HOLISTISK DIGITAL FRAMGÅNG: INFOMEDIA

De förvaltar våra investeringar - det kräver förtroende

Banner (1920 x 750 px)-copy 2
nedåtpil

Särskild specialisering och en förtroendefull relation är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete över flera marknader

#1

på Google på alla marknader

90%

Ökning av antalet säljkvalificerade leads (SQL)

200%

Ökning av antalet e-postprenumeranter

400%

Tidsbesparingar vid rapportering

 • Samarbete: 2021-nu

Hur vi skapar resultat tillsammans genom förtroende, transparens och data

I ett nära och förtroendebaserat samarbete har InboundCPH och Infomedia tillsammans skapat en positiv utveckling av marknadsföringen genom ett brett spektrum av aktiviteter under de senaste åren.

Infomedia är Nordens ledande mediebevakningsföretag. De hjälper sina kunder att synliggöra och optimera sin plats i medielandskapet genom mediebevakning, sitt välkända mediearkiv samt analyser och insikter om medielandskapet. Dessutom erbjuder Infomedia digitala plattformar för Social Media Management och Social Media Listening. Så där! Vill du veta exakt var du befinner dig i medielandskapet och vad som sägs och skrivs om dig i medierna? Då kan Infomedia definitivt hjälpa dig att ta reda på det.

Anders Uttrup, Group CMO & Digital Officer, tog över en kommunikationsavdelning på Infomedia för drygt fyra år sedan, och då bestod avdelningen av innehållstunga medarbetare med primärt fokus på output snarare än resultat. I allmänhet fanns det inga mål för vad avdelningen ville uppnå med allt sitt innehåll, och Anders Uttrup ville ändra på det.

Idag arbetar Infomedia med ett omfattande KPI-ramverk, och InboundCPH hjälper till att stödja och optimera siffrorna i detta ramverk.

Dessutom består marknadsavdelningen på Infomedia främst av generalister med specialiserad erfarenhet "lyckligtvis"säger Anders Uttrup själv. Det innebär att de kan hämta specialkunskaper utanför företaget där de inte har dem internt, så att medarbetarna på avdelningen kan "leka" med de marknadsföringsdiscipliner som de vill bli skickligare på.

01

Varför valde du InboundCPH?

"Jag kunde snabbt bedöma att InboundCPH hade kompetensen och rätt personer för att hantera uppgifterna och behövde inte undersöka marknaden och få in en massa alternativa lösningar och erbjudanden", säger Anders Uttrup om valet av InboundCPH som extern partner för marknadsavdelningen på Infomedia.

02

Respekten och förtroendet är ömsesidigt

Det råder ingen tvekan om att förtroendet och respekten i samarbetet med InboundCPH och Infomedia är ömsesidigt: "Anders Uttrup och resten av hans team är positiva, sympatiska och kompetenta. Vi har ett gediget och förtroendefullt samarbete", säger Lasse Grubbe, Partner & Senior Marketing Consultant, som är projektledare och primär kontaktperson för samarbetet med Infomedia A/S.

03

En superstark och konkret uppställning

Resultatet är att Infomedia idag har ett superstarkt och konkret set up, där allt är transparent och alla resultat syns genom både siffror och tester. Samarbetet har resulterat i att Infomedia A/S rankas #1 på Google för sina viktigaste sökord på alla sina marknader, och har även ökat med 200% i antalet e-postprenumeranter.

Hur samarbetet växte sig stort

01 Situation: Synlighet och dokumenterade insatser

Infomedia samarbetade med InboundCPH för att effektivisera och dokumentera alla aktiviteter i olika kanaler och öka medvetenheten i alla länder genom betald annonsering på både Google och sociala medier. De ville också automatisera sin leadhantering, säkerställa transparens och överblick genom dashboards och data, och slutligen konsultera inom InboundCPH:s specialistområden.

Men varför valde ni just InboundCPH? "Jag kunde snabbt bedöma att de hade kompetensen och de rätta personerna för att hantera uppgifterna och behövde inte undersöka marknaden och få in en massa alternativa lösningar och erbjudanden", säger Anders Uttrup om valet av InboundCPH som extern partner för marknadsavdelningen på Infomedia.

 

02 Process: Förtroende, siffror och full transparens

Infomedia är starka inom innehållsskapande. De producerar whitepapers, e-böcker, artiklar, blogginlägg, organiskt innehåll för sociala medier, allt i syfte att:

 • öka kännedomen om bolaget och dess ställning, samt
 • Generera kvalificerade leads till försäljningsavdelningen.

Och det är just dessa två syften som InboundCPH stöder dem i. Vi gör detta genom SEO, betald annonsering (Google och sociala medier) och konsultation inom marketing automation.

"Det är inte så att vi lägger ut allt på entreprenad och sedan blundar och koncentrerar oss på något annat", säger Anders Uttrup. "När man samarbetar med en kompetent marketing performance-byrå som InboundCPH får man faktiskt ännu fler uppgifter än man redan hade. Och det är faktiskt helt logiskt och precis så som det ska vara när man använder externa partners för att öka sin prestation. Man måste också kunna leverera själv. Det går åt båda hållen", säger Anders Uttrup.

Tillsammans har vi jobbat hårt för att hitta rätt upplägg i Infomedias marketing automation. Och det har vi gjort främst genom att gemensamt svara på viktiga frågor om besökarna:

 • Vilka interaktioner på webbplatsen signalerar en utveckling i kundresan?
 • Vad är det egentligen de letar efter?
 • När är de tillräckligt intresserade för att vi ska kunna skicka dem vidare i vår kvalificeringsprocess?
 • Hur kan vi på bästa sätt erbjuda dem den kunskap de söker?
 • Hur skiljer sig leads åt mellan våra marknader?

Vi fokuserar specifikt på tre typer av leads: MQLs (Marketing Qualified Leads), LSQLs (Lead Scoring Qualified Leads) och SQLs (Sales Qualified Leads), och det handlar om var de befinner sig i köpresan. Arbetet och anpassningen kring marketing automation och lead-optimering är naturligtvis också anledningen till att Infomedia har kunnat öka antalet SQLs med mer än 90% under de senaste åren.

Dessutom fungerar samarbetet inte bara bra när det gäller prestanda, utan också när det gäller personkemi och relationer i synnerhet. "Det krävs förtroende för att låta en extern partner hantera ens medieinvesteringar, och InboundCPH har alltid levt upp till det förtroendet."

Det råder ingen tvekan om att förtroendet och respekten i samarbetet med InboundCPH och Infomedia är ömsesidigt.

"Anders Uttrup och resten av hans team är positiva, sympatiska och kompetenta. Vi har ett gott och förtroendefullt samarbete. Dessutom är Anders skarp på siffror och resultat, så det är mycket motiverande att delta i deras marknadsföringsinsatser", säger Lasse Grubbe, projektledare och primär kontaktperson för samarbetet med Infomedia A/S.

 

 03 Resultat: En investering som vi fortsätter att göra

Resultatet är att Infomedia idag har en superstark och konkret organisation, där allt är transparent och alla resultat syns i både siffror och tester. Infomedias marknadsföring har gått från att ses som ett kostnadsställe till att bli ett investeringsområde. Och det har de gjort genom tydlig dokumentation och en koppling mellan insats och avkastning. Med andra ord, hur mycket pengar man får tillbaka per investerad krona.

Alla satsningar på SEO, Social Media Ads och Google Ads bidrar till att skapa både synlighet kring Infomedia, men i hög grad också kvalitetsleads. Samarbetet har resulterat i att Infomedia A/S rankas #1 på Google för sina viktigaste sökord på alla sina marknader och har även ökat med 200% i antalet e-postprenumeranter.

Tillväxten på 90% i leads beror delvis på ett välutvecklat lead scoring-system som känner igen användare, ger poäng för deras interaktioner på webbplatsen och automatiserade e-postflöden för att driva leads nedåt i tratten. Infomedias automatiserade marknadsföringsflöde säkerställer att leads med lead scoring (LSQL) överlämnas till försäljningsavdelningen när de är tillräckligt "mogna" för det. "Vi kan nu tydligt dokumentera att marknadsföringen påverkar Infomedias omsättning genom våra många olika aktiviteter och investeringar. Samtidigt har vi uppnått en 4-faldig tidsbesparing jämfört med intern rapportering eftersom vi kör alla prestationsmätningar i dashboards och andra digitala verktyg", säger Anders Uttrup.

Fokus framöver för samarbetet ligger främst på att upprätthålla Infomedias solida SEO-grund, genomföra och testa nya annonskampanjer samt utöka och optimera deras marketing automation-installation på alla deras marknader.

"Vårt partnerskap är inte bara professionellt utan också personligt förankrat"

"I ett partnerskap är vi ansvariga för varandras framgång. Och när man arbetar med den inställningen blir det till slut mycket mer än man förväntar sig - lösningar som går längre än vad man kommit överens om. Bra idéer uppstår inte bara på arbetstid, utan även på fritiden, och därför är det bra att vara "top of mind" med varandra. Så lojaliteten till InboundCPH består av flera element. De hjälper till att skapa resultat i samarbete med vårt interna team. De hjälper oss att utveckla vår kompetens och våra färdigheter. Och slutligen är vårt partnerskap inte bara professionellt utan också personligt rotat. Det är därför jag rekommenderar InboundCPH till andra."

Anders Uttrup
Group CMO & Digital Officer, Infomedia

Vi har mottagit din förfrågan

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationImplementering av AIData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan