Ydelser

Det kan vi gøre for jer

Kortfattet oversigt over opgaver, vi kan hjælpe jer med. Alle opgaver udføres i tæt dialog og samarbejde med jer. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til vores ydelser, er I meget velkomne til at kontakte os.

Målfastsættelse

Potentialeberegning

Beregning af jeres digitale vækstpotentiale og de indsatser, der kræves for at realisere potentialet. Potentialeberegningen omfatter blandt andet en analyse af søgninger og søgeord relateret til jeres forretningsområde og en analyse af, hvorvidt jeres potentielle kunder finder jer eller jeres konkurrenter, når de søger på Google.

På baggrund af analyserne laver vi en objektiv og retvisende beregning af, hvor mange flere besøgende, leads og salg I kan opnå med en effektiv SEO-strategi, og i hvilket omfang søgemaskineoptimering (SEO) er en rentabel investering for jer.

Opstartsmøde

Indledende møde, hvor vi i samarbejde med jer opstiller konkrete mål (KPI’er), som vi kan styre vores indsatser mod. Målene tager afsæt i jeres nuværende præstationer, vores potentialeberegning og samarbejdets formelle rammer og danner grundlag for det videre arbejde.

Vi sikrer os, at målene er realistiske og opnåelige, og vi evaluerer løbende vores arbejde, så vi holder os på rette spor. For at sikre et konstruktivt og udbytterigt samarbejde og en god løbende dialog etableres en styregruppe med repræsentanter for begge parter. Styregruppen mødes løbende med henblik på at evaluere samarbejdets fremdrift.

Viden og indsigt

Teknisk analyse

Teknisk analyse af jeres website. Analysen giver viden om tekniske fejl og uhensigtsmæssigheder, der har en negativ indflydelse på jeres synlighed på Google, og uudnyttede tekniske muligheder, der kan forbedre jeres synlighed. I analysen undersøger vi blandt andet indekserbarhed, loadtid, mobilvenlighed, url-struktur og duplikeret indhold.

Den tekniske analyse munder ud i en rapport med en prioriteret liste over (akutte) fejl, uhensigtsmæssigheder og forbedringsmuligheder, I bør håndtere. Vi gennemgår rapporten og løsningsforslagene med jeres tekniske medarbejdere, og sammen sikrer vi, at implementeringen forløber, som den skal.

Søgeordsanalyse

Analyse af jeres målgruppes søgeadfærd og jeres websites synlighed for målgruppen. Søgeordsanalysen giver viden om, hvilke forretningsrelevante søgeord og søgefraser jeres potentielle kunder bruger på Google, og i hvor høj grad jeres website er synligt på netop disse søgninger. Analysen tager udgangspunkt i de markeder og de sprog, jeres website henvender sig til.

Søgeordsanalysen munder ud i en prioriteret liste over de mest profitable søgeord, som det er realistisk at sikre jer synlighed på inden for det budget, I har til rådighed. Vi bruger naturligvis ikke tid på søgeord, der ikke har et signifikant antal søgninger om måneden, og søgeord, hvor konkurrencesituationen umuliggør en god placering.

Linkanalyse

Analyse af indgående links (linkhenvisninger fra andre websites) til jeres website. Linkanalysen giver overblik over jeres nuværende linkprofil og viden om, hvordan vi kan øge jeres synlighed og kendskabsgraden til jeres brand gennem linkbuilding. Vi analyserer både såkaldte nofollow- og dofollow-links.

Linkanalysen munder ud i en konkret plan for, hvordan vi kan styrke jeres eksisterende links, hvordan vi kan erhverve nye kvalitetslinks, hvordan vi kan uskadeliggøre eventuelle links af tvivlsom kvalitet, og hvordan vi kan sikre, at ingen besøgende henvises til indhold og undersider, der ikke eksisterer.

Konkurrentanalyse

Analyse af jeres nærmeste konkurrenters SEO-indsats. Konkurrenterne er ikke nødvendigvis de virksomheder, I er i direkte konkurrence med, eller de virksomheder, I til daglig anser som jeres konkurrenter. Det kan være alle websites, der af den ene eller anden grund har gode placeringer i søgeresultaterne.

Konkurrentanalysen gør det muligt for os at måle jer direkte op mod jeres konkurrenter, og den giver os værdifuld indsigt i jeres konkurrenters strategier og metoder. På den baggrund kan vi lægge en effektiv strategi for, hvordan vi kan øge jeres synlighed på Google og forbedre jeres markedsposition.

Konverteringsanalyse

Analyse af jeres website og de besøgendes adfærd på websitet. Konverteringsanalysen giver os viden om, i hvilke tilfælde de besøgende ikke opfører sig som ønsket, og hvor de falder fra, og vi kan på den baggrund opstille hypoteser for årsagerne til den uønskede adfærd. Vi arbejder med både brugervenlighed, design, indhold og teknisk platform.

Konverteringsanalysen munder ud i en rapport med konkrete forslag til, hvordan I kan optimere jeres website og derved øge konverteringsraten. Løsningsforslagene baserer sig på velfunderede analyser – ikke på subjektive holdninger. Vi gennemgår rapporten med jer, og vi hjælper jer med at prioritere og evaluere løsningsforslagene.

AdWords-analyse

Analyse af jeres eksisterende Google AdWords-kampagner. I analysen undersøger vi blandt andet annoncetekster, annonceudvidelser, søgeordsrelevans, demografisk målretning, negative søgeord, klikpriser, konverteringsrater og kontoopsætning, og vi kan på den baggrund vurdere, I hvor høj grad I får det maksimale ud af jeres annoncekroner.

Konverteringsanalysen munder ud i en rapport med konkrete forslag til, hvordan I kan optimere jeres annoncekampagner og derved øge afkastet. Løsningsforslagene baserer sig på velfunderede analyser – ikke på subjektive holdninger. Vi gennemgår rapporten med jer, og vi hjælper jer med at prioritere, implementere og evaluere løsningsforslagene.

Dataindsamling

Opsætning af Google Analytics

Opsætning og optimering af Google Analytics. Opsætningen og optimeringen tager udgangspunkt i en personlig dialog om jeres forretning og jeres forretningsmål, så vi kan insamle og tilgængeliggøre de data, der er nødvendige for, at I kan optimere jeres forretning og øge jeres afkast.

Vi kan eksempelvis opsætte automatisk sporing af jeres købsflow, jeres konverteringsrate, jeres annoncekampagner og specifikke adfærdsmønstre på jeres website. Vi vejleder jer i, hvordan I omsætter den indsamlede data til konkrete handlingstiltag, og vi står til rådighed, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp.

Opsætning af Google Tag Manager

Opsætning og optimering af Google Tag Manager. Opsætningen og optimeringen tager udgangspunkt i en personlig dialog om jeres forretning og jeres forretningsmål, så vi kan insamle og tilgængeliggøre de data, der er nødvendige for, at I kan optimere jeres forretning og øge jeres afkast.

Vi tager højde for eventuelle eksisterende tags på jeres website, og vi sørger for, at jeres data ikke registreres dobbelt på grund af overlapninger. Vi vejleder jer i, hvordan I selv implementerer og optimerer tags i Google Tag Manager fremadrettet, og vi står til rådighed, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp.

Vækst og omsætning

Strategi og handlingsplan

Udformning af strategi og handlingsplan for, hvordan vi kan realisere vores mål. Strategien og handlingsplanen udformes på baggrund af vores potentialeberegning, vores mål, vores analyser og samarbejdets formelle rammer. Derved sikres en målrettet, målbar og effektiv arbejdsindsats, der gør os i stand til at nå vores mål.

Strategien og handlingsplanen munder ud i en projektplan, der omfatter alle opgaver, aktiviteter og leverancer, som samarbejdet rummer. Projektplanen afspejler både det arbejde, vi er forpligtet til at udføre i henhold til kontrakten, og eventuelle arbejdsopgaver, vi forventer, at I udfører. Vi gennemgår, reviderer og godkender projektplanen i fællesskab.

Indholdsoptimering

Optimering af indholdet på udvalgte undersider på jeres website. Optimeringen foretages med udgangspunkt i søgeordsanalysen og konkurrentanalysen med henblik på at sikre jer mere synlighed og mere trafik på de søgeord, vi har identificeret som de mest profitable.

Foruden brødtekster optimerer vi også overskrifter, sidetitler (Title Tags), meta-beskrivelser (Meta Descriptions), interne links og webadresser. Efter behov kan vi hjælpe jer med at implementere det optimerede indhold på jeres website – det kræver blot, at I giver os adgang til websitets administrationsmodul.

Indholdsproduktion

Produktion af indhold til udvalgte undersider på jeres website. Indholdet produceres med udgangspunkt i søgeordsanalysen og konkurrentanalysen med henblik på at sikre jer mere synlighed og mere trafik på de søgeord, vi har identificeret som de mest profitable.

Indholdsproduktionen omfatter brødtekster, overskrifter, sidetitler (Title Tags) og meta-beskrivelser (Meta Descriptions) samt anvisninger til optimering af webadresser. Efter behov kan vi hjælpe jer med at implementere det nye indhold på jeres website – det kræver blot, at I giver os adgang til websitets administrationsmodul.

Linkbuilding

Opbygning af nye links til jeres website, optimering af eksisterende links og uskadeliggørelse af eventuelle links af tvivlsom kvalitet. Linkbuildingen tager udgangspunkt i linkanalysen, søgeordsanalysen og konkurrentanalysen med henblik på at sikre jer de kvalitetslinks, der skal til for at realisere vores mål.

Vi fokuserer på linkbuilding, der skaber langsigtede og vedvarende resultater, og som samtidig er med til at promovere jeres virksomhed og jeres produkter. Vi fakturerer kun for nye dofollow-links (links der vægtes positivt af søgemaskinerne), og vi benytter ikke metoder, der strider mod søgemaskinernes regler.

AdWords-annoncering

Opsætning og løbende optimering af Google AdWords-kampagner. Kampagnerne opsættes ud fra en solid forståelse af jeres forretning, målgruppe og konkurrenter, så vi kan skabe målrettede og effektive annoncekampagner, der er i tråd med jeres marketing, kommunikation, målgrupper, salgstragter, landingssider og SEO-indsats.

Vi udarbejder en konkret plan for jeres kampagner, baseret på vores fælles mål, og vi evaluerer løbende kampagnerne med henblik på at afvikle ineffektive annoncer og skrue op for dem, der skaber merværdi. Vi opsætter konverteringssporing på alle kampagner, så I kan se, hvor ofte et klik fører til den ønskede kundeaktivitet.

Uddannelse

Rådgivning

Rådgivning og sparring med vores eksperter. Rådgivningen tager udgangspunkt i en dialog om, i hvor høj grad I ønsker at dygtiggøre jer inden for de områder, vi arbejder med. Vi rådgiver åbent og ærligt på et højt fagligt niveau – men i et letforståeligt sprog – med henblik på at gøre jer i stand til at varetage og optimere jeres interne aktiviteter.

Vi sætter os grundigt ind i jeres virksomhed, jeres produkter, jeres branche og jeres udfordringer med henblik på at kunne give jer den rådgivning og den sparring, der er nødvendig for, at I kan nå jeres mål. Vi vægter den personlige relation højt, for afkastet af samarbejdet øges, jo bedre vi kender hinanden.

Workshop

Personligt tilrettelagt workshop for jeres medarbejdere. Workshoppen tilrettelægges i samarbejde med jer og med udgangspunkt i virkelighedsnære emner og problemstillinger, der vedrører jeres forretning, jeres udfordringer og jeres mål. Det sikrer, at vi kan give jer konkrete strategier, metoder og værktøjer, I kan bruge i det daglige arbejde.

Workshoppen struktureres som en blanding af oplæg, debatter og praktiske øvelser, så I hurtigt og effektivt lærer at omsætte den tilegnede viden i praksis. Workshoppen kan eksempelvis omhandle grundlæggende viden, metoder og værktøjer inden for SEO, eller den kan omhandle mere specialiserede og strategiske emner.

