SEO CASE: ATEA

Hur Atea ökade sin omsättning med 160 miljoner danska kronor.

atea m överlägg
nedåtpil

EN OUTNYTTJAD SEO-POTENTIAL FÖRVERKLIGADES TILL ETT TRESIFFRIGT MILJONBELOPP

60 miljoner

i ytterligare intäkter från Google år 1 för hela Atea

100 miljoner

ytterligare intäkter från Google år 2 i hela Atea

56,98 %

fler besökare från Google

 • Samarbete: 2017-Nu

Att förverkliga en stor outnyttjad potential

Under 2018 beslutade Atea att göra SEO till en central del av sina marknadsföringsinsatser, men med en komplex webbshop med över 250 000 produktsidor var det ingen lätt uppgift. Atea beslutade därför att söka extern hjälp. Bland flera byråer föll valet på InboundCPH, och Allan Bo Christiansen, eCommerce Manager på Atea, förklarar varför här:

"Huvudskälet var InboundCPH:s lösningsorienterade tillvägagångssätt och goda hantering av dialogen. InboundCPH har visat förståelse för verksamheten, ett stort engagemang och flexibilitet. InboundCPH hade också några bra cases, men de satsade allt och det gillade jag verkligen. Det var vad jag sökte och vad Atea behövde.”.

Samarbetet inleddes och efter att ha identifierat tillväxtområden och fastställt ramarna för att skapa bästa resultat genomfördes insatsen i nära samarbete mellan Atea och InboundCPH. Resultaten är påtagliga: 56,98 % fler besökare från Google och ett tresiffrigt miljonbelopp i extra intäkter från Google efter två års samarbete.

Utbildning och kunskapsutbyte i sju länder

SEO-samarbetet mellan InboundCPH och Atea ligger till grund för löpande utbildning av anställda i sju länder, så de framgångsrika resultaten kommer från Ateas danska filial.

"SEO-samarbete mellan länder har bidragit till ett nytt tillvägagångssätt från våra strategiska ledare. Det finns mer fokus på att sprida kunskapsdelning och idéutveckling internt i Atea, och det är tydligt att detta har en positiv inverkan på resultatet." förklarar Camilla Schmidt Nygaard, digital affärsutvecklare på Atea. Camilla ansvarar för den dagliga kontakten med de olika avdelningarna i Atea och har hjälpt till att skapa synergigrupper som hjälper de digitala avdelningarna att utbyta erfarenheter.

01

Mål

Det övergripande målet med SEO-samarbetet var att öka varumärkeskännedomen och generera mer försäljning online. Atea hade inga konkreta förväntningar på resultatet i förväg, men visste, enligt Allan Bo Christiansen, att "det måste finnas potential här".

02

Processer

Processen har inneburit rådgivning och genomförande på flera avdelningar och i flera länder. Förutom innehållsoptimering och länkbyggande har fokus legat på teknisk optimering i samarbete med Ateas svenska utvecklingsteam.

03

Resultat

Förutom en stor ökning av intäkterna har samarbetet mellan InboundCPH och Atea bidragit till kunskapsutbyte över gränserna. I dag är Ateas SEO-initiativ centraliserade i Danmark och lärdomarna delas med sex europeiska länder.

VIDEO

160 miljoner euro i extra intäkter från organisk trafik från Google

 Titta på videondär Ateas eCommerce Manager, Allan Bo Christiansen, och Digital Business Developer, Camilla Schmidt Nygaard, talar om vad SEO och samarbetet med InboundCPH har betytt för Atea. Videon spelades in 2021 och vi har ett fortsatt samarbete i dag.

spela ikon
Ateas fasad
"

Jag är glad att ni inte är i kommission - borde vi inte bara uttrycka det så?

Jag vågade inte drömma om att vi nått dit vi har nått idag. Det råder ingen tvekan om att den enorma tillväxten beror på det samarbete vi har haft med er och det goda samspelet mellan er, oss och våra webbutvecklare. Jag är glad att ni inte får provision - ska vi inte bara säga så?

Allan Bo Christiansen

e-handelsansvarig

"

Vi har många kunder som hittar oss på Google och gör en stor beställning.

Vi har fått så många besökare från Google och en så stor närvaro på nätet att vi funderar på att få tillgång till extra servrar, eftersom det verkligen sticker ut - på ett positivt sätt. Vi har många kunder som hittar oss på Google och lägger en stor beställning på till exempel 500 datorer.

Allan Bo Christiansen

e-handelsansvarig

"

Vi märker en stor skillnad i hur våra medarbetare integrerar SEO i sitt arbete.

Vi märker en stor skillnad i hur våra medarbetare på olika avdelningar och i olika länder, tar SEO i åtanke i sitt arbete nu för tiden. De som arbetar med olika aspekter av IT börjar verkligen ta hänsyn till SEO och Google på ett sätt som de aldrig tidigare har gjort.

Allan Bo Christiansen

e-handelsansvarig

Överlagringstest 3
Nästa steg

Fortsatt samarbete

Två år av nära samarbete har vidgat båda parters perspektiv. Allan Bo Christiansen, eCommerce Manager på Atea, förklarar här varför samarbetet med InboundCPH sannolikt kommer att fortsätta under många år framöver:

"Det är det goda samspelet mellan oss, er höga nivå av professionalism och er insikt i vår verksamhet som gör att vi vill arbeta ännu närmare med er i framtiden. Samarbetet kommer att skapa tillväxt och många nya möjligheter för oss."

"Alla de timmar som ni lägger ner på oss av rent intresse, får oss att vilja göra ännu fler projekt tillsammans med er varje månad. Vi uppskattar verkligen att när vi samarbetar med er betalar vi bara för det som faktiskt skapar värde för oss."

martino-pia
svg-vänster
svg-höger

Kom i dialog med oss

Behöver du hjälp med dina Google Marketing-insatser, eller funderar du på om ditt företag borde fokusera på SEO och Google Ads? Kontakta Martino d'Apuzzo och inled en dialog om ditt projekt.

martino-figur-komprimerad
Vi har mottagit din förfrågan

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationImplementering av AIData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan