Hvad er SEO?

SEO er en teknik, der anvendes til at forbedre placeringen af en hjemmesides søgeresultater i søgemaskiner som Google. Dette er vigtigt, da de fleste internetbrugere klikker på de første resultater, når de søger efter noget på nettet. Hvis en hjemmeside ikke vises i de første resultater, vil den have svært ved at tiltrække besøgende og derfor også have sværere ved at generere salg eller leads. Derfor er det fra et forretningsmæssigt perspektiv vigtigt at fokusere på SEO for at øge trafikken til hjemmesiden og dermed også øge muligheden for at skabe salg eller leads.

SEO-video

Hvad er vigtigt at tænke på, når man arbejder med SEO?

SEO, eller søgemaskineoptimering, handler om at forbedre placeringen af en hjemmeside i søgemaskinernes søgeresultater. Der er en række faktorer, der er vigtige at tænke på, når man arbejder med SEO:

 • Optimere hjemmesiden for relevante søgeord og sætninger
 • Have en god teknisk struktur og navigation
 • Have indhold af høj kvalitet, der er relevant for søgningerne
 • Tænke på, hvordan hjemmesiden opfattes af søgemaskinerne og om den er let at crawle og indeksere
 • Måle og spore fremskridt med SEO for at se, hvad der fungerer, og hvad der eventuelt skal justeres

Ved at have fokus på disse faktorer kan man øge muligheden for at forbedre placeringen af sin hjemmeside i søgeresultaterne og dermed også tiltrække flere besøgende og generere salg eller leads.

Google har fremstillet en kort, letforståelig video, der forklarer, hvordan Google indekserer og rangerer websites. Se videoen før du læser videre i denne SEO-guide, hvis ikke du allerede har en grundlæggende viden om SEO.

Hvis du ønsker en dybere indsigt i SEO, end hvad denne guide kan give dig, kan du få et eksemplar af vores nye SEO-bog. I bogen får du på over 100 sider en solid indsigt i, hvad det kræver at opnå succes med SEO.

SEO-fejl du skal undgå: 5 almindelige misforståelser

Der er mange faldgruber, man kan træde i, når man arbejder med SEO. Nogle af de mest almindelige misforståelser og fejl, man kan lave, er:

 1. At tro, at SEO ikke er vigtigt: Mange tror fejlagtigt, at SEO ikke er så vigtigt længere, fordi mange søgemaskiner i dag også tager andre faktorer i betragtning, når de rangerer hjemmesider i søgeresultaterne. Men selvom dette er sandt i visse tilfælde, er SEO stadig en vigtig faktor, der kan have en stor indvirkning på, hvor godt din hjemmeside klarer sig i søgeresultaterne.
 2. At fokusere for meget på søgeord: Det er vigtigt at vælge relevante søgeord og sætninger at optimere sin hjemmeside for, men det er også vigtigt at huske, at indholdet på hjemmesiden skal være af høj kvalitet og relevant for søgningerne. Hvis du fokuserer alt for meget på søgeord og glemmer at tænke på indholdet og brugervenligheden, kan du risikere at skræmme dine besøgende væk og have en negativ effekt på din placering i søgeresultaterne. Derfor bør du altid huske at balancen mellem søgeordoptimering og indholdskvalitet.
 3. At overdrive søgeordsoptimeringen: Det er vigtigt at indarbejde søgeord og sætninger på en naturlig måde i indholdet på sin hjemmeside, men hvis du overdriver det og fylder indholdet med for mange søgeord, kan det virke upålideligt og tænkt. Dette kan have en negativ effekt på din placering i søgeresultaterne.
 4. At ignorere teknisk SEO: Det er ikke kun indholdet på din hjemmeside, der påvirker din placering i søgeresultaterne. Også tekniske ting som hjemmesidens struktur, navigation, hastighed og så videre har betydning. Ignorerer du disse ting, kan det gå ud over din hjemmesides placering.
 5. At ikke følge op på resultaterne: Det er vigtigt at måle og spore fremskridt med SEO for at se, hvad der fungerer, og hvad der eventuelt skal justeres. Hvis du ikke følger op på resultaterne, vil du ikke være i stand til at se, om dine SEO-indsatser har den ønskede effekt, og du vil heller ikke være i stand til at foretage de nødvendige justeringer.

Hvis du undgår disse almindelige misforståelser og fejl, vil du være på vej mod at optimere din hjemmeside og forbedre placeringen i søgeresultaterne. Husk at SEO er en løbende proces, så vær altid opmærksom på at måle og spore fremskridt, og vær ikke bange for at justere din strategi, hvis der er behov for det. SEO kan være en udfordrende disciplin, men med den rette viden og indsats kan du se positive resultater og tiltrække flere besøgende til din hjemmeside.

De 8 trin til at opnå succes med SEO

I al sin enkelthed kan en succesfuld SEO-indsats sammenfattes i otte trin, der er nært forbundet med de fire indsatsområder vist på diagrammet herunder. Nedenfor har jeg udarbejdet en resultatskabende 8-trins SEO-handlingsplan, du kan bruge som afsæt for din virksomheds SEO-indsats.

Hvad er SEO?

Handlingsplanen skal tilpasses din virksomhed på baggrund af indledende analyser, så du bruger dine ressourcer der, hvor behovet er størst. Det kan eksempelvis være, at du har et stærkt teknisk fundament men mangler relevant indhold, som derfor skal prioriteres over alt andet.

1. Lav en teknisk analyse (måned 1)

Google indekserer automatisk dit website, hvilket vil sige, at Google automatisk indsamler oplysninger fra websitet for at kunne vise det i søgeresultaterne. Men der kan være tekniske forhold, der gør, at Google ikke kan indeksere websitet optimalt.

Lav en teknisk analyse og ret eventuelle fejl. En nem genvej – hvis ikke dit ambitionsniveau er højt – er at søge efter site:ditwebsite.dk på Google. Google returnerer herefter alle indekserede sider på dit website. Hvis antallet stemmer overens med det faktiske antal sider, ved du, at Google kan indeksere dine sider.

Søg derefter efter udvalgte tekstbidder fra dit website skrevet i citationstegn. Hvis Google kan finde tekstbidderne, ved du, at Google kan indeksere dit indhold. Hvis Google kan indeksere dine sider og dit indhold, er det grundlæggende tekniske fundament i orden – det udelukker dog ikke optimeringsmuligheder.

2. Lav en søgeordsanalyse (måned 1)

Grundlaget for et succesfuldt arbejde med SEO er, at du kender din målgruppes søgevaner på Google. Både fordi det giver viden om, hvilket indhold der kan tiltrække og engagere din målgruppe, og fordi det giver viden om, hvilket indhold der rummer det største økonomiske potentiale.

Lav en søgeordsanalyse. Analysen munder ud i en liste over forretningsrelevante søgeord. For hvert søgeord viser analysen, hvad der søges mest efter (altså hvilket indhold, der kan tiltrække flest potentielle kunder til dit website), og hvad din nuværende synlighed er (altså hvor du har et stærkt fundament).

Der er ingen nem genvej til søgeordsanalysen. At skrive indhold i blinde uden et solidt kendskab til målgruppen er som at kaste penge ud af vinduet.

3. Vælg dine indsatsområder (måned 2)

Opgaven med at synliggøre dit website på søgeordene i søgeordsanalysen starter med en gruppering af søgeordene på et antal landingssider. En landingsside er en side på dit website, som optimeres efter et eller flere relaterede søgeord. I nogle tilfælde har du sandsynligvis en relevant side i forvejen, som du kan arbejde videre på, og I andre tilfælde kræver søgeordene oprettelse af en ny side.

Én landingsside kan optimeres mod flere søgeord, hvis søgeordene er relaterede (eksempelvis ‘palæo’, ‘palæo mad’ og ‘stenalderkost’). Er søgeordene ikke relaterede (eksempelvis ‘firmabiler’, ‘familiebiler’ og ‘airbags’), får du mere ud af at optimere en individuel landingsside efter hvert søgeord.

Vælg et begrænset antal landingssider at arbejde med, så du har ressourcer til både at arbejde med indhold, links og brugersignaler. Vælg sider ud fra tre kriterier:

 • Det er realistisk for dig at opnå synlighed på søgeordene.
 • Søgeordene har en høj søgevolumen, dvs. kan generere trafik til siden.
 • Det har værdi for din virksomhed, at målgruppen ser siden.

4. Skriv titler og beskrivelser til siderne (måned 2)

Skriv et title tag og en meta description til hver landingsside. Et title tag er en kort overskrift, der vises som blåt link på Google. En meta description er en kort beskrivelse, der vises under titlen. Læs mere om title tags og meta descriptions.

Titlen og beskrivelsen skal opsummere og skabe interesse for sidens indhold. De har stor betydning for sidens placering på Google og for klikraten, dvs. for hvor stor en anden af brugerne på Google, der klikker på netop dit website.

5. Skriv tekster til siderne (løbende)

Skriv en tekst til hver landingsside. Teksten bør som hovedregel være længere end den tekst, dine konkurrenter har på deres tilsvarende landingssider. Foretag en Google-søgning efter det vigtigste søgeord, du optimerer landingssiden mod, for at afdække, hvor lang teksten på dine konkurrenters landingssider er.

Teksten på landingssiden skal skrives med afsæt i det eller de søgeord, du har knyttet til den pågældende landingsside. En tekst på 500 ord bør indeholde det vigtigste søgeord 8-12 gange og relaterede søgeord 1-6 gange. En tekst på 1.000 ord bør indeholde søgeordene lidt flere gange.

Det vigtigste søgeord skal indgå i tekstens hovedoverskrift. Inkluder søgeordene på en naturlig måde, og brug bøjninger og synonymer efter behov. På produktsider kan brødteksten med fordel indeholde information om produktets fysiske egenskaber (størrelse, form, materialer, farver, design mv.).

6. Få nogle til at linke til siderne (løbende)

Den vigtigste faktor for, hvor højt landingssiderne er placeret i søgeresultaterne, er mængden og kvaliteten af links, der peger ind på siderne. Et indgående link kan opfattes som en anbefaling af dit website, og links giver derfor Google en stærk indikation af, hvor gode og relevante siderne er.

Opbyg links til siderne vores guide om linkbuilding. Tidligere var målet at få så mange indgående links som muligt, men denne tilgang til linkbuilding har ingen eller ganske lav værdi nu. I stedet er det nødvendigt at fokusere på at få links fra relevante sider, der tematisk minder om de sider, du vil opbygge links til.

Links kan bl.a. opbygges gennem gæsteblogging, opsøgende kontakt til netværk og brancheforeninger, opsøgende kontakt til partnere (producenter, leverandører, forhandlere m.fl.), sponsorater, pressemeddelelser og content marketing.

7. Optimer brugersignaler (løbende)

Brugersignaler er en betegnelse for de adfærdsmønstre på dit website, som indgår i Googles bedømmelseskriterier, dvs. som Google bruger til at bestemme websitets position i søgeresultaterne. Det kan både omfatte brugernes adfærd på selve websitet og brugernes interaktion med dit website på Google.

Hvis en bruger eksempelvis klikker på dit website på Google, men vender tilbage kort efter og klikker på et andet website, er det en klar indikation til Google om, at dit website ikke er relevant for brugeren på den konkrete søgning – og hvis mange brugere har samme adfærd, vil dit website blive positioneret lavere.

Optimer brugernes adfærd på dit website med afsæt i vores guide om brugersignaler. Optimeringen vil typisk omfatte en blanding af konverteringsoptimering og indholdsoptimering, herunder optimering title tags og meta descriptions – med henblik på at forbedre blandt andet klikratensessionsvarigheden og afvisningsprocenten.

8. Evaluer arbejdet (løbende)

Følg op på indsatsen og evaluerer om dine tiltag har den ønskede effekt. Hvis ikke du foretager en løbende evaluering, har du ingen chance for at vide, om du bruger din tid og dine penge fornuftigt. Husk at SEO er en langsigtet proces, og at du først kan foretage en rimelig vurdering af dit arbejde efter mindst seks måneder.

Evalueringen skal tage afsæt i de målepunkter og målsætninger, som indgår i den strategi, du fastlagde i den indledende fase. Evalueringen kan omfatte både de økonomiske, taktiske og operationelle mål, og målene skal om nødvendigt justeres undervejs, så de altid er opnåelige og realistiske.

Hvis du samarbejder med et SEO-bureau, bør du stille krav om månedlig evaluering af både leverancer og opnåede resultater. Gode værktøjer til evaluering er Google Search Console og SEMrush. Læs mere om evaluering af SEO.


Podcast om SEO

Lyt til podcasten hvor vores SEO-specialist Henning Madsen mødes med Leif Carlsen fra Social Selling Company til en snak om SEO på et niveau, hvor alle kan være med – i håbet om at inspirere dig til at arbejde med SEO, så flere af dine potentielle kunder får øje på lige netop dig og din virksomhed på Google.

Lyt til podcasten her.


Søgemaskiner

Den største søgemaskine på det danske marked er Google med en markedsandel på 95 % ifølge StatCounter. Søgemaskineoptimering er derfor i praksis Google-optimering, og processen med at optimere et website tager afsæt i Googles vurderingskriterier.

Samme tendens gør sig gældende i det meste af Europa, Afrika, Asien og Sydamerika – med ganske få undtagelser. I Kina har Baidu en markedsandel på 73 %, og i Rusland har Yandex en markedsandel på 49 %. I Nordamerika har Google en markedsandel på 90 %, mens Bing har omkring 9 % (Microsoft, der står bag Bing, påstår selv, at deres markedsandel er 33 %).

Sammenligner du søgeresultaterne på Google og Bing, vil du bemærke, at de er forskellige. Søgemaskinernes bedømmelseskriterier er med andre ord ikke identiske. Sammenhængen mellem kriterierne er dog stor, og det kan næppe betale sig at optimere et website særskilt mod Bing, søgemaskinens lille markedsandel i betragtning.

Andre former for søgemaskiner

Foruden de traditionelle søgemaskiner findes en række nichebaserede søgemaskiner baseret på forskellige typer nicheindhold. Google tilbyder eksempelvis Google Billeder, Google Videoer, Google Maps, Google News, Google Bøger og Google Scholar.

Søgemaskineoptimering kan rette sig mod disse nichesøgemaskiner – særligt Google Billeder og Google Maps kan være interessant – selvom potentialet typisk er langt mindre end på de traditionelle søgemaskiner, hvor hovedparten af brugerne befinder sig.

Derudover findes en lang række andre typer kommercielle søgemaskiner, eksempelvis YouTube (videoer), Amazon (produkter), PriceRunner (produktsammenligninger), Trivago (hoteller) og Bilbasen (bilforhandlere). Der findes metoder til at optimere synligheden på sådanne søgemaskiner, men det ligger uden for formålet med denne bog at gå nærmere ind herpå.


Søgeresultater

Man skelner mellem organiske søgeresultater og betalte søgeresultater. Organiske søgeresultater (også kaldet SEO-resultater) er de faktiske søgeresultater. Disse er typisk tekstbaserede, men kan være suppleret af et lille billede, en bedømmelse (i form af gule stjerner) og andre oplysninger i stikordsform.

Betalte søgeresultater er annoncer – søgemaskinernes økonomiske eksistensgrundlag – som kan købes via Google Ads og Bing Ads. Betalte resultater kan have form af tekstannoncer og billedannoncer (såkaldte shopping-annoncer) som vist på billedet herunder.

Google viser betalte søgeresultater over og under de organiske søgeresultater på kommercielle søgninger. Google viser desuden annoncer i Google Billeder og Google Maps. Stort set samme gør sig gældende for søgemaskinen Bing, som dog har et lidt andet layout.

Når du arbejder med SEO, er det udelukkende de organiske resultater, du arbejder med. Mange supplerer med køb af betalte søgeresultater, fordi man på den måde kan maksimere sin synlighed og samtidig ofte forbedre kosteffektiviteten (mere herom sidst i næste kapitel).


Positioner og klikrater

Din position (placering) i søgeresultaterne har stor betydning for klikraten, dvs. for hvor stor en andel af dem, der foretager en søgning, der klikker sig ind på netop dit website. Vi har analyseret 11,39 mio. danske Google-søgninger fordelt på 5.828 forskellige søgeord og på den baggrund fundet frem til den gennemsnitlige klikrate for hver enkelt position på Google. Position 1-10 er søgeresultater på side 1.

Ifølge analysen, som afspejler udenlandske analyser af samme art, klikker hovedparten af brugerne på Google på position 1 til 5 (de fem øverste søgeresultater). Værdien ligger med andre ord i toppen af Google – en forbedring fra position 2 til 1 giver gennemsnitligt set over fem gange flere besøgende på websitet end en forbedring fra position 20 til 5!

Det betyder ikke, at du altid skal gå benhårdt efter at opnå en position 1 på en given søgning. I mange tilfælde er konkurrencen så stor, at det vil kræve uhensigtsmæssigt mange SEO-ressourcer, og så er rentabiliteten sandsynligvis større, hvis du fokuserer på de lavere positioner – eller fokuserer på at opnå en god position på en mindre konkurrencepræget søgning.

Det er som en sidebemærkning muligt at opnå flere positioner på samme søgning, men det forekommer som regel kun for såkaldt brandede søgeord (dvs. søgeord hvor dit virksomhedsnavn eller et af dine produktnavne indgår) og for søgeord med meget lav konkurrence.