Workshop: Teknisk SEO

Personligt tilrettelagt workshop for jeres medarbejdere. Workshoppen tilrettelægges i samarbejde med jer og med udgangspunkt i virkelighedsnære emner og problemstillinger, der vedrører jeres forretning, jeres udfordringer og jeres mål. Det sikrer, at vi kan give jer konkrete strategier, metoder og værktøjer, I kan bruge i det daglige arbejde.

Workshoppen struktureres som en blanding af oplæg, debatter og praktiske øvelser, så I hurtigt og effektivt lærer at omsætte den tilegnede viden i praksis. Workshoppen kan eksempelvis omhandle grundlæggende viden, metoder og værktøjer inden for SEO, eller den kan omhandle mere specialiserede og strategiske emner.

Workshop: Strategisk SEO

Personligt tilrettelagt workshop for jeres medarbejdere. Workshoppen tilrettelægges i samarbejde med jer og med udgangspunkt i virkelighedsnære emner og problemstillinger, der vedrører jeres forretning, jeres udfordringer og jeres mål. Det sikrer, at vi kan give jer konkrete strategier, metoder og værktøjer, I kan bruge i det daglige arbejde.

Workshoppen struktureres som en blanding af oplæg, debatter og praktiske øvelser, så I hurtigt og effektivt lærer at omsætte den tilegnede viden i praksis. Workshoppen kan eksempelvis omhandle grundlæggende viden, metoder og værktøjer inden for SEO, eller den kan omhandle mere specialiserede og strategiske emner.

Seminar: 3-trins SEO-strategi

Personligt tilrettelagt workshop for jeres medarbejdere. Workshoppen tilrettelægges i samarbejde med jer og med udgangspunkt i virkelighedsnære emner og problemstillinger, der vedrører jeres forretning, jeres udfordringer og jeres mål. Det sikrer, at vi kan give jer konkrete strategier, metoder og værktøjer, I kan bruge i det daglige arbejde.

Workshoppen struktureres som en blanding af oplæg, debatter og praktiske øvelser, så I hurtigt og effektivt lærer at omsætte den tilegnede viden i praksis. Workshoppen kan eksempelvis omhandle grundlæggende viden, metoder og værktøjer inden for SEO, eller den kan omhandle mere specialiserede og strategiske emner.

Kursus

Længerevarende undervisningsforløb med deltagelse af en eller flere virksomheder. Kurset tilrettelægges med udgangspunkt i virkelighedsnære emner og problemstillinger, så vi kan give jer konkrete strategier, metoder og værktøjer, I kan bruge i det daglige arbejde. Vi sikrer os, at kursisterne har ens forudsætninger, så kurset er relevant for alle.

Kurset struktureres som en blanding af oplæg, debatter og praktiske øvelser, så I hurtigt og effektivt lærer at omsætte den tilegnede viden i praksis. Kurset kan eksempelvis omhandle grundlæggende viden, metoder og værktøjer inden for SEO, eller det kan omhandle mere specialiserede og strategiske emner.

Seminar

Kort og emnemæssigt afgrænset foredrag med deltagelse af flere virksomheder. Seminaret tilrettelægges med udgangspunkt i virkelighedsnære emner og problemstillinger, så vi kan give jer konkrete strategier, metoder og værktøjer, I kan bruge i det daglige arbejde. Der vil være mulighed for diskussion og erfaringsudveksling i plenum.

Seminaret er målrettet ledere og beslutningstagere inden for marketing, salg og kommunikation. Seminaret har en varighed på to timer og afholdes på vores adresse i København (Rosenvængets Allé 11, 2100 København Ø) eller Aarhus (Østergade 10, 8000 Aarhus). Deltagelse er gratis, men ved udeblivelse faktureres 750 kr. per person.

Tryghed

Konkurrentovervågning

Løbende overvågning af jeres nærmeste konkurrenters website. Konkurrenterne er ikke nødvendigvis de virksomheder, I er i direkte konkurrence med, eller de virksomheder, I til daglig anser som jeres konkurrenter. Det kan være alle websites, der af den ene eller anden grund har gode placeringer i søgeresultaterne.

Konkurrentovervågningen giver os viden om jeres konkurrenters synlighed på Google og deres SEO-mæssige tiltag, og vi kan på den baggrund om nødvendigt tilpasse og justere vores egen SEO-indsats. Vi sikrer jer på den måde de bedst tænkelige kommercielle konkurrencevilkår og tryghed med hensyn til udbyttet af vores arbejde.

Websiteovervågning

Løbende overvågning af jeres website. Overvågningen gør det muligt for os hurtigt at identificere problemer og uhensigtsmæssigheder på jeres website, der har negativ indflydelse på jeres synlighed på Google. Vi informerer jer om problemerne og uhensigtsmæssighederne og anviser konkrete løsninger.

Overvågningen indebærer, at vi følger med i nyheder og opdateringer fra Google og tilknyttede virksomheder. Det gør det muligt for os om nødvendigt at tilpasse og justere vores egen SEO-indsats og at give jer anbefalinger til forebyggende eller fremmende tiltag, der kan have positiv indflydelse på jeres synlighed på længere sigt.

SEO-kravspecifikation

Tekst her.

Dokumentation

Rapportering

Løbende rapporter med dokumentation af vores arbejde og vores resultater. Rapporterne kan eksempelvis indeholde dokumentation af vores leverancer, jeres positioner på Google, jeres besøgstal, jeres konverteringsrate og jeres synlighed på Google sammenholdt med jeres konkurrenters synlighed.

 

Indholdet i rapporterne kan variere, alt efter hvilke mål vi har opstillet og hvilke resultater, vi dermed skal måles efter. Rapporterne er skrevet i et letforståeligt sprog suppleret med grafer og tabeller, så I kan forstå og vurdere indholdet uanset jeres faglige forudsætninger. Rapporterne danner udgangspunkt for regelmæssige evalueringsmøder.

Evaluering

Regelmæssige evalueringsmøder, hvor vi evaluerer samarbejdets fremdrift og resultater. Evalueringsmøderne tager udgangspunkt i de rapporter med dokumentation af vores arbejde og vores resultater, vi løbende har sendt til jer. Møderne afholdes som udgangspunkt på jeres adresse, men vi stiller også gerne faciliteter til rådighed.

På baggrund af evalueringen planlægger og justerer vi vores fremadrettede aktiviteter og strategier, så vi er sikre på at nå vores mål. Vi nedjusterer eller stopper ikke arbejdsindsatsen, hvis vi er ved at nå vores mål, eller vi når målene før tid.

Få mere at vide

martino1

Martino d’Apuzzo
Client Relations

+45 61 20 16 95
[email protected]

Få en uforpligtende snak med os, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp.

HVORFOR VÆLGE OS?

Høj kundetilfredshed

95% af vores kunder vælger at fortsætte samarbejdet med os efter første kontrakts udløb. Vi er stolte over at have leveret målbare og varige resultater for digitalt ambitiøse virksomheder som Spies, Aller, Berlingske Media, Stylepit, BRFkredit og Audi.

20 års erfaring

Med 20 års erfaring er vi blandt de mest erfarne i branchen. Vores SEO-processer er gennemprøvede og baserer sig på erfaringer skabt helt tilbage fra 1998, hvor søgemaskineoptimering blev introduceret i Danmark. Vi holder os konstant på forkant med den nyeste viden.

Fuld gennemsigtighed

Vi anvender dokumenterede SEO-strategier, og vi arbejder med fuld gennemsigtighed, så I har fuld indsigt i vores arbejde og de resultater, vi skaber. Tillid, tilfredshed og gennemsigtighed er nøglefaktorerne for de beslutninger, vi træffer sammen.

Personligt engagement

Vi er ikke en leverandør, men en samarbejdspartner, der går op i jeres projekter med ild og sjæl. Vi engagerer os 100% i jeres virksomhed, så vi kan opstille en individuelt tilpasset handlingsplan og mere effektivt arbejde os hen mod målene.

Virksomheder vi gør en forskel for

X