Vad är SEO?

SEO är en teknik som används för att förbättra en webbplats sökresultat i sökmotorer som Google. Detta är viktigt eftersom de flesta internetanvändare klickar på de första resultaten när de söker efter något på webben. Om en webbplats inte visas i de första resultaten kommer den att ha svårt att locka besökare och därmed svårare att generera försäljning eller leads. Ur ett företagsperspektiv är det därför viktigt att fokusera på SEO för att öka trafiken till webbplatsen och därmed öka möjligheten att generera försäljning eller leads.

SEO-video

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med SEO?

SEO, eller sökmotoroptimering, handlar om att förbättra en webbplats placering i sökmotorresultaten. Det finns ett antal faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när man arbetar med SEO:

 • Optimera webbplatsen för relevanta nyckelord och fraser.
 • Har en bra teknisk struktur och navigering.
 • Ha högkvalitativt innehåll som är relevant för sökningar
 • Tänk på hur webbplatsen uppfattas av sökmotorerna och om den är lätt att söka och indexera.
 • Mäta och spåra SEO-framsteg för att se vad som fungerar och vad som kan behöva justeras.

Genom att fokusera på dessa faktorer kan du öka möjligheten att förbättra din webbplats i sökresultaten och på så sätt locka fler besökare och generera försäljning eller leads.

Google har tagit fram en kort och lättförståelig video som förklarar hur Google indexerar och rankar webbplatser. Titta på videon innan du läser vidare i denna SEO-guide om du inte redan har en grundläggande förståelse för SEO.

Om du vill ha en djupare inblick i SEO än vad den här guiden kan ge dig, kan du få ett exemplar av vår nya SEO-bok. På över 100 sidor ger boken dig en gedigen inblick i vad som krävs för att lyckas med SEO.

SEO-fel att undvika: 5 vanliga missuppfattningar

Det finns många fallgropar när man arbetar med SEO. Några av de vanligaste missuppfattningarna och misstagen du kan göra är följande:

 1. Tror att SEO inte är viktigt: Många tror felaktigt att SEO inte är så viktigt längre, eftersom många sökmotorer idag också tar hänsyn till andra faktorer när de rankar webbplatser i sökresultaten. Men även om detta är sant i vissa fall är SEO fortfarande en viktig faktor som kan ha stor betydelse för hur väl din webbplats fungerar i sökresultaten.
 2. Fokusera för mycket på nyckelord: Det är viktigt att välja relevanta sökord och fraser för att optimera din webbplats för, men det är också viktigt att komma ihåg att innehållet på webbplatsen måste vara av hög kvalitet och relevant för sökningarna. Om du fokuserar för mycket på nyckelord och glömmer att tänka på innehåll och användbarhet riskerar du att skrämma bort dina besökare och få en negativ effekt på din placering i sökresultaten. Därför bör du alltid komma ihåg att balansera sökordsoptimering och innehållskvalitet.
 3. Överdrivna sökordsoptimeringar: Det är viktigt att integrera sökord och fraser på ett naturligt sätt i innehållet på din webbplats, men om du överdriver och fyller innehållet med för många sökord kan det verka opålitligt och konstruerat. Detta kan ha en negativ inverkan på din placering i sökresultaten.
 4. Ignorera teknisk SEO: Det är inte bara innehållet på din webbplats som påverkar din placering i sökresultaten. Tekniska saker som webbplatsens struktur, navigering, hastighet och så vidare spelar också roll. Om du ignorerar dessa saker kan det påverka din webbplats rankning.
 5. Inte följa upp resultaten: Det är viktigt att mäta och spåra framstegen med SEO för att se vad som fungerar och vad som kan behöva justeras. Om du inte spårar resultaten kan du inte se om dina SEO-insatser har önskad effekt och du kan inte heller göra nödvändiga justeringar.

Genom att undvika dessa vanliga missuppfattningar och misstag kan du optimera din webbplats och förbättra dess placering i sökresultaten. Kom ihåg att SEO är en pågående process, så mät och följ alltid utvecklingen och var inte rädd för att justera din strategi om det behövs. SEO kan vara en utmanande disciplin, men med rätt kunskap och ansträngning kan du se positiva resultat och locka fler besökare till din webbplats.

De 8 stegen för att lyckas med SEO

Enkelt uttryckt kan ett framgångsrikt SEO-arbete sammanfattas i åtta steg som är nära kopplade till de fyra åtgärdsområden som visas i diagrammet nedan. Nedan har jag utarbetat en resultatgenererande 8-stegs SEO-handlingsplan som du kan använda som utgångspunkt för ditt företags SEO-arbete.

Vad är SEO?

Handlingsplanen bör skräddarsys för din verksamhet, baserat på en inledande analys, så att du kan använda dina resurser där de behövs mest. Du kan till exempel ha en stark teknisk grund men sakna relevant innehåll som måste prioriteras framför allt.

1. Gör en teknisk analys (månad 1)

Google indexerar automatiskt din webbplats, vilket innebär att Google automatiskt samlar in information från webbplatsen för att kunna visa den i sökresultaten. Det kan dock finnas tekniska problem som hindrar Google från att indexera din webbplats optimalt.

Gör en teknisk analys och korrigera eventuella fel. En enkel genväg - om din ambitionsnivå inte är hög - är att söka efter webbplats:ditwebsite.dk på Google. Google returnerar sedan alla indexerade sidor på din webbplats. Om antalet motsvarar det faktiska antalet sidor vet du att Google kan indexera dina sidor.

Sök sedan efter utvalda textfragment från din webbplats skrivna inom citationstecken. Om Google kan hitta textutdragen vet du att Google kan indexera ditt innehåll. Om Google kan indexera dina sidor och ditt innehåll är den grundläggande tekniska grunden på plats - men det utesluter inte optimeringsmöjligheter.

2. Gör en nyckelordsanalys (månad 1)

Grunden för framgångsrik SEO är att känna till din målgrupps sökvanor på Google. Både för att det ger kunskap om vilket innehåll som kan locka och engagera din publik och för att det ger kunskap om vilket innehåll som har störst ekonomisk potential.

Gör en sökordsanalys. Analysen resulterar i en lista över affärsrelevanta nyckelord. För varje sökord visar analysen vad som är mest sökt (dvs. vilket innehåll som kan locka flest potentiella kunder till din webbplats) och vad din nuvarande synlighet är (dvs. var du har en stark grund).

Det finns ingen enkel genväg till nyckelordsanalys. Att skriva innehåll i blindo utan att ha en gedigen förståelse för målgruppen är som att kasta pengar ut genom fönstret.

3. Välj dina fokusområden (månad 2)

Uppgiften att göra din webbplats synlig på nyckelorden i nyckelordsanalysen börjar med en gruppering av nyckelorden på ett antal målsidor. En landningssida är en sida på din webbplats som är optimerad för ett eller flera relaterade sökord. I vissa fall har du förmodligen redan en relevant sida som du kan arbeta på, medan du i andra fall måste skapa en ny sida för att hitta nyckelorden.

En landningssida kan optimeras för flera sökord om sökorden är relaterade (t.ex. "paleo", "paleo food" och "stone age food"). Om sökorden inte är relaterade (t.ex. "företagsbilar", "familjebilar" och "krockkuddar") är det bättre att optimera en egen landningssida för varje sökord.

Välj ett begränsat antal landningssidor att arbeta med, så att du har resurser att arbeta med innehåll, länkar och användarsignaler. Välj sidor utifrån tre kriterier:

 • Det är realistiskt för dig att uppnå synlighet med nyckelord.
 • Nyckelorden har en hög sökvolym, dvs. kan generera trafik till sidan.
 • Det är värdefullt för ditt företag att din målgrupp ser webbplatsen.

4. Skriv titlar och beskrivningar för sidorna (månad 2).

Skriv en titelmärkning och en Metabeskrivning för varje landningssida. En titeltagg är en kort rubrik som visas som en blå länk på Google. En metabeskrivning är en kort beskrivning som visas under titeln. Läs mer om titelmärken och Metabeskrivningar.

Titeln och beskrivningen ska sammanfatta och skapa intresse för sidans innehåll. De har stor betydelse för sidans placering på Google och för klickfrekvensen, dvs. hur många av användarna på Google som klickar på din webbplats.

5. Skrivning av texter till sidorna (löpande)

Skriv en text för varje landningssida. Som en allmän regel bör texten vara längre än den text som dina konkurrenter har på sina motsvarande landningssidor. Gör en Google-sökning på det viktigaste nyckelordet som du optimerar landningssidan för för att ta reda på hur lång texten är på konkurrenternas landningssidor.

Texten på landningssidan ska vara skriven med hjälp av de nyckelord som du har kopplat till landningssidan. En text på 500 ord bör innehålla huvudnyckelordet 8-12 gånger och relaterade nyckelord 1-6 gånger. En text på 1 000 ord bör innehålla nyckelorden några fler gånger.

Huvudnyckelordet måste finnas med i texten. huvudrubrik. Inkludera nyckelord på ett naturligt sätt och använd böjningar och synonymer vid behov. På produktsidor kan det vara lämpligt att i brödtexten inkludera information om produktens fysiska egenskaper (storlek, form, material, färger, design osv.).

6. Få människor att länka till sidorna (löpande).

Den viktigaste faktorn för hur högt landningssidor rankas i sökresultaten är kvantiteten och kvaliteten på länkarsom pekar åt sidorna. En inkommande länk kan ses som en rekommendation av din webbplats, och länkar ger därför Google en stark indikation på hur bra och relevanta sidorna är.

Skapa länkar till sidorna på våra guide för länkbyggande. Tidigare var målet att få så många inkommande länkar som möjligt, men detta tillvägagångssätt för länkbyggande har numera inget värde. Istället måste du fokusera på att få länkar från relevanta sidor som tematiskt liknar de sidor du vill bygga länkar till.

Länkar kan byggas genom gästbloggande, kontakt med nätverk och branschorganisationer, kontakt med partners (tillverkare, leverantörer, återförsäljare osv.), sponsring, pressmeddelanden och innehållsmarknadsföring.

7. Optimera användarsignaler (fortlöpande)

Användarsignaler är en term för de beteendemönster på din webbplats som ingår i Googles rankingkriterier, dvs. som Google använder för att bestämma webbplatsens position i sökresultaten. Detta kan omfatta både användarbeteende på själva webbplatsen och användarnas interaktion med din webbplats på Google.

Om en användare till exempel klickar på din webbplats på Google, men återvänder kort därefter och klickar på en annan webbplats, är det en tydlig indikation till Google att din webbplats inte är relevant för användaren i den aktuella sökningen - och om många användare har samma beteende kommer din webbplats att rankas lägre.

Optimera användarnas beteende på din webbplats med vår vägledning om användarsignaler. Optimeringen omfattar vanligtvis en blandning av konverteringsoptimering och innehållsoptimering, inklusive optimering av titeltaggar och metabeskrivningar - för att bland annat förbättra följande klickfrekvensSessionens varaktighet och Avslagsfrekvens.

8. Utvärdering av arbetet (löpande)

Uppföljning av insatser och utvärdera om dina åtgärder har önskad effekt. Om du inte gör en kontinuerlig utvärdering har du ingen möjlighet att veta om du använder din tid och dina pengar på ett klokt sätt. Kom ihåg att SEO är en långsiktig process och att du kan göra en rimlig bedömning av ditt arbete först efter minst sex månader.

Utvärderingen bör baseras på de mätpunkter och mål som anges i den strategi som du fastställde i den inledande fasen. Utvärderingen kan omfatta finansiella, taktiska och operativa mål, och målen bör justeras vid behov för att se till att de alltid är uppnåeliga och realistiska.

Om du samarbetar med en SEO-byrå bör du kräva en månatlig utvärdering av både leveranser och uppnådda resultat. Goda verktyg för utvärdering är följande Google Search Console och SEMrush. Läs mer om utvärdering av SEO.


Podcast om SEO

Lyssna på podcasten där vår SEO-specialist Henning Madsen möter Leif Carlsen från Social Selling Company för en pratstund om SEO på en nivå där alla kan delta - i hopp om att inspirera dig att arbeta med SEO så att fler av dina potentiella kunder ser dig och ditt företag på Google.

Lyssna på podcasten här.


Sökmotorer

Den största sökmotorn på den danska marknaden är Google med en marknadsandel på 95 % enligt StatCounter. Sökmotoroptimering är därför i praktiken Optimering av Googleoch optimeringen av en webbplats baseras på Googles utvärderingskriterier.

Samma trend gäller i större delen av Europa, Afrika, Asien och Sydamerika - med några få undantag. I Kina har Baidu en marknadsandel på 73 % och i Ryssland har Yandex en marknadsandel på 49 %. I Nordamerika har Google en marknadsandel på 90 %, medan Bing har cirka 9 % (Microsoft, företaget bakom Bing, hävdar en marknadsandel på 33 %).

Om du jämför sökresultaten på Google och Bing kommer du att märka att de skiljer sig åt. Med andra ord är sökmotorernas bedömningskriterier inte identiska. Korrelationen mellan kriterierna är dock hög och det lönar sig knappast att optimera en webbplats separat för Bing med tanke på sökmotorns lilla marknadsandel.

Andra typer av sökmotorer

Förutom traditionella sökmotorer finns det ett antal nischade sökmotorer som bygger på olika typer av nischat innehåll. Google erbjuder till exempel Google Images, Google Videos, Google Maps, Google News, Google Books och Google Scholar.

Sökmotoroptimering kan inriktas på dessa nischade sökmotorer - Google Images och Google Maps kan vara särskilt intressanta - även om potentialen vanligtvis är mycket mindre än på traditionella sökmotorer, där majoriteten av användarna befinner sig.

Dessutom finns det många andra typer av kommersiella sökmotorer, t.ex. YouTube (videor), Amazon (produkter), PriceRunner (produktjämförelser), Trivago (hotell) och Bilbasen (bilhandlare). Det finns sätt att optimera synligheten i sådana sökmotorer, men det ligger utanför ramen för den här boken att gå in på detaljer.


Sökresultat

Man skiljer mellan organiska sökresultat och resultat av betalda sökningar. Organiska sökresultat (även kallade SEO-resultat) är de faktiska sökresultaten. Dessa är vanligtvis textbaserade, men kan kompletteras med en liten bild, ett betyg (i form av gula stjärnor) och annan nyckelordsinformation.

Betalda sökresultat är annonser - sökmotorernas ekonomiska levebröd - som kan köpas via Google Ads och Bing Ads. Betalda resultat kan vara i form av textannonser och bildannonser (så kallade shoppingannonser), vilket visas i bilden nedan.

Google visar betalda sökresultat ovanför och under organiska sökresultat för kommersiella sökningar. Google visar också annonser i Google Images och Google Maps. Samma sak gäller för sökmotorn Bing, som har en något annorlunda layout.

När du arbetar med SEO arbetar du uteslutande med de organiska resultaten. Många kompletterar detta med köp av betalda sökresultat, eftersom detta maximerar synligheten och ofta förbättrar kostnadseffektiviteten (mer om detta i slutet av nästa kapitel).


Positioner och klickfrekvenser

Din position (ranking) i sökresultaten har en stor inverkan på klickfrekvensdvs. den procentandel av sökare som klickar sig vidare till din webbplats. Vi har analyserat 11,39 miljoner danska Google-sökningar på 5 828 olika nyckelord för att hitta den genomsnittliga klickfrekvensen för varje position på Google. Positionerna 1-10 är sökresultaten på sida 1.

Enligt analysen, som speglar utländska analyser av samma slag, klickar majoriteten av Googles användare på positionerna 1-5 (de fem första sökresultaten). Med andra ord, värdet ligger i toppen av Google - en förbättring från position 2 till 1 ger i genomsnitt fem gånger fler besökare till webbplatsen än en förbättring från position 20 till 5!

Det betyder inte att du alltid ska satsa allt på att hamna på plats 1 i en viss sökning. I många fall är konkurrensen så hög att det krävs en olämplig mängd SEO-resurser, och därför är avkastningen på investeringen troligen större om du fokuserar på de lägre positionerna - eller fokuserar på att uppnå en bra position på en mindre konkurrensutsatt sökning.

