Persondatapolitik

Persondatapoltik

InboundCPH ApS (herefter “InboundCPH”) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne Persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Personoplysningstyper og brug heraf

Når du søger job hos InboundCPH behandler vi de oplysninger, du har givet os i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om identitets- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og email-adresse), oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

For nogle jobs stilles særlige krav; eksempelvis krav om kørekort, ligesom vi for nogle jobs vil bede kandidaterne om at gennemføre en persontype-test. I så fald behandler vi også disse oplysninger, inklusiv resultatet af din persontypetest.

InboundCPH bruger dine oplysninger til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekruttering.

2. Videregivelse af oplysninger

Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. virksomheder som leverer eller bistår os med drift af de it-systemer, vi anvender); eller (ii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsforløbet.

3. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion samt mod, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Opdatering, sletning eller rettelse af dine oplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos InboundCPH, kan du rette henvendelse til os på ir@inboundcph.dk eller telefonnummer 7023 3535.

Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside.

5. Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Hvis du bliver ansat i InboundCPH, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for medarbejdere. Den forefindes på vores intranet.

For personer, der ikke tilbydes ansættelse gemmer vi dine oplysninger i 6 måneder, hvorefter vi sletter dem. Vi kan dog – inden udløbet af denne 6 måneders periode – kontakte dig og bede om dit samtykke til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

6. Ændringer

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og InboundCPH forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.inboundcph.dk. Det kan du tjekke ved at se på datoen nedenfor.

Revideret den 10. maj 2018.

Dataansvarlig

InboundCPH ApS
Rosenvængets Alle 11, st tv.
2100 København Ø

CVR nr. 39607255
Virksomhedens DPO: Ian Rosenfeldt

info@inboundcph.dk
+45 7023 3535
X