Underdomäner och undermappar

Det är stor skillnad mellan att använda underdomäner, undermappar eller separata domäner för att strukturera innehållet på din webbplats. Läs om för- och nackdelar med de olika lösningarna här, så att du kan välja den bästa SEO-lösningen.

bloggen avslagsfrekvens

Underdomäner och underkataloger ur ett SEO-perspektiv

Vi får ofta frågan om du får bästa möjliga resultat av din SEO-insatser genom att strukturera innehållet på sin webbplats med hjälp av underdomäner, undermappar eller flera olika domäner. I de flesta fall har undermappar den största SEO-effekten, men sanningen är att undermappar inte alltid är den bästa lösningen.

Beslutet om hur du ska strukturera din webbplats beror på många olika faktorer, och SEO är bara en av dem. Användarvänlighet, informationsarkitektur och positionering Det är därför bra att du noga överväger vilken lösning som är bäst för dig och ditt företag.

Innehåll

1. Vad är en domän?
2. Vad är en subdomän?
3. Vad är en undermapp?
4. Fördelar med underdomäner
5. Fördelar med undermappar
6. Fördelar med oberoende domäner
7. Överväga för- och nackdelar noggrant
8. Var realistisk


Vad är en domän?

En domän (eller domännamn) är ett unikt namn som hänvisar till din webbplats. Domänen skrivs in i webbläsarens adressfält och användaren omdirigeras automatiskt till din webbplats. Domäner kan bestå av bokstäver, siffror och bindestreck.

Alla domäner följs av en toppdomän. (TLD), som fungerar som en slags kategorisering av domänerna. Exempel på toppdomäner är .dk (Danmark), .se (Sverige), .edu (utbildningsinstitutioner) och .org (icke-kommersiella organisationer). Det är i allmänhet inget krav att använda toppdomäner för det avsedda ändamålet. Du kan alltså äga en .org-domän även om du är en kommersiell organisation.

I Danmark administreras toppdomänen .dk av DK Hostmaster. DK Hostmaster tar hand om allt administrativt och praktiskt arbete i samband med domänerna. Själva köpet av domänerna sker genom ett så kallat registrator (en webbhotell leverantör) - godkänd av DK Hostmaster - där du vanligtvis också köper ett serverutrymme för din webbplats.


Vad är en subdomän?

Och underdomän är en fristående domän som är kopplad till din huvuddomän. Underdomänen anges framför huvuddomänen, separerad med ett punktum, så en webbadress med en underdomän har följande format: subdomain.domain.uk.

Texterna www i de flesta domännamn (www.domæne.dk) är i själva verket en underdomän. Unika underdomäner fungerar som ett substitut för www, och därför är det mycket ovanligt att använda både www och en unik underdomän i samma domännamn.

En underdomän talar om för Google och dina besökare att innehållet på underdomänen är skilt från innehållet på resten av webbplatsen. Subdomäner används därför ofta för att dela upp innehållet på en webbplats i mindre, mer lätthanterliga delar. Vissa personer placerar till exempel sin blogg på en underdomän (blog.domain.dk).

Även om underdomänen är en del av din domän tolkar Google den som en separat webbplats. Detta innebär att SEO-värdet från din huvuddomän överförs till din underdomän (och vice versa) endast i mycket begränsad utsträckning. När du skapar en underdomän måste du därför börja SEO-optimeringen från början.

Hos de flesta webbhotell kan du skapa ett obegränsat antal underdomäner gratis. Skapandet sker vanligtvis via din kontrollpanel och du kan sedan lägga till innehåll till underdomänen via en underdomänmapp på din webbserver.


Vad är en undermapp?

undermapp är en underavdelning av din webbplats som ofta innehåller relaterat innehåll. Underkatalogen namnges efter domännamnet, separerat av ett snedstreck och en webbadress med en underkatalog har följande format: domain.dk/subdirectory/.

Undermappar kan användas för att kategorisera innehåll och göra webbplatsens strukturella organisation synlig. Om du till exempel har olika sektioner på din webbplats kan du skapa en undermapp för innehållet i varje sektion (domain.co.uk/section/content) så att Google och dina besökare kan se vilken sektion innehållet tillhör.

Google tolkar underkataloger som en del av din domän och därför överförs SEO-värdet från huvuddomänen till alla underkataloger. Du måste dock fortfarande SEO-optimera innehållet i underkatalogerna eftersom varje innehållssida i viss mån bedöms individuellt av Google.

Du kan enkelt skapa ett obegränsat antal undermappar på din webbserver - det är samma sak som att skapa mappar på din dator. Om du använder ett CMS-system (t.ex. WordPress eller Joomla) skapas undermappar vanligtvis automatiskt, på ett sådant sätt att undermapparna återspeglar menystrukturen på din webbplats.


Fördelar med underdomäner

Det finns ett antal SEO- och användarfördelar med att använda underdomäner i stället för undermappar. Fördelarna med att använda underdomäner är att de:

1. Möjliggör flera placeringar i sökresultaten

Google begränsar antalet sökresultat från samma domän, vilket innebär att en domän vanligtvis får förekomma högst tre gånger bland sökresultaten på första sidan. Om du skapar underdomäner kan du öka antalet möjliga placeringar på första sidan eftersom Google tolkar varje underdomän som en separat domän. Men tro inte att du kommer att rankas högre bara för att du skapar fler underdomäner, eftersom det är osannolikt att du har många sidor som är relevanta för samma sökord eller sökfras.

2. Aktivera relevanta nyckelord i domännamnet

Underdomäner gör det möjligt att inkludera relevanta nyckelord i domännamnet. Om du till exempel säljer resor och hotell kan du skapa en underdomän med adressen travel.domain.dk och en annan med adressen hotels.domain.dk. Relevanta nyckelord i domännamnet talar om för Google och dina besökare vad din webbplats handlar om och kan bidra till att öka din webbplats trovärdighet och auktoritet. Naturligtvis kan du också inkludera relevanta nyckelord i namn på underkataloger, men nyckelord i underdomäner har ett högre SEO-värde.

3. Stärker din globala synlighet

Om din webbplats riktar sig till användare i olika länder är det viktigt att relevanta delar av webbplatsen visas i Google i dessa länder. Du kan hjälpa Google att fastställa din målgrupp genom att skapa en underdomän för varje språk (t.ex. uk.domain.com) och genom att använda Internationell inriktning i Google Search Console för att tala om för Google vilket land varje underdomän är inriktad på.

Undermappar kan också användas för språkversionering, och funktionen "International targeting" i Google Search Console kan också användas för undermappar. Det är dock endast underdomäner som kan vidarebefordras till en annan webbserver. Omdirigeringen gör att du kan ha varje språkversion på en unik webbserver som är fysiskt placerad nära användarna. Detta ger sökmotorerna en extra signal om vem din målgrupp är och förbättrar laddningstiden för webbplatsen eftersom webbservern är placerad nära användarna.

4. Stärka dina franchisetagares varumärke

Om du har tilldelat en eller flera franchisetagare rättigheterna till ditt affärssystem är det en bra idé att erbjuda dem en underdomän under din huvuddomän. På så sätt får dina franchisetagare en egen webbplats och det blir tydligt för Google och besökare att de är en del av ditt framgångsrika koncept. Genom att använda underdomäner har du också en viss kontroll över franchisetagarnas webbplatser och du riskerar inte att eventuella SEO-fel på deras underdomäner påverkar din huvuddomän negativt.

5. Gör din webbplats mer lätthanterlig

Om ditt företag är verksamt inom flera olika affärsområden kan du använda underdomäner för att separera affärsområdena från varandra. Du kan också använda underdomäner för att separera och kategorisera stora mängder digitalt innehåll. Detta gör din webbplats mer lätthanterlig och gör det lättare att SEO-optimera webbplatsen för specifika sökord och sökfraser, eftersom varje underdomän fokuserar på ett ämnesområde.

6. Stärker din ställning inom nya affärsområden

Om du vill utöka din verksamhet med nya produkter som skiljer sig radikalt från de produkter du erbjuder nu är det ofta klokt att separera dem från din etablerade webbplats. Du kan separera produkterna med hjälp av underdomäner och samtidigt signalera till Google och dina besökare att ditt etablerade varumärke står bakom produkterna. På så sätt skapar du trovärdighet kring dina nya produkter och drar nytta av det momentum som är förknippat med ditt varumärke.

7. Förebygger problem med programvara och hastighet

Om du har en stor webbplats med många besökare kan du lätt få problem med webbplatsens laddningstid eller med samspelet mellan de programvaror och insticksprogram som du använder. Genom att dela upp din webbplats i flera olika underdomäner, som var och en ligger på en annan webbserver, kan du ofta minska mängden programvara på varje domän och därmed minimera risken för konflikter. Dessutom sänks inte hastigheten på din huvuddomän av resurstunga program och plugins på dina underdomäner.

8. Förenklar uppdelningen av företaget

Det kan finnas många skäl att dela upp ett företag i mindre delar. Det kan till exempel hända att en anställd vill köpa delar av företaget eller att du och dina delägare inte är överens om hur företaget ska drivas i framtiden. Om du har kopplat dina olika verksamheter till olika underdomäner är det mycket lätt att sälja en av dem eftersom de inte är direkt integrerade med varandra.


Fördelar med undermappar

Det finns också ett antal SEO- och användarfördelar med att använda underkataloger i stället för underdomäner. Fördelarna med att använda underkataloger är att de:

1. Övertar SEO-värdet från huvuddomänen

Underkataloger ärver SEO-värde från huvuddomänen eftersom sökmotorerna tolkar underkataloger som en naturlig del av domänen. Det innebär att innehåll som placeras i underkataloger har större chans att rankas väl i sökresultaten än innehåll som placeras på underdomäner. Du sparar alltså en hel del SEO-arbete genom att använda underkataloger i stället för underdomäner. Du måste dock fortfarande SEO-optimera innehållet i underkatalogerna eftersom varje innehållssida i viss mån bedöms individuellt av Google.

2. Ger SEO-värde till din huvuddomän

Ju mer bra innehåll och ju fler besökare du har på din webbplats, desto mer auktoritet har webbplatsen och desto bättre rankning får den vanligtvis i sökresultaten. Genom att placera innehåll i underkataloger ökar du mängden innehåll på domänen, vilket stärker domänens övergripande SEO-värde. Samtidigt stärker du SEO-värdet för innehållet i dina andra underkataloger, eftersom underkatalogerna ärver SEO-värdet från huvuddomänen. Underkataloger har alltså en förstärkande SEO-effekt på varandra.

3. Säkerställer en meningsfull organisering av innehållet.

Underkataloger är utmärkta för att organisera och kategorisera innehåll i meningsfulla och beskrivande webbadresser som klargör webbplatsens struktur för Google och dina besökare. Om du till exempel har olika sektioner på din webbplats kan du skapa en undermapp för innehållet i varje sektion (domain.co.uk/section/content), så att Google och dina besökare kan se vilken sektion innehållet tillhör.

4. Har en hög användarvänlighet

Vissa användare tycker att det är mer naturligt att skriva webbadresser med underkataloger (domain.dk/subdirectory) än webbadresser med underdomäner (subdomain.domain.dk). Om du använder en underdomän finns det också en risk att vissa användare av misstag skriver www före underdomänen (www.subdomæne.domæne.dk), och du förlorar då besökaren eftersom webbadressen är ogiltig.

5. Lätt att installera och hantera

Underkataloger är mycket enklare att skapa och hantera än underdomäner. På din webbserver kan du skapa undermappar lika enkelt som du skapar mappar på din dator, och om du använder ett CMS-system (t.ex. WordPress eller Joomla) skapas undermappar vanligtvis automatiskt. Subdomäner kräver mer teknisk kunskap, och om subdomänerna finns på olika webbservrar kräver de också mer administrativt arbete och kostnader.


Fördelar med oberoende domäner

Fristående domäner har många av samma fördelar som underdomäner, eftersom Google betraktar underdomäner som fristående domäner. Ur SEO-synpunkt är det därför ingen större skillnad mellan att använda fristående domäner och underdomäner.

På en fristående domän har du dock möjlighet att välja en specifik toppdomän (TLD), vilket kan vara en SEO-fördel om du riktar dig till användare i olika länder. Genom att använda en toppdomän som motsvarar det land som din webbplats riktar sig till skapar du säkerhet och igenkänning för dina besökare, och du ger även Google en indikation på vem din webbplats riktar sig till.

