fbpx

Subdomæner og undermapper

Der er stor forskel på, om du bruger subdomæner, undermapper eller separate domæner til at strukturere indholdet på dit website. Læs om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger her, så du vælger den SEO-mæssigt bedst mulige løsning.

blog-afvisningsprocent

Subdomæner og undermapper fra et SEO-perspektiv

Vi bliver ofte spurgt, om man opnår de bedste resultater af sin SEO-indsats ved at strukturere indholdet på sit website ved hjælp af subdomæner, undermapper eller flere forskellige domæner. I de fleste tilfælde har undermapper den største SEO-mæssige effekt, men sandheden er, at undermapper langt fra altid er den bedste løsning.

Beslutningen om, hvordan man strukturerer sit website, beror på mange forskellige faktorer, og SEO er kun én af dem. Brugervenlighed, informationsarkitektur og ønsker om positionering i markedet spiller også en stor rolle, og derfor gør du klogt i at overveje nøje, hvilken løsning der er den bedste for dig og din virksomhed.

Indhold

1. Hvad er et domæne?
2. Hvad er et subdomæne?
3. Hvad er en undermappe?
4. Fordele ved subdomæner
5. Fordele ved undermapper
6. Fordele ved selvstændige domæner
7. Overvej fordele og ulemper grundigt
8. Vær realistisk


Hvad er et domæne?

Et domæne (eller domænenavn) er et unikt navn, der henviser til dit website. Domænet indtastes i adresselinjen i internetbrowseren, og brugeren bliver derefter automatisk sendt videre til dit website. Domæner kan bestå af bogstaver, tal og bindestreger.

Alle domæner efterfølges af et top level domæne (TLD), der fungerer som en slags kategorisering af domænerne. Eksempler på TLD’er er .dk (Danmark), .se (Sverige), .edu (uddannelsesinstitutioner) og .org (ikke-kommercielle organisationer). Det er almindeligvis ikke et krav, at man anvender TLD’er til det formål, de er beregnet. Man kan altså sagtens eje et .org-domæne, selvom man er en kommerciel organisation.

I Danmark administreres top level domænet .dk af DK Hostmaster. DK Hostmaster står for alt det administrative og praktiske arbejde vedrørende domænerne. Selve købet af domænerne foregår hos en såkaldt registrator (en hostingudbyder) – godkendt af DK Hostmaster – hvor man typisk samtidig køber en serverplads til sit website.


Hvad er et subdomæne?

Et subdomæne er et selvstændigt domæne, der kobles sammen med dit hoveddomæne. Subdomænet angives foran hoveddomænet, adskilt af et punktum, og en webadresse med et subdomæne har således følgende format: subdomæne.domæne.dk.

Teksten www i de fleste domænenavne (www.domæne.dk) er faktisk et subdomæne. Unikke subdomæner fungerer som erstatning for www, og derfor anvender man kun meget sjældent både www og et unikt subdomæne i samme domænenavn.

Et subdomæne fortæller Google og dine besøgende, at indholdet på subdomænet er adskilt fra indholdet på resten af dit website. Subdomæner anvendes derfor ofte med henblik på at inddele indholdet på et website i nogle mindre og mere overskuelige dele. Nogle placerer eksempelvis deres blog på et subdomæne (blog.domæne.dk).

Selvom subdomænet er en underafdeling af dit domæne, tolker Google det som et selvstændigt website. Det betyder, at SEO-værdien fra dit hoveddomæne kun i meget ringe grad overføres til dit subdomæne (og omvendt). Når du opretter et subdomæne, skal du derfor starte SEO-optimeringen helt fra bunden af.

Hos de fleste hostingfirmaer kan du gratis oprette et ubegrænset antal subdomæner. Oprettelsen foregår som regel via dit kontrolpanel, og du vil da efterfølgende kunne tilføje indhold til subdomænet via en subdomæne-mappe på din webserver.


Hvad er en undermappe?

En undermappe er en underafdeling af dit website, som ofte indeholder beslægtet indhold. Undermappen angives efter domænenavnet, adskilt af en skråstreg, og en webadresse med en undermappe har således følgende format: domæne.dk/undermappe/.

Undermapper kan bruges til at kategorisere indhold og til at synliggøre websitets strukturelle opbygning. Hvis du eksempelvis har forskellige sektioner på dit website, kan du oprette en undermappe til indholdet i hver sektion (domæne.dk/sektion/indhold) og derved synliggøre over for Google og dine besøgende, hvilken sektion indholdet tilhører.

Google tolker undermapper som en del af dit domæne, og derfor overføres SEO-værdien fra hoveddomænet til alle undermapper. Du skal dog stadigvæk SEO-optimere indholdet i undermapperne, fordi hver indholdsside til en vis grad vurderes individuelt af Google.

Du kan nemt oprette et ubegrænset antal undermapper på din webserver – det foregår på samme måde, som når du opretter mapper på computeren. Hvis du bruger et CMS-system (eksempelvis WordPress eller Joomla), oprettes undermapper som regel automatisk, på en sådan måde at undermapperne afspejler menustrukturen på dit website.


Fordele ved subdomæner

Der er en række SEO-mæssige og brugermæssige fordele ved at benytte subdomæner frem for undermapper. Fordelene ved at benytte subdomæner er, at de:

1. Muliggør flere placeringer i søgeresultaterne

Google begrænser antallet af søgeresultater fra samme domæne, hvilket betyder, at et domæne normalt maksimalt kan optræde tre gange blandt søgeresultaterne på første side. Hvis du opretter subdomæner, kan du øge antallet af mulige placeringer på første side, fordi Google tolker hvert subdomæne som et selvstændigt domæne. Du skal dog ikke tage for givet, at du opnår flere placeringer, blot fordi du opretter flere subdomæner – først og fremmest fordi du næppe har mange sider, der er relevante for samme søgeord eller søgefrase.

2. Muliggør relevante søgeord i domænenavnet

Subdomæner gør det muligt at inkludere relevante søgeord i domænenavnet. Hvis du eksempelvis sælger rejser og hotelovernatninger, kan du oprette et subdomæne med adressen rejser.domæne.dk og et andet med adressen hoteller.domæne.dk. Relevante søgeord i domænenavnet fortæller Google og dine besøgende, hvad dit website handler om, og det kan bidrage til at øge dit websites troværdighed og autoritet. Du kan naturligvis også inkludere relevante søgeord i navne på undermapper, men søgeord i subdomæner har en højere SEO-værdi.

3. Styrker din globale synlighed

Hvis dit website er målrettet brugere i forskellige lande, er det vigtigt, at de relevante dele af dit website bliver vist i Google i de pågældende lande. Du kan hjælpe Google med at bestemme din målgruppe, dels ved at oprette et subdomæne for hvert sprog (eksempelvis uk.domæne.com), dels ved at bruge værktøjet International målretning i Google Search Console til at fortælle Google, hvilket land hvert af dine subdomæner er målrettet mod.

Undermapper kan ligeledes bruges til sprogversionering, og funktionen ”International målretning” i Google Search Console kan også bruges på undermapper. Til gengæld er det kun subdomæner, der kan viderestilles til en anden webserver. Viderestillingen gør det muligt at hoste hver sprogversion på en unik webserver, der er placeret fysisk tæt på dine brugere. Derved giver du søgemaskinerne et ekstra signal om, hvem din målgruppe er, og du forbedrer websites loadtid, fordi webserveren er placeret tæt på dine brugere.

4. Styrker brandingen af dine franchisetagere

Hvis du har overdraget retten til dit forretningssystem til en eller flere franchisetagere, kan du med fordel tilbyde dem et subdomæne under dit hoveddomæne. På den måde får dine franchisetagere et selvstændigt website, og det fremgår tydeligt for Google og de besøgende, at franchisetagerne er en del af dit succesfulde koncept. Ved at bruge subdomæner har du samtidig en vis grad kontrol over franchisetagernes websites, og du risikerer ikke, at eventuelle SEO-fejl på deres subdomæner har negativ indflydelse på dit hoveddomæne.

5. Gør dit website mere overskueligt

Hvis din virksomhed beskæftiger sig inden for flere vidt forskellige forretningsområder, kan du bruge subdomæner til at adskille forretningsområderne fra hinanden. Du kan ligeledes bruge subdomæner til at adskille og kategorisere store mængder digitalt indhold. Derved bliver dit website mere overskueligt, og det bliver samtidigt nemmere at SEO-optimere websitet efter specifikke søgeord og søgefraser, fordi hvert subdomæne fokuserer på ét emneområde.

6. Styrker din position inden for nye forretningsområder

Hvis du ønsker at udvide virksomheden med nye produkter, der er radikalt anderledes end dem, du tilbyder nu, giver det ofte god mening at adskille dem fra dit etablerede website. Du kan adskille produkterne ved hjælp af subdomæner, samtidig med at du med subdomænerne signalerer til Google og dine besøgende, at dit etablerede brand står bag produkterne. På den måde skaber du troværdighed omkring dine nye produkter, og du udnytter det momentum, der er forbundet med dit brand.

7. Forhindrer software- og hastighedsproblemer

Hvis du har et stort website med mange besøgende, kan der nemt opstå problemer med websitets loadtid, eller med samspillet mellem den software og de plugins du benytter. Ved at opdele dit website på flere forskellige subdomæner, der er hostet på hver sin webserver, kan du ofte reducere mængden af software på hvert domæne og derved minimere risikoen for konflikter. Desuden bliver hastigheden på dit hoveddomæne ikke bremset af eventuelle ressourcetunge programmer og plugins på dine subdomæner.

8. Forenkler opsplitning af virksomheden

Der kan være mange grunde til at splitte en virksomhed op i mindre dele. Det kan eksempelvis være, at en medarbejder ønsker at købe dele af virksomheden, eller at du og dine medejere er uenige om, hvordan virksomheden skal drives fremadrettet. Hvis du har koblet dine forskellige forretningsområder op på forskellige subdomæner, er det meget enkelt at frasælge et af dem, fordi de ikke er direkte integreret med hinanden.


Fordele ved undermapper

Der er ligeledes en række SEO-mæssige og brugermæssige fordele ved at benytte undermapper frem for subdomæner. Fordelene ved at benytte undermapper er, at de:

1. Nedarver SEO-værdi fra hoveddomænet

Undermapper nedarver SEO-værdi fra dit hoveddomæne, fordi søgemaskinerne tolker undermapper som en naturlig del af domænet. Det betyder, at indhold, der er placeret i undermapper, har en større chance for at opnå gode placeringer i søgeresultaterne, end indhold der er placeret på subdomæner. Du sparer altså dig selv for en masse SEO-arbejde ved at benytte undermapper frem for subdomæner. Du skal dog stadigvæk SEO-optimere indholdet i undermapperne, fordi hver indholdsside til en vis grad vurderes individuelt af Google.

2. Tilfører SEO-værdi til dit hoveddomæne

Jo mere godt indhold og jo flere besøgende du har på dit website, jo mere autoritet har websitet, og jo bedre placeringer vil det som regel opnå i søgeresultaterne. Ved at placere indhold i undermapper øger du mængden af indhold på domænet, og du styrker derved domænets samlede SEO-værdi. Samtidig styrker du SEO-værdien af indholdet i dine andre undermapper, fordi undermapperne nedarver SEO-værdi fra hoveddomænet. Undermapper har altså en forstærkende SEO-effekt på hinanden.

3. Sikrer en meningsfuld organisering af indholdet

Undermapper er gode til at organisere og kategorisere indhold i meningsfulde og beskrivende webadresser, der tydeliggør websites strukturelle opbygning for Google og dine besøgende. Hvis du eksempelvis har forskellige sektioner på dit website, kan du oprette en undermappe til indholdet i hver sektion (domæne.dk/sektion/indhold) og derved synliggøre over for Google og dine besøgende, hvilken sektion indholdet tilhører.

4. Har en høj brugervenlighed

Nogle brugere finder det mere naturligt at skrive webadresser med undermapper (domæne.dk/undermappe) frem for webadresser med subdomæner (subdomæne.domæne.dk). Hvis du bruger et subdomæne, er der desuden risiko for, at nogle brugere fejlagtigt skriver www før subdomænet (www.subdomæne.domæne.dk), og så mister du den besøgende, fordi webadressen er ugyldig.

5. Er nemme at oprette og administrere

Undermapper er væsentligt nemmere at oprette og administrere end subdomæner. På din webserver kan du oprette undermapper lige så enkelt, som du opretter mapper på computeren, og hvis du bruger et CMS-system (eksempelvis WordPress eller Joomla) oprettes undermapper som regel helt automatisk. Subdomæner kræver en større teknisk indsigt, og hvis subdomænerne er hostet på forskellige webservere, kræver de desuden mere administrativt arbejde og flere udgifter.


Fordele ved selvstændige domæner

Selvstændige domæner har mange af de samme fordele som subdomæner, fordi Google netop betragter subdomæner som selvstændige domæner. Derfor er der ikke den store forskel rent SEO-mæssigt på at benytte selvstændige domæner og subdomæner.

På et selvstændigt domæne har du dog mulighed for at vælge et specifikt top level domæne (TLD), og det kan være en SEO-mæssig fordel, hvis du henvender dig til brugere i forskellige lande. Ved at benytte et TLD, der tilsvarer det land, dit website er målrettet mod, skaber du tryghed og genkendelighed hos dine besøgende, og du giver samtidig Google en indikation af, hvem dit website er målrettet mod.

Selvstændige domæner ofte kortere end subdomæner (der altid er koblet sammen med et hoveddomæne), og derfor er selvstændige domæner som regel nemmere at huske. Selvstændige domæner har desuden den fordel, at de ikke er koblet op på ét brand (et hoveddomæne) – du kan altså adskille dine websites fuldstændigt.

Til gengæld er selvstændige domæner både dyrere og væsentligt mere tidskrævende end subdomæner, og det kan tage lang tid, før Google indekserer indholdet på dit domæne. Det kan desuden være meget forvirrende for dine besøgende, hvis du henvender dig til dem fra mange forskellige og ikke-sammenhængende domæner.

Selvom link building er en af de vigtigste strategier inden for SEO, opnår du ingen stor gevinst ved at sprede dit indhold ud på en masse forskellige domæner og linke mellem dem. I de fleste tilfælde er effekten langt større, hvis du samler indholdet og fokuserer på at skabe ét godt website.


Overvej fordele og ulemper grundigt

Overvej fordelene og ulemperne ved at bruge domæner, subdomæner og undermapper grundigt, og sæt dem i relation til din virksomhed og dit website. Sørg for at vælge den rigtige løsning fra start af, for når først du har implementeret en løsning, kan det være både dyrt og tidskrævende at ændre den.

Grundlæggende kan man sige, at jo større og mere indholdsmæssigt varieret dit website er, jo flere argumenter er der for at vælge subdomæner frem for undermapper. Tænk på det som om, at hvis dit indhold lige så godt kunne være placeret på flere forskellige websites, så er subdomæner formentlig den bedste løsning. Selvstændige domæner giver som regel kun mening at bruge, hvis du kan drage nytte af at bruge forskellige TLD’er.

Argumentet, der bør veje tungest, når du tager en beslutning, er argumentet om, at undermapper nedarver SEO-værdi fra hoveddomænet (modsat subdomæner). Hvis du bruger subdomæner eller flere forskellige domæner, går du glip af en masse SEO-værdi fra dit hoveddomæne, og det kan påvirke din synlighed i søgemaskinerne negativt. Læs eventuelt Timo Reitnauers blogindlæg om, hvordan han mistede næsten halvdelen af sine besøgende, da han flyttede sin blog fra en undermappe til et subdomæne.

I mange tilfælde går subdomæner og undermapper hånd i hånd. Tv2.dk bruger eksempelvis subdomæner til at adskille deres sektioner (nyheder.tv2.dk, vejr.tv2.dk m.fl.) og undermapper til at adskille indholdet i hver sektion (nyheder.tv2.dk/udland, nyheder.tv2.dk/politik m.fl.). Dr.dk har valgt en anden løsning, hvor de ikke anvender subdomæner, med adskiller både sektioner og indhold ved hjælp af undermapper (dr.dk/nyheder/politik, dr.dk/radio/kanaler m.fl.).

Du kan bruge hreflang (et såkaldt rel=”alternate” tag) til at vise den rigtige regionale webadresse i søgeresultaterne. Hvis du eksempelvis har en engelsksproget side eksempel.com og en dansksproget version på et subdomæne da.eksempel.com, kan du med et alternate-tag fortælle Google, at brugere fra Danmark skal have vist den tilsvarende dansksprogede version og ikke den engelsksprogede version. Google bytter derved kort fortalt det engelske søgeresultat ud med det danske, hvis brugeren er fra Danmark. Det danske (sub)domæne nedarver ikke SEO-værdien fra det engelske subdomæne. Læs mere om hreflang.


Vær realistisk

Vær realistisk omkring egne evner og begrænsninger! Subdomæner og selvstændige domæner kræver meget mere arbejde – både teknisk, administrativt og SEO-mæssigt – end undermapper. Selvstændige domæner, og i nogle tilfælde også subdomæner, er desuden forbundet med løbende driftsudgifter (modsat undermapper, der er gratis).

Hvis ikke du har de nødvendige økonomiske ressourcer og tekniske kompetencer i din virksomhed – og hvis ikke du ønsker at betale andre for at hjælpe dig – er undermapper sandsynligvis den bedste løsning for din virksomhed.

Mark komprimeret

Mark Mølgaard

Partner & Senior SEO Specialist

Se forfatter
svg-left
svg-right

Få hjælp til SEO

Har du brug for hjælp til søgemaskineoptimering (SEO), eller overvejer du, om det giver mening for din virksomhed at fokusere på SEO? Kontakt Henning Madsen og få en uforpligtende dialog om dit SEO-projekt.

henning-figur-komprimeret
Vi har modtaget din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sætter pris på muligheden for at drøfte dit projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Step 1 / 3

close icon

  Step 1 / 3 - Vælg projekttype

  Få en dialog om dit projekt

  Send os en forespørgsel og få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt og dine målsætninger.

  SEOGoogle AdsSociale medierMarketing automationData & InsightsAndet

  Step 2 / 3 - Projekt information

  Beskriv dit projekt så godt du kan

  Step 3 / 3 - Dine oplysninger

  Vi har brug for dine oplysninger nedenfor

  Download vores nye SEO-bog
  Få ny viden om teknisk SEO