fbpx

Strategi för tillväxt

När strategier nämns är det ofta så att de handlar om att uppnå tillväxt. Därför kallas den också för en tillväxtstrategi. Läs mer om de olika typerna av tillväxtstrategier i texten nedan.

blog-google-analytics

Vad är en tillväxtstrategi?

tillväxtstrategi är en strategi som gör det möjligt för ditt företag att vinna marknadsandelar inom utvalda områden.

Anledningen till att det är viktigt att ditt företag har en tillväxtstrategi är för att säkerställa din konkurrenskraft. Utan en tillväxtstrategi kan ditt företag förlora marknadsandelar och i värsta fall bli helt utkonkurrerat.

Tillväxtmöjligheterna kan i princip delas in i två breda dimensioner: marknad och produkt. Här delas varje dimension upp i befintliga och nya.


5 exempel på tillväxtstrategier

Flerfaldig försäljning eller korsförsäljning

En uppenbar möjlighet att främja din tillväxtstrategi kan vara flerfaldig försäljning eller korsförsäljning. Det handlar helt enkelt om att erbjuda flera (eventuellt olika) produkter till samma kund. Det är mycket lättare att "sälja lite mer" till en kund som redan har sitt kreditkort i handen än att hitta en helt ny kund. Se därför till att du erbjuder dina kunder relevanta korsförsäljningsprodukter.

Nya marknader

Det är nästan självklart att det är en bra tillväxtstrategi att gå in på nya marknader. Du behöver inte nödvändigtvis tänka långt bort från den plats där du befinner dig nu. Börja med att undersöka om du kan gräva lite djupare. Finns det nischer precis bredvid din nuvarande marknad? Små fickor som överlappar ditt område men som ingen har fyllt ännu? Naturligtvis kan du också tänka större i din tillväxtstrategi och helt enkelt försöka ta dig in på en helt ny marknad. Detta kräver dock ofta att du utvidgar hela din verksamhet och erbjuder helt nya produkter eller tjänster.

Prissättning

Det är en ofta förbisedd men mycket viktig faktor i din tillväxtstrategi. Låt oss säga att du säljer pennor. Om du kan sälja 100 pennor på en månad för 10 kronor styck har du tjänat 1 000 kronor i försäljning. Om du däremot höjer priset per penna till 15 danska kronor kan du kanske bara sälja 75 pennor på en månad. Men ditt slutresultat blir 1 125 danska kronor. En förbättring med drygt 10%. Det kommer att göra en enorm skillnad vid tusentals försäljningar. Du tjänar alltså inte "bara" 5 kronor mer per penna. Dessa 5 kronor är en ökning av vinsten med hela 33 %. Exemplet visar hur viktigt rätt prissättning kan vara för din tillväxtstrategi. Det kan räcka med en liten justering för att du ska kunna växa betydligt.

Bättre bibehållande av personal

Det är både billigare och mindre tidskrävande att behålla en befintlig kund än att söka en ny. Se därför till att din retention - eller kundretention - är bra. En lojal kundkrets är också en av de bästa försäkringarna mot lågkonjunktur och dåliga tider. För även om försäljningen minskar, kommer dina kunder inte att fly. Så snart ekonomin ser bättre ut kan du vanligtvis räkna med att de flesta av dem fortfarande är med dig, så du behöver inte gå ut och hitta nya. Observera dock att du gör klokt i att vårda dina kundrelationer även under perioder då du inte ser de önskade försäljningssiffrorna.

Öka kundnöjdheten

När flera stora företag konkurrerar om samma del av marknaden ser man ofta ett starkt fokus på god kundservice. Detta gäller oavsett om du säljer produkter eller inte, men särskilt inom teknik och service. Titta till exempel på telekomföretag som YouSee, Telia, Telmore och Oister. Om vi utgår från att priser och produkter ligger ganska nära varandra, är det i kundtjänsten som de kan sticka ut och verkligen göra skillnad. Genom att erbjuda snabb och effektiv kundservice kan du också behålla dina befintliga kunder bättre. Inget säljer bättre än en nöjd kund.


Olika typer av tillväxtstrategier

Tillväxtstrategier kan delas in i fem olika typer:

Marknadspenetration

Marknadspenetration är en tillväxtstrategi där du och ditt företag försöker att öka försäljningen på nuvarande marknader med nuvarande produkter. Du kan genomföra denna tillväxtstrategi på följande sätt:

 • Öka marknadsandelen.
 • Öka konsumtionen genom att få dina nuvarande kunder att köpa mer.
 • Hitta nya användningsområden för produkten.
 • Få fler i din målgrupp att använda produkten.

Marknadsutveckling

Denna tillväxtstrategi innebär att ditt företag försöker växa genom att sälja sin nuvarande produkt på nya marknader. Marknadsutveckling kan genomföras på två olika sätt - antingen genom geografisk expansion eller genom att utvidga marknaden till nya segment.

Produktutveckling

Genom tillväxt genom produktutveckling är en tillväxtstrategi där ditt företag erbjuder en ny produkt på de marknader där du redan är etablerad. Detta kan göras på tre olika sätt:

 • Produktförbättring.
 • Utvidgning av produktlinjen.
 • Ny produkt för samma målgrupp.

Diversifiering

I allmänhet innebär denna tillväxtstrategi att ditt företag utvecklar nya produkter för nya marknader. Diversifiering betyder diversifiering, det vill säga att ditt företag försöker diversifiera sin verksamhet. Det finns två former av diversifiering:

 • Koncentrisk diversifiering, där det finns en viss överlappning med den befintliga produktportföljen - till exempel i marknadsföringsmässigt eller tekniskt hänseende.
 • Diversifiering av konglomerat, där ditt företag tar sig an helt nya affärsområden som inte har någon koppling till den nuvarande produktportföljen.

Integration - en annan form av tillväxtstrategi

Integration är en annan tillväxtstrategi som du kan använda för att uppnå tillväxt. I denna tillväxtstrategi försöker ditt företag växa genom att flytta uppåt i företagets leveranskedja, eller med andra ord genom att förvärva andra företag och "integrera" dem i ditt företag. Detta kan ske på två sätt: vertikal och horisontell integration.

Genom Vertikal integration. ditt företag tar över en del av de funktioner i den övergripande leveranskedjan som tidigare sköttes av andra företag. Detta kan göras både som bakåt- och framåtriktad integration. Bakåtriktad integration innebär att ditt företag går ett eller flera steg bakåt i leveranskedjan (up stream), vilket innebär att du antingen tar över eller samarbetar med ett utvalt företag.

Du kan också välja att flytta uppåt i försörjningskedjan (down stream). Det innebär att du tar över nästa länk i leveranskedjan.

Genom Horisontell integrering. ditt företag utökar sin verksamhet på samma nivå i leveranskedjan. Horisontell integration kan göras på två sätt:

 • Ditt företag kan starta ett helt nytt företag som tillverkar i stort sett samma typ av produkter, men under ett annat namn.
 • Ditt företag går samman med/förvärvar ett befintligt och konkurrerande företag.
InboundCPH_Portrêt_Philip_Hvid_02-removebg-preview

Philip Tovborg

Partner & Head of Inbound Marketing

Se författare
svg-vänster
svg-höger

Kom i dialog med oss

Behöver du hjälp med din digitala tillväxtstrategi eller undrar du om det är klokt för ditt företag att fokusera på SEO och Google Ads? Kontakta mig för en dialog om ditt projekt.

InboundCPH_Portrêt_Philip_Hvid_02-removebg-preview
Vi har mottagit din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan