fbpx

Marknadsandel

Marknadsandel är den procentandel av den totala försäljningen i en bransch som ett visst företag genererar. Marknadsledaren i en bransch är det företag som har den största marknadsandelen. I den här artikeln får du veta vad marknadsandelar är och hur du kan öka din marknadsandel.

blog-above-paa-google

Vad är en marknadsandel?

Marknadsandelen som nämns ovan är den procentuella andel av den totala försäljningen i en bransch som ett visst företag genererar. Marknadsandelen beräknas genom att ta företagets försäljning under perioden och dividera den med det totala antalet försäljningar i branschen under samma period. Formeln ser alltså ut så här:

Antal försäljningar under perioden / Totalt antal försäljningar i sektorn under samma period = Marknadsandel.

Detta mått används för att ge en allmän uppfattning om företagets storlek i förhållande till marknaden och konkurrenterna. Marknadsledaren i en bransch är det företag som har den största marknadsandelen.


Beräkning av marknadsandelar

För att beräkna ett företags marknadsandel måste du först bestämma en tidsperiod att studera. Detta kan vara ett kvartal, ett år eller flera år.

Beräkna sedan företagets totala försäljning för den perioden. Beräkna sedan det totala antalet försäljningar i företagets bransch. Dividera slutligen företagets totala intäkter med branschens totala försäljning.

Om ett företag till exempel sålde strumpor till ett värde av 10 miljoner danska kronor förra året och den totala volymen sålda strumpor var 20 miljoner danska kronor. Företagets marknadsandel för strumpor skulle då vara 50%.

Beräkningen av marknadsandelar görs vanligtvis för specifika länder, t.ex. en marknadsandel för enbart Danmark eller Tyskland. Detta görs för att det ger en indikation på hur väl placerat företaget är jämfört med konkurrenterna i samma bransch.


Varför är marknadsandelar viktiga?

Marknadsandelar är viktiga eftersom de ger en indikation på hur konkurrenskraftig din verksamhet är. När ett företag förbättrar sin marknadsandel kan det potentiellt skapa bättre vinster. På finansmarknaden kan marknadsandelar påverka aktiekurserna, särskilt i cykliska branscher där konkurrensen är hård. Marknadsandelar kan således vara antingen en fördel eller en nackdel beroende på segmentet.


Effekten av marknadsandelar

Marknadsandelar kan ha en avgörande betydelse och inverkan på hur företag i en viss bransch presterar. Det är dock främst branscher med låg tillväxt där marknadsandelar har störst inverkan. I branscher där tillväxten är konstant hög kommer företagen inte att påverkas av marknadsandelar om marknadsandelen skulle sjunka. Detta beror på att industrins försäljning är så hög att även om företagen skulle uppleva minskad försäljning skulle de fortfarande uppleva en positiv ränta även om de förlorade marknadsandelar.

Några av de fördelar som ett företag får av marknadsandelar är följande:

 • Mer försäljning. En högre marknadsandel bidrar till att säkra mer försäljning för ditt företag. Ju mer känt ditt varumärke är, desto fler potentiella kunder kommer att söka upp ditt varumärke och köpa dina produkter.
 • Större kundbas. En högre marknadsandel bidrar också till att utöka företagets kundbas.

Företag som tillhör en cyklisk bransch kommer däremot att påverkas starkt av marknadsandelar. Här är den ekonomiska faktorn viktig för företagets överlevnad.


Öka din marknadsandel

Ett företag kan öka sin marknadsandel genom att erbjuda sina kunder innovativ teknik, stärka kundlojaliteten, anställa begåvade medarbetare och förvärva konkurrenter.

Ny teknik

Ditt företag kan öka sin marknadsandel genom att vara innovativt. Om ditt företag kan lansera en ny teknik på marknaden som dina konkurrenter ännu inte har erbjudit kunderna, kommer konsumenterna att köpa tekniken från dig. Många av dessa konsumenter blir lojala kunder, vilket ökar din marknadsandel och minskar marknadsandelen för det företag som de bytte från.

Kundlojalitet

För att skydda din befintliga marknadsandel är det viktigt att stärka dina kundrelationer, så att kunderna är mindre benägna att köpa från din konkurrent bara för att du har ett erbjudande. Du kan också öka din marknadsandel med samma enkla taktik, eftersom nöjda kunder ofta berättar om sin positiva upplevelse för vänner och familj, som sedan blir nya kunder. Att vinna marknadsandelar genom publicitet ökar företagets intäkter utan att öka marknadsföringsutgifterna.

Begåvade medarbetare

De företag som lyckas skaffa de mest begåvade och engagerade medarbetarna har också vanligtvis den största marknadsandelen i branschen. Genom att anställa de bästa medarbetarna minskar kostnaderna för träning och utbildning, vilket gör att företaget kan lägga mer resurser på sina kärnkompetenser. Att erbjuda bra löner och andra förmåner är ett medvetet sätt att locka till sig de bästa medarbetarna.

Förvärv

Slutligen är ett av de säkraste sätten att öka företagets marknadsandelar att förvärva en konkurrent. Det minskar antalet företag som slåss om en del av samma kaka.


Vanliga frågor om marknadsandelar

Vad är en marknadsandel?

Marknadsandel är den procentuella andel av den totala försäljningen i en bransch som ett företag har genererat.

Varför är marknadsandelar viktiga för företag?

Marknadsandelar är viktiga eftersom de ger dig en inblick i hur konkurrenskraftig din verksamhet är jämfört med dina konkurrenter i samma bransch.

Hur beräknar jag marknadsandelar?

Det totala antalet försäljningar under perioden divideras med det totala antalet försäljningar i branschen. Resultatet av denna beräkning ger dig marknadsandelen.

Hur kan jag öka min marknadsandel?

Det finns flera sätt att öka din marknadsandel. Du kan till exempel skaffa de mest framgångsrika medarbetarna i branschen eller skaffa den senaste tekniken i branschen som konkurrenterna inte har, vilket ökar din kundlojalitet.

ian figur

Ian Rosenfeldt

Founder & COO

Se författare
svg-vänster
svg-höger

Kom i dialog med oss

Behöver du hjälp med dina företagsdata eller funderar du på om det är klokt för ditt företag att fokusera på data? Kontakta Ian Rosenfeldt för en projektdialog.

ian figur
Vi har mottagit din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan

  Prova vår konkurrensanalys online
  Få insikter om dina konkurrenter på Google