fbpx

Teknisk SEO

Tekniken är den tekniska grunden för din webbplats. En förutsättning för ett framgångsrikt SEO-arbete är att det inte finns några tekniska fel eller brister på webbplatsen som försämrar webbplatsens kvalitet och hindrar Google från att indexera hela eller delar av webbplatsen.

blog-google-analytics

Vad är teknisk SEO?

Teknisk SEO (även kallad optimering av plattformen) är optimering av den tekniska plattformen bakom din webbplats. Förutsättningen för ett framgångsrikt arbete med SEO är att det inte finns några tekniska fel eller brister på din plattform som försämrar webbplatsens kvalitet och hindrar Google från att indexera hela eller delar av webbplatsen.

Många företag investerar stora summor i att utveckla en vacker och användarvänlig webbplats. Men många - även webbyråerna som utvecklar webbplatsen - glömmer att ta hänsyn till SEO i utvecklingen. Det är ett problem, för Google förstår inte din snygga design och din dyra webbplats är i princip värdelös om din målgrupp inte kan hitta den på Google.

Följande genomgång av SEO-tekniska områden kan användas som en kravspecifikation vid utveckling av en ny webbplats och som en checklista vid optimering av en befintlig webbplats. Det är ett komplext område, och om du gör ett misstag i processen riskerar du att hela din webbplats faller ner på en bråkdel av en sekund. Därför är det viktigt att du eller dina webbutvecklare har full kontroll över vad du gör.

De områden som beskrivs nedan är grundläggande principer som gäller för alla webbplatser - oavsett vilken CMS-system den är inbyggd i (WordPress, TYPO3, Umbraco, Joomla, Drupal, Magento, Shopify etc.). Vissa CMS-system kräver mer uppmärksamhet och mer arbete än andra, men det skulle bli för omfattande att gå in på varje system i detalj här.


Områden för teknisk SEO

 1. Webbplatskarta
  En sitemap är en översikt över alla sidor och allt innehåll på en webbplats. Den är i första hand utformad för att användas av sökmotorer så att de bättre kan indexera och förstå innehållet på webbplatsen. En sitemap kan antingen vara en enkel textfil som innehåller en lista över webbadresser på webbplatsen eller en XML-fil som ger sökmotorerna mer detaljerad information om varje innehållselement på webbplatsen.En sitemap xml-fil är en särskild typ av sitemap som är skriven i XML-format. Detta gör det möjligt att ge mer detaljerad information om varje sida på webbplatsen, t.ex. sidans titel, uppdateringsfrekvens och prioritet i förhållande till andra sidor. Detta kan hjälpa sökmotorerna att förstå vilka sidor som är viktigast på webbplatsen och hur de ska indexeras. En XML-sitemapfil kan också innehålla annan information, t.ex. sidans språk och datum för den senaste ändringen av sidan.Du kan klicka på länken här för att se Googles rekommendationer för en XML-sitemapfil.
  https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap
 2. Robots.txt
  Robots.txt är en fil som finns på en webbserver och som innehåller instruktioner till sökmotorer och andra crawlers om vilka sidor på webbplatsen som kan eller inte kan besökas. Filen används för att tala om för sökmotorerna vilka delar av webbplatsen de ska ignorera när de söker igenom webbplatsen för att indexera dess innehåll. Detta kan vara användbart för att skydda känsliga sidor på webbplatsen eller för att undvika att sökmotorer slösar tid på att indexera sidor som inte är relevanta för användarna.
  Se Googles introduktion till Rotots.txt
  https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/intro
 3. Optimering av hastigheten
  Hastighetsoptimering handlar om att göra en webbplats så snabb som möjligt. Detta är viktigt eftersom användarna förväntar sig att en webbplats ska laddas snabbt, och en långsam laddning kan leda till att användarna lämnar webbplatsen igen. Hastighetsoptimering kan därför bidra till att förbättra användarupplevelsen och öka trafiken till webbplatsen.Det finns flera olika metoder för att optimera hastigheten. En metod är att minimera storleken på bilder och annat innehåll på webbplatsen så att den laddas snabbare. En annan metod är att använda caching, vilket gör att en kopia av webbplatsen lagras i webbläsaren så att den inte behöver laddas från servern varje gång användaren besöker webbplatsen. En tredje metod är att optimera webbplatsens kod så att den laddas snabbare. Detta kan göras genom att ta bort onödig kod och strukturera koden på ett sätt som gör det lättare för webbläsaren att tolka den. Hastighetsoptimering kan vara en tidskrävande process, men den kan bidra till att öka både användarupplevelsen och konverteringsgraden på webbplatsen.Läs mer om hastighetsoptimering på vår blogg här:
  https://inboundcph.dk/viden/hastighedsoptimering/
 4. Mobilvänlighet
  Mobilanpassning är en viktig aspekt av modern webbdesign, eftersom det säkerställer att din webbplats kan användas och visas korrekt på ett stort antal mobila enheter, inklusive smartphones och surfplattor. Detta är viktigt eftersom en allt större andel av internetanvändarna använder mobila enheter för att surfa på webben, och en mobilanpassad webbplats kommer att öka din potentiella publik avsevärt.En mobilanpassad webbplats kommer också att förbättra användarupplevelsen för dina besökare. En webbplats som inte är mobilanpassad kan vara svår att navigera och läsa på en mobil enhet, vilket kan leda till frustrerade besökare som snabbt lämnar webbplatsen. En mobilanpassad webbplats är däremot lätt att använda och läsa, vilket kan få besökarna att stanna längre på webbplatsen och eventuellt leda till fler konverteringar. En annan anledning att ha en mobilanpassad webbplats är att den kan förbättra din sökmotoroptimering. Vissa sökmotorer, däribland Google, tar hänsyn till om en webbplats är mobilanpassad när de fastställer dess placering i sökresultaten. Detta innebär att en mobilanpassad webbplats kan rankas högre i sökresultaten, vilket kan öka trafiken till din webbplats. På det hela taget är mobilanpassning en viktig aspekt av modern webbdesign, och det är en investering som kan betala sig i form av ökad besökstrafik, förbättrad användarupplevelse och bättre sökmotoroptimering.
 5. AMP (Accelerated Mobile Pages)
  AMP (Accelerated Mobile Pages) är en teknik som gör att webbsidor laddas snabbare på mobila enheter. Detta är en viktig funktion eftersom snabb laddning av en webbplats kan förbättra användarupplevelsen avsevärt, särskilt på mobila enheter där internetuppkopplingarna ofta är långsammare än på stationära datorer. En annan fördel med att använda AMP på din webbplats är att det kan förbättra din sökmotoroptimering. Vissa sökmotorer, bland annat Google, ger webbsidor som använder AMP en högre ranking i sökresultaten, eftersom det visar att sidan laddas snabbt. Detta kan leda till fler besökare på din webbplats och ökad synlighet i sökresultaten. Användning av AMP kan också bidra till att förbättra användarupplevelsen på din webbplats. AMP-sidor är utformade för att vara enkla och lättnavigerade, vilket kan göra det lättare för dina besökare att hitta det de söker på din webbplats. Detta kan uppmuntra dem att stanna längre på sidan och eventuellt leda till fler konverteringar.
  AMP är överlag en användbar teknik för moderna webbplatser, eftersom den kan förbättra laddningstiden, användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen. Det är en investering som kan betala sig i form av ökad trafik och konverteringar.
 6. Domän
  Ett domännamn är ett unikt namn som tilldelas en webbplats och som används för att identifiera den på Internet. Den spelar en viktig roll i sökmotoroptimering (SEO) eftersom den kan påverka hur en webbplats rankas i sökresultaten. Ett starkt domännamn kan bidra till att förbättra en webbplats placering i sökresultaten eftersom det kan ge en indikation på vad webbplatsen handlar om. Sökmotorer använder ofta domännamnet som en faktor när de bestämmer vilka sidor som ska rankas högre. Det är också en bra idé att välja ett kort och lätt att komma ihåg, eftersom det kan göra det lättare för människor att hitta webbplatsen via en sökmotor eller genom att skriva namnet direkt i webbläsaren. Generellt sett är det en bra idé att ta sig tid och anstränga sig för att välja rätt domännamn, eftersom det kan ha stor betydelse för en webbplats SEO- framgång.
 7. Underdomäner och undermappar
  Och underdomän är en fristående domän som är kopplad till din huvuddomän. Underdomänen anges framför huvuddomänen, separerad med ett punktum, så en webbadress med en underdomän har följande format: subdomain.domain.uk. Texten www i de flesta domännamn (www.domæne.dk) är i själva verket en underdomän. Unika underdomäner fungerar som ett substitut för www, och därför är det mycket ovanligt att använda både www och en unik underdomän i samma domännamn. En underdomän talar om för Google och dina besökare att innehållet på underdomänen är skilt från innehållet på resten av webbplatsen. Subdomäner används därför ofta för att dela upp innehållet på en webbplats i mindre och mer lätthanterliga delar. Vissa personer placerar till exempel sin blogg på en underdomän (blog.domain.dk).Även om underdomänen är en underavdelning av din domän tolkar Google den som en egen webbplats. Detta innebär att SEO-värdet från din huvuddomän överförs till din underdomän (och vice versa) i mycket begränsad utsträckning. När du skapar en underdomän måste du därför börja SEO-optimeringen från början. De flesta webbhotell låter dig skapa ett obegränsat antal underdomäner gratis. Skapandet sker vanligtvis via din kontrollpanel och du kan sedan lägga till innehåll till underdomänen via en underdomänmapp på din webbserver.Vad är en undermapp?På undermapp är en underavdelning av din webbplats som ofta innehåller relaterat innehåll. Underkatalogen namnges efter domännamnet, separerat av ett snedstreck och en webbadress med en underkatalog har följande format: domain.dk/subdirectory/.Underkataloger kan användas för att kategorisera innehåll och göra webbplatsens strukturella organisation synlig. Om du till exempel har olika sektioner på din webbplats kan du skapa en underkatalog för innehållet i varje sektion (domain.dk/section/content) så att Google och dina besökare kan se vilken sektion innehållet tillhör.

  Google tolkar underkataloger som en del av din domän och därför överförs SEO-värdet från huvuddomänen till alla underkataloger. Du måste dock fortfarande SEO-optimera innehållet i underkatalogerna eftersom varje innehållssida i viss mån bedöms individuellt av Google.

  Du kan enkelt skapa ett obegränsat antal undermappar på din webbserver - det är samma sak som att skapa mappar på din dator. Om du använder ett CMS-system (t.ex. WordPress eller Joomla) skapas undermappar vanligtvis automatiskt, på ett sådant sätt att undermapparna återspeglar menystrukturen på din webbplats.

  Läs mer om underdomäner och undermappar här
  https://inboundcph.dk/viden/subdomaener-og-undermapper/

 8. URL

  En URL (Uniform Resource Locator) är en adress som används för att komma åt en specifik sida på Internet. För sökmotoroptimering (SEO) är det viktigt att ha bra, beskrivande webbadresser för dina webbsidor. Detta kan hjälpa sökmotorerna att förstå vad sidan handlar om och kan därför bidra till en högre placering i sökresultaten.

  En bra URL ska vara kort och beskrivande. Det är bäst att inkludera sidans nyckelord i webbadressen så att sökmotorerna lätt kan se vad sidan handlar om. Det är också en bra idé att undvika tecken som bindestreck och understrykningar, eftersom de kan göra webbadressen svårläst.

