tiden det tager, forringer brugeroplevelsen.

Afslutningsvis et godt råd om interne links i brødtekster: Formålet med interne links er at guide brugerne videre til andre relevante sider og at hjælpe søgemaskinerne med at forstå websitets struktur og vigtigste sider. Derfor er det en SEO-mæssig fordel at linke internt til de vigtigste sider på websitet, som tilsvarende er vigtige for dig at synliggøre på Google.


Indholdsmæssige krav

Indhold er afgørende for hjemmesidens synlighed på Google, og derfor er det vigtigt, at relevant indhold fra det eksisterende website som minimum bibeholdes, og om muligt udvides og optimeres med afsæt i en søgeordsanalyse. Relevant indhold defineres i denne sammenhæng som indhold, der har opnået et væsentligt antal besøgende fra Google over en periode på 12 måneder. Hvor højt et antal besøgende, der er væsentligt, er op til dig at overveje.

Du kan bruge Google Analytics til at se, hvilke sider der har opnået besøgende fra Google. Klik på ‘Behavior’ i menuen til venstre og derefter ‘Site content’ og ‘All pages’. Hvis du kun vil se besøgende fra Google (såkaldt organisk trafik) kan du tilføje et segment øverst på siden – men husk, at det ikke kun er antal besøgende fra Google, der skal afgøre, om en side bibeholdes.

Det er vigtigt, at du måler besøgstallet over en periode på 12 hele måneder. Der kan være relevante sider, som kun får trafik i bestemte perioder – eksempelvis julerelaterede sider – og den viden mister du, hvis du kun ser på trafik fra eksempelvis seneste måned. Hvis du fjerner sider med besøgstrafik, giver det sig selv, at du mister den trafik på det nye website.

Antallet af indgående links (dvs. links fra andre websites) til siderne på din hjemmeside bør desuden have betydning for, hvilke sider du vælger at bibeholde. Indgående links er en væsentlig del af SEO og noget af det, som Google vægter højest, når det skal bestemme positioneringen af et website. Derfor bør du undgå at fjerne sider, som har et eller flere indgående links.

Du kan se indgående links til dine sider ved brug af et værktøj som eksempelvis Ahrefs.com (kommercielt). En bedre løsning er imidlertid at bruge Screaming Frog (kommercielt) og via dette opsætte en integration til Google Search Console og Ahrefs.com. På den måde har du data om både siderne, deres besøgstrafik fra Google og indgående links samlet ét sted.

Selvom en del indhold bør bevares under en migrering, kan det sjældent undgås, at der også er behov for at foretage væsentlige ændringer i det eksisterende indhold. Disse ændringer kan eksempelvis omfatte tilpasning af indhold, flytning af indhold og sletning af indhold. I indlægget om migrering giver vi en række mere uddybende anbefalinger til disse indholdsændringer.


Tekniske krav

Fra et teknisk perspektiv er der en række områder, dine webudviklere skal forholde sig til under udviklingen af den nye hjemmeside. En stor del af områderne er aktuelle for alle typer af nyudviklinger – uanset om der udvikles et helt nyt website, eller om websitet blot flyttes fra et domæne til et andet – mens andre områder kun er aktuelle i nogle tilfælde. Der er mange områder, og det kan være en længere proces at få styr på alle ting.

Blandt områderne er eksempelvis omdirigeringer (redirects), der automatisk viderestiller brugerne fra det gamle til det nye website, et XML-sitemap, der hjælper Google med at finde alle siderne på det nye website, og en robots.txt-fil, der fortæller Google, hvilke dele af det nye website Google må indeksere. Det er vigtigt for omdirigeringerne, at alle sider på det gamle website kortlægges i et regneark (eksempelvis ved brug af Screaming Frog), før websitet nedlægges. Kortlægningen skal bruges til senere at teste, om omdirigeringerne virker.

Ovennævnte områder og mange andre er beskrevet i vores SEO-bog. Det er endnu engang vigtigt at påpege, at der ikke er tale om en komplet tjekliste til teknisk SEO, men en oversigt over områder, der er væsentlige for en migrering. Eksempelvis er SEO-mæssigt vigtige områder som hreflang og mobilvenlighed ikke medtaget, fordi de ikke er direkte relaterede til migreringen af et website.


Dataindsamling og dataflow

De fleste websites indsamler statistik om deres brugere via systemer som eksempelvis Google Tag Manager, Google Analytics, Adobe Analytics, Google Search Console, Leadfeeder, Facebook-pixel og LinkedIn Insight Tag. Disse systemer skal opsættes på det nye website, så data ikke går tabt, når websitet lanceres. Går data tabt efter migreringen, taber du også muligheden for hurtigt at evaluere og vurdere effekten af migreringen.

Det er endvidere vigtigt, at eventuelle konverteringssporinger i Google Analytics opsættes på det nye website. Hvis du bruger tredjeparts-integrationer (eksempelvis Zapier) til automatisk at indsamle data fra websitet og integrere denne data med andre systemer, skal du sikre, at disse integrationer opsættes på det nye website inden migreringen.


Test af websitet

Inden lanceringen af hjemmesiden skal den nye hjemmeside testes for tekniske fejl og uhensigtsmæssigheder, og disse skal udbedres, inden migreringen finder sted. Testen bør som minimum omfatte områderne i nedenstående tjekliste.

Hvis du vil sikre, at det nye website lever op til alle tekniske SEO-krav, kan du med fordel foretage en mere gennemgribende teknisk analyse af websitet med afsæt i det tekniske kapitel i vores SEO-bog. Denne udvidede analyse kan eksempelvis berøre områder som loadtid, mobilvenlighed, canonical-tags, hreflang-tags, sidetitler, svarkoder og strukturerede data.

 • Indekserbarhed. Tjek at alle sider på websitet kan indekseres af Google, dvs. at de ikke er blokeret via websitets robots.txt-fil eller et noindex-tag i kildekoden (en evt. IP-begrænsning skal først fjernes umiddelbart inden migreringen). Anbefalet testværktøj: Screaming Frog.
 • Døde links. Tjek at der ikke er døde links på websitet, dvs. at der ikke er links,  som returnerer en 4xx-fejlkode (siden findes ikke) eller 5xx-fejlkode (serverfejl). Anbefalet testværktøj: Screaming Frog.
 • Omdirigeringer. Tjek at alle omdirigeringer er opsat på det nye website, så brugere automatisk bliver omdirigeret fra det gamle til det nye website. Dette tjek er manuelt, indtil migreringen har fundet sted.
 • XML-sitemap. Tjek at alle sider på det nye website er indtastet i websitets XML-sitemap, og at der linkes til sitemappet i websitets robots.txt-fil. Anbefalet testværktøj: Screaming Frog. Robots.txt tjekkes manuelt.
 • Robots.txt. Tjek at robots.txt-filen på det nye website ikke blokerer Google, herunder at Google ikke er blokeret fra at indeksere JavaScript, CSS- og billedfiler. Dette tjek er manuelt.
 • Dataindsamling. Tjek at sporingskoder til analyseværktøjer som Google Analytics, Adobe Analytics og Google Tag Manager er opsat korrekt på det nye website og modtager data. Dette tjek er manuelt.
Mark komprimeret

Mark Mølgaard

Partner & Senior SEO Specialist

Se forfatter
svg-left
svg-right

Kom i dialog med os

Har du brug for hjælp til søgemaskineoptimering (SEO), eller overvejer du, om det giver mening for din virksomhed at fokusere på SEO? Kontakt Martino d'Apuzzo og få en uforpligtende dialog om dit SEO-projekt.

martino-figur-komprimeret
Vi har modtaget din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sætter pris på muligheden for at drøfte dit projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Step 1 / 3

close icon

  Step 1 / 3 - Vælg projekttype

  Få en dialog om dit projekt

  Send os en forespørgsel og få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt og dine målsætninger.

  SEOGoogle AdsSociale medierMarketing automationData & InsightsAndet

  Step 2 / 3 - Projekt information

  Beskriv dit projekt så godt du kan

  Step 3 / 3 - Dine oplysninger

  Vi har brug for dine oplysninger nedenfor

  Download vores nye SEO-bog
  Få ny viden om teknisk SEO