fbpx

KPI (Key Performance Indicator)

KPI står för "Key Performance Indicator" och är ett mått som används för att ge en indikation på hur ett företag, en avdelning, en grupp eller en individ presterar i förhållande till fastställda mål. KPI:er kan också användas för att ge incitament och motivera prestationer.

blogg-seo-benchmarking

Vad betyder KPI?

Som skrivet ovan betyder KPI:er Key Performance Indicator (nyckelprestationsindikator). Det är inte bara en mätpunkt, utan också en metod för att kontinuerligt utvärdera prestationer i förhållande till fastställda mål. Oavsett om du är ett stort eller litet företag kan du dra nytta av att fastställa KPI:er för dina fokusområden.

KPI:er kan till exempel användas för försäljning, marknadsföring, kundtillfredsställelse och personalbindning. Det är viktigt att målen är tydliga och mätbara, annars har du ingen möjlighet att utvärdera dem i efterhand. Inom marknadsföringen kan KPI:erna till exempel vara högre omsättning och en större synlighet på Google.

Exempel på process för KPI:er


Hur kan jag arbeta med KPI:er?

Om du vill arbeta med KPI:er måste du identifiera några fokusområden i ditt företag där det finns utvecklingspotential. Allt detta med fokus på att nå nästa nivå i företaget.

Det grundläggande syftet med att fastställa KPI:er är att öka produktiviteten genom ökad motivation. Detta görs genom en kontinuerlig utvärdering av hur KPI:erna uppnås och vilka och hur korrigeringar som kan behövas.

Man skiljer mellan KPI:er på låg och hög nivå:

 • Låg nivå: KPI:er på låg nivå fokuserar på enskilda avdelningars prestationer inom företaget.
 • Hög nivå: KPI:er på hög nivå fokuserar på flera eller alla avdelningar inom företaget.

För att kunna arbeta med KPI:er på ett lämpligt sätt är det viktigt att de mål du sätter upp är både tydligt definierade och mätbara. Ett bra verktyg för detta är SMART-modellen, som anger vilka KPI:er som ska användas:

 • Specifikt. Målet måste vara specifikt.
 • Mätbar. Det måste vara möjligt att mäta framstegen.
 • Uppnåeligt. Det måste vara möjligt att nå målet.
 • Relevant. Målet måste vara relevant för företaget.
 • Tidsbunden. Det bör vara möjligt att uppnå målet inom denna tidsram.

Processen går därför ut på att identifiera relevanta fokusområden i din verksamhet, fastställa ett eller flera mål enligt SMART-modellen ovan och kontinuerligt mäta dina resultat i förhållande till målen. Fokusområdena kan baseras på ditt företags uppdrag, vision och nuvarande affärsmål.


Exempel på KPI:er för en webbutik

Vill du fastställa KPI:er för en webshopDessa kan till exempel omfatta:

 • antal besök
 • antal nedladdningar
 • antal ledtrådar
 • antal sidvisningar
 • antal försäljningar
 • omräkningskurser
 • omsättning.

Mer konkret kan KPI:erna vara:

 • Öka omsättningen med 10 % under nästa räkenskapsår.
 • den genomsnittliga orderstorleken ökas med 5 %
 • att öka konverteringsgraden för besökare från Google med 3 procentenheter
 • att öka antalet besökare på webbplatsen med 15 %
 • och mycket, mycket mer.

Genom en analys av webbplatsen kan du använda KPI:erna ovan för att undersöka var den största utvecklingspotentialen finns och därmed prioritera dessa KPI:er. Du kan sedan fastställa en rad operativa mål för hur du ska förbättra KPI:erna - till exempel tekniska utmaningar som du måste lösa för att nå ditt mål eller specifika marknadsföringsinsatser som du måste arbeta med. Läs mer om fastställa KPI:er för arbetet med SEO.


Ofta ställda frågor

Vad är KPI?

En KPI är ett mätbart värde som används som en indikator på i vilken utsträckning ett mål har uppnåtts. Företag kan till exempel fastställa KPI:er för sina marknadsföringsinsatser.

Vad är KPI en förkortning för?

KPI är en förkortning för Key Performance Indicator. På danska används vanligtvis den engelska termen.

Vad används KPI:er till?

KPI:er är mätpunkter som används för att bedöma och utvärdera effekterna av ett arbete. Samtidigt ger de incitament och motivation för arbetet.

Hur mäter man KPI:er?

Mätningen av KPI:er beror på vilka KPI:er som valts ut. Vissa kan till exempel mätas med hjälp av kvantitativa statistiska verktyg online, medan andra kan mätas med hjälp av kvalitativa undersökningar.

martino-figur-komprimerad

Martino Mike d'Apuzzo

Partner & Senior Digital Advisor

Se författare
svg-vänster
svg-höger

Kom i dialog med oss

Behöver du hjälp med dina Google Marketing-insatser, eller funderar du på om ditt företag borde fokusera på SEO och Google Ads? Kontakta Martino d'Apuzzo och inled en dialog om ditt projekt.

martino-figur-komprimerad
Vi har mottagit din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan

  Prova vår konkurrensanalys online
  Få insikter om dina konkurrenter på Google