Fristående domäner är ofta kortare än underdomäner (som alltid är kopplade till en huvuddomän), och därför är fristående domäner vanligtvis lättare att komma ihåg. Fristående domäner har också fördelen att de inte är kopplade till ett varumärke (huvuddomän) - så du kan helt separera dina webbplatser.

Å andra sidan är fristående domäner både dyrare och betydligt mer tidskrävande än underdomäner, och det kan ta lång tid för Google att indexera innehållet på din domän. Det kan också vara mycket förvirrande för dina besökare om du vänder dig till dem från många olika och orelaterade domäner.

Även om länkbyggande är en av de viktigaste strategierna inom SEO, kommer du inte att vinna mycket på att sprida ditt innehåll över flera olika domäner och länka mellan dem. I de flesta fall är effekten mycket större om du samlar innehållet och fokuserar på att skapa en bra webbplats.


Överväga för- och nackdelar noggrant

Överväg noga för- och nackdelarna med att använda domäner, subdomäner och underkataloger och koppla dem till ditt företag och din webbplats. Se till att du väljer rätt lösning från början, för när du väl har implementerat en lösning kan det vara både dyrt och tidskrävande att ändra den.

Ju större och innehållsrikare din webbplats är, desto fler argument talar för att välja underdomäner framför undermappar. Tänk så här: om ditt innehåll lika gärna kan finnas på flera olika webbplatser är underdomäner förmodligen den bästa lösningen. Fristående domäner är vanligtvis bara meningsfulla att använda om du kan dra nytta av att använda olika toppdomäner.

Det argument som bör väga tyngst när du fattar ett beslut är argumentet att underkataloger ärver SEO-värde från huvuddomänen (till skillnad från underdomäner). Om du använder underdomäner eller flera domäner går du miste om en hel del SEO-värde från din huvuddomän, vilket kan påverka din synlighet i sökmotorerna negativt. Läs mer Timo Reitnauers blogginlägg om hur han förlorade nästan hälften av sina besökare när han flyttade sin blogg från en underkatalog till en underdomän.

I många fall går underdomäner och undermappar hand i hand. Tv2.dk använder till exempel underdomäner för att separera sektionerna (nyheder.tv2.dk, vejr.tv2.dk osv.) och undermappar för att separera innehållet i varje sektion (nyheder.tv2.dk/udland, nyheder.tv2.dk/politik osv.). Dr.dk har valt en annan lösning, där man inte använder sig av underdomäner utan separerar både sektioner och innehåll med hjälp av undermappar (dr.dk/nyheter/politik, dr.dk/radio/kanaler osv.).

Du kan använda hreflang (en s.k. rel="alternate"-tagg) för att visa den korrekta regionala webbadressen i sökresultaten. Om du till exempel har en engelskspråkig sida eksempel.com och en danskspråkig version på en underdomän da.eksempel.com, kan du använda en alternativ tagg för att be Google att visa den danska versionen för användare från Danmark och inte den engelska. Kort sagt byter Google ut det engelska sökresultatet mot det danska om användaren är från Danmark. Den danska (sub)domänen ärver inte SEO-värdet från den engelska underdomänen. Läs mer om hreflang.


Var realistisk

Var realistisk när det gäller din egen förmåga och dina begränsningar! Underdomäner och fristående domäner kräver mycket mer arbete - både tekniskt, administrativt och SEO - än underkataloger. Fristående domäner, och i vissa fall subdomäner, har också löpande driftskostnader (till skillnad från subdomäner, som är gratis).

Om du inte har de ekonomiska resurserna och den tekniska kompetensen i ditt företag - och om du inte vill betala andra för att hjälpa dig - är undermappar förmodligen den bästa lösningen för ditt företag.

Fält komprimerat

Mark Molgaard

Partner & Senior SEO Specialist

Se författare
svg-vänster
svg-höger

Få hjälp med SEO

Behöver du hjälp med sökmotoroptimering (SEO) eller funderar du på om det är klokt för ditt företag att fokusera på SEO? Kontakta Henning Madsen för en kostnadsfri diskussion om ditt SEO-projekt.

henning-figur-komprimerad
Vi har mottagit din förfrågan

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationImplementering av AIData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan

  Ladda ner vår nya SEO-bok
  Få ny kunskap om teknisk SEO
  Anmäl dig till vårt populära nyhetsbrev
  Fyll i formuläret och få nyheter om digital marknadsföring