SEO-værktøjer du ikke vil undvære: En liste over de bedste gratis og betalte værktøjer

Der findes et væld af værktøjer, du kan bruge til at arbejde med SEO. Nogle af dem er gratis, mens andre er betalte. Nedenfor er en liste over nogle af de bedste værktøjer, du ikke kan undvære:

 1. Google Search Console: Dette gratis værktøj fra Google giver dig indsigt i, hvordan din hjemmeside performer i søgeresultaterne, og hjælper dig med at identificere eventuelle problemer, der kan påvirke din placering.
 2. SEMrush: Dette er et betalt værktøj, der giver dig indsigt i, hvordan din hjemmeside performer i forhold til dine konkurrenter. Du kan se, hvilke søgeord dine konkurrenter ranker for, hvilke backlinks de har, og meget mere.
 3. Ahrefs: Dette er et andet betalt værktøj, der giver dig indsigt i dine egne og dine konkurrenters backlinks. Du kan se, hvilke hjemmesider der linker til dig, og hvilke søgeord disse backlinks bidrager til.

Se den komplette liste over seo værktøjer her

SEO kræver tålmodighed og dedikation at se resultater

Der er ingen hurtige løsninger eller genveje, når det kommer til SEO, og det er vigtigt at huske, at resultaterne ikke kommer fra dag til dag. Det er derfor vigtigt at være vedholdende og kontinuerligt arbejde på at forbedre sin SEO-strategi. Det kan også være en god idé at holde sig opdateret på de seneste trends og udviklinger inden for SEO-verdenen, da dette kan hjælpe en med at optimere sin hjemmeside og få de bedste resultater.


Ofte stillede spørgsmål om SEO

Hvad betyder SEO?

SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization, på dansk kaldet søgemaskineoptimering. Det er en betegnelse for alt det arbejde, der har til formål at øge et websites synlighed i søgeresultaterne på hovedsageligt Google.

Hvilke opgaver består SEO af?

SEO udgøres af fire områder: teknik (den tekniske platform bag websitet), indhold (indholdet på websitet), links (indgående links til websitet) og brugersignaler (de besøgendes adfærd på websitet).

Hvor lang tid tager SEO?

SEO er en løbende og langsigtet arbejdsproces. Vores erfaring er, at rentabiliteten ved SEO er størst, hvis arbejdet pågår over en periode på mindst 12 måneder.

Hvorfor er SEO vigtigt?

Ifølge en undersøgelse fra FDIH starter 8 ud af 10 danskere et planlagt køb med at søge informationer på Google, og i 2019 omsatte den samlede danske onlinehandel for 146 milliarder kr. ifølge Dansk Erhverv. Danskerne søger over 8 millioner gange på Google – hver eneste dag.

Hvad koster SEO?

De fleste danske SEO-bureauer afregner en fast pris pr. måned. Priserne spænder fra alt mellem 1.000 kr. månedligt op til fuldtidslønninger eller mere. Læs mere om prisen på SEO.

Hvilke kompetencer kræver SEO?

En målrettet SEO-indsats kan involvere alt fra ledere (til at fastsætte retning og rammer), webudviklere (til teknisk optimering), tekstforfattere (til indholdsproduktion), PR-medarbejdere (til linkbuilding) og webspecialister (til optimering af brugersignaler).

Hvilke søgemaskiner retter SEO sig mod?

Den største søgemaskine i Danmark er Google med en markedsandel på 95 % ifølge StatCounter. Søgemaskineoptimering er derfor i praksis Google-optimering, og processen med at optimere et website tager afsæt i Google.


henning-figur-komprimeret

Henning Madsen

Founder, CEO & Chief SEO Strategist

Se forfatter
svg-left
svg-right

Kom i dialog med os

Har du brug for hjælp til søgemaskineoptimering (SEO), eller overvejer du, om det giver mening for din virksomhed at fokusere på SEO? Kontakt Henning Madsen og få en dialog om dit SEO-projekt.

henning-figur-komprimeret
Vi har modtaget din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sætter pris på muligheden for at drøfte dit projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Step 1 / 3

close icon

  Step 1 / 3 - Vælg projekttype

  Få en dialog om dit projekt

  Send os en forespørgsel og få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt og dine målsætninger.

  SEOGoogle AdsSociale medierMarketing automationAI-implementeringData & InsightsAndet

  Step 2 / 3 - Projekt information

  Beskriv dit projekt så godt du kan

  Step 3 / 3 - Dine oplysninger

  Vi har brug for dine oplysninger nedenfor

  Tilmeld dig vores populære nyhedsbrev
  Udfyld nedenstående og få nyheder om digital marketing