Det är också möjligt att få flera positioner på samma sökning, men det gäller oftast bara så kallade nyckelord för varumärket (dvs. sökord som innehåller ditt företagsnamn eller ett av dina produktnamn) och för sökord med mycket låg konkurrens.

SEO-verktyg som du inte vill vara utan: en lista över de bästa gratis och betalda verktygen

Det finns en mängd verktyg som du kan använda för att arbeta med SEO. Vissa av dem är gratis, medan andra är betalda. Nedan följer en lista över några av de bästa verktygen som du inte kan vara utan:

 1. Google Search Console: Det här kostnadsfria verktyget från Google ger dig en inblick i hur din webbplats presterar i sökresultaten och hjälper dig att identifiera eventuella problem som kan påverka din placering.
 2. SEMrush: Detta är ett betalverktyg som ger dig en inblick i hur din webbplats presterar jämfört med dina konkurrenter. Du kan se vilka sökord dina konkurrenter rankar för, vilka backlinks de har och mycket mer.
 3. Ahrefs: Detta är ett annat betalverktyg som ger dig insikt i dina egna och dina konkurrenters backlinks. Du kan se vilka webbplatser som länkar till dig och vilka nyckelord dessa backlinks bidrar till.

Se den fullständiga listan över dessa verktyg här

SEO kräver tålamod och engagemang för att se resultat

Det finns inga snabba lösningar eller genvägar när det gäller SEO, och det är viktigt att komma ihåg att resultaten inte kommer över en natt. Det är därför viktigt att vara ihärdig och kontinuerligt arbeta för att förbättra din SEO-strategi. Det kan också vara en bra idé att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingen inom SEO-världen, eftersom det kan hjälpa dig att optimera din webbplats och få bästa möjliga resultat.


Vanliga frågor om SEO

Vad betyder SEO?

SEO är en förkortning för Search Engine Optimization (sökmotoroptimering). Det är en term för allt arbete som syftar till att öka en webbplats synlighet i sökresultaten, främst på Google.

Vilka är SEO:s uppgifter?

SEO består av fyra områden: teknik (den tekniska plattformen bakom webbplatsen), innehåll (innehållet på webbplatsen), länkar (inkommande länkar till webbplatsen) och användarsignaler (besökarnas beteende på webbplatsen).

Hur lång tid tar SEO?

SEO är en pågående och långsiktig arbetsprocess. Vår erfarenhet är att SEO är mest lönsamt om arbetet utförs under minst 12 månader.

Varför är SEO viktigt?

Enligt en undersökning av FDIH börjar 8 av 10 danskar ett planerat köp genom att söka information på Google, och under 2019 omsatte den totala danska näthandeln 146 miljarder danska kronor, enligt Dansk Erhverv. Danskarna söker på Google över 8 miljoner gånger - varje dag.

Vad kostar SEO?

De flesta danska SEO-byråer tar ut ett fast pris per månad. Priserna varierar från 1 000 danska kronor per månad till heltidslöner eller mer. Läs mer om kostnaden för SEO.

Vilka färdigheter krävs för SEO?

Ett målinriktat SEO-arbete kan involvera allt från chefer (för att fastställa inriktning och ramar), webbutvecklare (för teknisk optimering), copywriters (för innehållsproduktion), PR-personal (för länkbyggande) och webbspecialister (för optimering av användarsignaler).

Vilka sökmotorer är SEO inriktade på?

Den största sökmotorn i Danmark är Google med en marknadsandel på 95 % enligt StatCounter. Sökmotoroptimering är därför i praktiken Google-optimering, och processen för att optimera en webbplats baseras på Google.


henning-figur-komprimerad

Henning Madsen

Grundare, VD och chefsstrateg för SEO

Se författare
svg-vänster
svg-höger

Kom i dialog med oss

Behöver du hjälp med sökmotoroptimering (SEO), eller funderar du på om ditt företag borde fokusera på SEO? Kontakta Henning Madsen och inled en dialog kring ditt SEO-projekt.

henning-figur-komprimerad
Vi har mottagit din förfrågan

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationImplementering av AIData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan

  Anmäl dig till vårt populära nyhetsbrev
  Fyll i formuläret och få nyheter om digital marknadsföring