  Det är också bra att se till att dina webbadresser är unika och lätta att komma ihåg. Detta kan göra det lättare för användarna att hitta och dela sidan, vilket kan bidra till ökad trafik till sidan.

  Sammantaget är det viktigt att ha bra webbadresser för att förbättra din placering i sökresultaten och öka trafiken till din webbplats. Genom att inkludera nyckelord och göra webbadresserna unika och lätta att komma ihåg kan du öka webbplatsens synlighet och bidra till bättre SEO.

 9. WWW (World Wide Web)

  Google tolkar "https://www.eksempel.dk" (med WWW) och "https://eksempel.dk" (utan WWW) som två olika domäner. Om din webbplats kan nås både med och utan WWW sprider du med andra ord webbplatsens SEO-värde över två domäner, samtidigt som du riskerar att straffas av Google för duplicerat innehåll eftersom samma innehåll finns på två domäner.

  Se till att din webbplats endast kan nås antingen med eller utan WWW. Du kan göra detta genom att skapa en 301-omdirigering från en version till den andra. Det har ingen betydelse för SEO om du väljer versionen med eller utan www, men om du har en befintlig domän bör du välja den version som de flesta länkar till, eftersom du på så sätt behåller så mycket som möjligt av länkarnas SEO-värde.

  Du bör också ta hänsyn till din målgrupp. Om din målgrupp är vanliga internetanvändare är de vana vid att skriva webbadresser utan WWW. Om din målgrupp däremot är äldre och mindre van vid Internet är versionen med www ofta ett lämpligare val. Flera av de största webbplatserna som Google, Facebook, Wikipedia och Yahoo använder alla WWW.

 10. HTTPS

  En säker webbplats är en webbplats som använder HTTPS-protokollet (Hypertext Transfer Protocol Secure) för att se till att data som skickas mellan webbplatsen och användarens webbläsare krypteras och skyddas från obehörig åtkomst.

  Det finns flera anledningar till varför du bör ha en säker webbplats. Först och främst skyddar den användarnas personliga information, till exempel kreditkortsnummer och lösenord. Utan HTTPS kan denna information avlyssnas av obehöriga, vilket kan leda till bedrägeri och identitetsstöld.

  En annan anledning att ha en säker webbplats är att den kan bidra till att förbättra din placering i sökresultaten. Många sökmotorer, inklusive Google, prioriterar säkra webbplatser högre i sökresultaten, så det kan vara en bra idé att se till att din webbplats använder HTTPS.

  Slutligen kan en säker webbplats ge dina användare en känsla av tillit och säkerhet. När användarna ser att din webbplats är säker kommer de att känna sig mer bekväma att använda den och dela med sig av sina personuppgifter.

  På det hela taget finns det många goda skäl att ha en säker webbplats. Det skyddar dina användares personliga information, kan hjälpa dig att placera dig högre i sökresultaten och ger dina användare en känsla av tillit och säkerhet. Så om du ännu inte har en säker webbplats kan det vara en bra idé att överväga att uppgradera den.

 11. Omdirigeringar
  Omdirigeringar är en teknik som används för att omdirigera en användare från en webbsida till en annan. Detta kan vara användbart i många olika sammanhang, men det är särskilt fördelaktigt för sökmotoroptimering (SEO).När en sökmotor går igenom en webbsida följer den alla länkar som finns på sidan. Om det finns en omdirigering på sidan kommer sökmotorn automatiskt att omdirigeras till den nya sidan som omdirigerats. På så sätt kan omdirigeringar hjälpa till att se till att sökmotorerna indexerar rätt sida och att sökresultaten blir korrekta.Omdirigeringar kan också vara användbara i situationer där du vill flytta en webbsida till en ny URL. I stället för att låta användarna få ett 404-fel när de försöker gå till den gamla URL:n kan du använda en omdirigering för att omdirigera dem till den nya sidan så att de fortfarande kan hitta det innehåll de letar efter.1301-omdirigering: Detta är den vanligaste typen av omdirigering och används när en sida flyttas permanent till en ny URL. Detta talar om för sökmotorerna att den gamla webbadressen inte längre är giltig och att de ska indexera den nya webbadressen i stället.

  2. 302 redirect: Denna omdirigering används när en sida tillfälligt flyttas till en ny URL. Det talar om för sökmotorerna att den gamla webbadressen fortfarande är giltig och att de ska fortsätta att indexera den.

  3. Meta refresh redirect: Denna omdirigering används när en sida måste omdirigeras efter en viss tid. Detta kan vara användbart om du vill omdirigera användaren till en annan sida efter några sekunder.4. JavaScript-omdirigering: Denna omdirigering används när en sida måste omdirigeras med hjälp av JavaScript. Detta kan vara användbart om du vill omdirigera användaren till en annan sida när en viss händelse inträffar, t.ex. när användaren klickar på en länk.

 12. HTTP-statuskoder (svarskoder)
  HTTP-statuskoder är ett sätt för webbservern att tala om för en användare eller en sökmotor hur deras begäran har behandlats. Det finns många olika typer av HTTP-statuskoder och alla har sin egen specifika betydelse. Några av de vanligaste HTTP-statuskoderna är:Det finns många olika typer av HTTP-statuskoder, bland annat:1xx Information: Dessa koder anger att begäran har tagits emot och behandlats.2xx Framgång: Dessa koder anger att begäran har behandlats framgångsrikt och att sidans innehåll har returnerats till användaren.3xx Omdirigering: Dessa koder anger att en omdirigering har gjorts och att användaren bör omdirigeras till en annan sida. 4xx Klientfel: Dessa koder anger att ett fel inträffade på användarens sida, t.ex. en ogiltig URL eller bristande behörigheter.

  5xx Serverfel: Dessa koder anger att ett fel inträffade på servern medan begäran behandlades.

 13. Kanoniska taggar
   Kanoniska taggar är HTML-taggar som används för att tala om för sökmotorerna vilken version av en sida som är den primära och auktoritativa. Detta kan vara användbart i situationer där det finns flera olika versioner av en sida, till exempel om sidan kan nås via olika webbadresser eller om det finns en mobilversion av sidan.

  När sökmotorer indexerar en sida med en kanonisk tagg väljer de att indexera den primära versionen av sidan som anges i den kanoniska taggen. På så sätt kan kanoniska taggar hjälpa till att förhindra att sökmotorer indexerar flera versioner av samma sida, vilket kan leda till dubbelt innehåll och sämre placering i sökresultaten.

  En annan fördel med att använda kanoniska taggar är att det kan bidra till att förbättra användarupplevelsen. Om det finns flera versioner av en sida kan det vara svårt för användaren att veta vilken version som är den rätta. Kanoniska taggar kan hjälpa till att klargöra vilken sida som är den primära, så att användaren alltid har tillgång till den mest aktuella och relevanta versionen av sidan.

  Sidor med identiskt innehåll kan till exempel uppstå om en sida kan nås med flera olika webbadresser (till exempel med och utan www), om du återanvänder samma innehåll på flera sidor, om du återanvänder innehåll från andra webbplatser på din webbplats och om samma produkter i din webbshop finns i flera produktkategorier.

  Sorteringsalternativ på kategorisidor (t.ex. sortering efter pris) gör inte en kategorisida unik. Olika språkversioner av en sida betraktas som dubbletter endast om det primära innehållet är på samma språk (dvs. om endast rubriken och annan mindre text översätts, medan brödtexten förblir oförändrad, betraktar Google sidan som en dubblett).

  Om du inte uttryckligen talar om för Google vilken webbadress som är den primära riskerar du att Google indexerar och visar en olämplig sida i sökresultaten. Till exempel din okrypterade förstasida (med http://) i stället för din krypterade förstasida (med https://). Samtidigt riskerar du att utarma sidans SEO-värde genom att använda flera olika webbadresser, som i praktiken är samma sida.

 14. Uppdelat innehåll
  Uppdelat innehåll är innehåll som är uppdelat i olika URL:er. Paginering används till exempel ofta på produktkategorisidor med många produkter och på ämnessidor med många olika blogginlägg. Gemensamt för dessa sidor är att rubrikerna och textinnehållet är detsamma, medan produkter och blogginlägg skiljer sig från vad som visades på föregående sida.
  Paginerat innehåll kan orsaka två problem: för det första riskerar du att Google visar en annan sida än sidan 1 i sökresultaten, och användarna får inte det senaste och mest relevanta innehållet. För det andra leder detta till följande duplicerat innehåll (identiskt innehåll på flera olika webbadresser), och Google är inte nöjd med det.
 15. Hreflang (språkversionering)

  Hreflang (Hyperlink with Rel="Alternate" och hreflang="x") är en HTML-tagg som används för att tala om för sökmotorer vilken språkversion av en sida som ska visas i sökresultaten för en viss användare. Detta kan vara användbart om din sida har flera språkversioner, till exempel en engelsk och en tysk version.

  Hreflang-taggen måste införas på den primära versionen av sidan och ange vilka andra språkversioner som finns på sidan. Detta kan göras genom att infoga en serie hreflang-taggar på sidan, var och en med det språk som ska visas i sökresultaten.

  När en användare söker efter ett ämne i en sökmotor använder sökmotorn hreflang-taggen för att välja den version av sidan som bäst motsvarar användarens språkpreferenser. På så sätt kan hreflang bidra till att användaren får tillgång till den mest relevanta versionen av sidan.

  hreflang är alltså en användbar teknik som kan bidra till en bättre användarupplevelse när det finns flera språkversioner av en sida. Så om din webbplats har flera språkversioner kan det vara en bra idé att överväga att använda hreflang för att se till att användarna alltid får tillgång till den mest relevanta versionen av sidan.

 16. Strukturerade uppgifter
  Med strukturerade data (även kallade Schema Markup) kan du markera innehåll på din webbplats (t.ex. priser och lagerstatus för produkter) så att Google och andra sökmotorer kan visa innehållet direkt i sökresultaten. Att använda strukturerade data kan därför ha en positiv inverkan på ditt arbete med sökmotoroptimering (SEO).Vad är strukturerade data? Strukturerade uppgifter (även kallad Schema-markering och Schemadata) är en markering av innehållet på din webbplats som gör det möjligt för Google att visa information från webbplatsen (t.ex. kontaktinformation, recensioner, evenemang, produktinformation, adress, bilder etc.) direkt i sökresultaten. Strukturerade data kan till exempel användas på produktsidor för att visa pris, lagerstatus och betyg: alla webbplatser kan använda någon form av strukturerade data. Det är dock mest relevant för e-handelswebbplatser, företag med fysiska butiker och webbplatser med stora mängder medieinnehåll (artiklar, recept, videoklipp, kurser osv.). Scheme.org (därav namnet Schema Markup) - ett gemensamt samarbete mellan ett antal av världens största teknikföretag, däribland Google, Microsoft och Yahoo. Det fungerar genom att en kod läggs in runt utvalt innehåll på webbplatsen och anger vad det är för innehåll. Det kan till exempel vara en kod som visar att det här är ett telefonnummer. developers.google.com kan du se många fler exempel på bra användning av strukturerade data och läsa om hur man tillämpar dem i praktiken. Google erbjuder möjligheten att via Google Search Console tagga data på din webbplats i stället för att använda strukturerade data. Detta är dock inte en lämplig lösning eftersom det inte hjälper andra sökmotorer.
 17. Brödsmulor
  Brödsmulor är små navigationslänkar som hjälper användare och sökmotorer att hitta runt på din webbplats. De kan därför ha en positiv inverkan både på webbplatsens användbarhet och på din sökmotoroptimering (SEO).Brödsmulor (på engelska) brödsmulor) är små navigeringslänkar som visar användaren var han eller hon befinner sig på webbplatsen och hur den sidan hänger ihop med andra sidor på webbplatsen. Brödsmulor kan öka användbarheten på din webbplats och göra det lättare för Google att se hur sammanhängande och relevanta sidorna är. Dessutom kan brödsmulor (om du markerar dem med strukturerade uppgifter) på Google i stället för sidans webbadress (skriven i grönt), vilket gör sökresultatet tydligare och mer lockande att klicka på:
 18. Öppna grafiken
  Genom att implementera Open Graph Tags på din webbplats kan du styra hur webbplatsen ser ut när den delas på sociala medier (Facebook, LinkedIn osv.). Läs mer om Open Graph Tags här och lär dig hur du använder dina taggar på rätt sätt.Vad är Open Graph Tags?

  Öppna grafiken är en uppsättning standardtaggar som du kan placera i -avsnittet på dina sidor för att styra hur dina sidor visas när de delas på sociala medier. Detta är bra eftersom det gör att du kan göra ditt företag mer synligt och samtidigt göra dina sidor mer attraktiva att klicka sig vidare till. Open Graph stöds bland annat av Facebook och LinkedIn.

  Det finns ett stort antal taggar som du kan använda, beroende på typ av sida och innehåll. Som ett minimum bör en sidtitel, en sidbeskrivning och en bild anges, till exempel:

  En fullständig lista över alla tillgängliga taggar för både Facebook och LinkedIn finns på följande adress Protokollet Open Graph. Vissa CMS-system kan automatiskt infoga dessa taggar och du kan sedan enkelt redigera deras innehåll via backend-modulen på din webbplats. Många väljer att bygga en lösning som automatiskt kopierar sidan för att göra det enklare. Titel Tag och Metabeskrivning till sidans Open Graph-taggar.

  Open Graph Tags har ingen direkt inverkan på SEO, eftersom de endast gäller sociala medier (och alltså inte Google och andra sökmotorer). Det är dock en bra idé att implementera Open Graph Tags på din webbplats.


Slutsats

Efter att ha läst om ämnena i listan ovan har du nu lärt dig de viktigaste tekniska kraven för en SEO-vänlig webbplats. Din webbplats uppfyller förmodligen redan flera av förutsättningarna, så du behöver förmodligen bara genomföra ett urval av våra rekommendationer ovan.

Vi rekommenderar naturligtvis att du följer alla rekommendationer som din webbplats ännu inte uppfyller. Detta kan tyckas vara en svår och krävande uppgift, men i själva verket är flera av rekommendationerna ofta relativt enkla att genomföra. Och vi lovar att det är väl investerad tid.

Teknisk SEO är i hög grad en fristående uppgift. Du bör dock se över rekommendationerna i det här kapitlet om du lanserar din webbplats på nytt eller om du gör betydande tekniska ändringar i webbplatsens struktur. Dessutom kan nya tekniska möjligheter dyka upp löpande som du kan dra nytta av - dessa kommer att inkluderas i den här guiden löpande.

henning-figur-komprimerad

Henning Madsen

Founder, CEO & Head of SEO

Se författare
svg-vänster
svg-höger

Få hjälp med teknisk SEO

Behöver du hjälp med teknisk SEO eller funderar du på om det är klokt för ditt företag att fokusera på teknisk SEO? Kontakta Henning Madsen för en kostnadsfri diskussion om ditt SEO-projekt.

henning-figur-komprimerad
Vi har mottagit din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan

  Ladda ner vår nya SEO-bok
  Få ny kunskap om teknisk SEO