fbpx
Vi skapar tillväxt med SEO

Dedikerad SEO-byrå

I mer än 20 år har vi arbetat strategiskt med SEO och skapat bestående resultat för företag och institutioner över hela landet. Vi är din väg till tillväxt genom stark synlighet för din målgrupp.

topbanner1

SEO-byrå med mer än 20 års erfarenhet

Vi är en specialiserad SEO-byrå som ser till att ditt företag får maximal exponering för din målgrupp på Google. Vi kan ta hand om hela SEO-processen, ger råd om definierade uppgifter och organiserar strukturerad utbildning för din personal.

Vi kan till exempel hjälpa dig om du:

 • har en ambitiös tillväxtstrategi och vill växa på nätet
 • arbetar med en SEO-byrå, men resultaten uteblir.
 • har förlorat marknadsandelar till konkurrenter på Google
 • vill ha större synergieffekter mellan SEO och Google Ads i kundresan
 • behöver lansera webbplatsen på nytt och vill inte förlora besökstrafik i processen
 • stärker kunskapsnivån så att företaget kan hantera SEO självt.
 • kommer att utvidga verksamheten till nya marknader i Norden.

Vårt arbete bygger på en gedigen förståelse för ditt företag, din målgrupp och dina mål, så att vi kan utforma och genomföra en skräddarsydd, datadriven SEO-strategi som säkerställer att du får bästa möjliga resultat och maximal avkastning i form av försäljning och leads.

För oss är det viktigaste att skapa goda relationer, mätbara resultat och att förverkliga de mål som vi tillsammans har satt upp för vårt samarbete. Vi är inte bara en leverantör, utan en engagerad och samarbetsvillig SEO-byrå.

Vi arbetar också med Google Ads och Google My Business. Vår helhetsstrategi för Google Marketing gör det möjligt för oss att se till att ditt företag investerar marknadsföringsbudgeten så effektivt som möjligt.

01Analys

Business Case

Vi kartlägger ditt företags marknadsposition på Google och ger dig en objektiv beräkning av i vilken utsträckning SEO är en lönsam investering.

Analysera

För att säkerställa en datadriven utgångspunkt för samarbetet kartlägger vi målgruppens sökvanor på Google och eventuella tekniska fel på din webbplats.

Inledande

02Uppstart

Kick-off möte

Med utgångspunkt i de inledande analyserna fastställer vi en strategi, en handlingsplan och konkreta mål som vi kan styra våra ansträngningar mot.

Snabba vinster

Vårt första fokus är att skapa snabba resultat och bevisa konceptet. Med andra ord: Maximalt värde för minsta möjliga ansträngning.

Inledande

03Styrning

Innehåll och länkar

Vi skriver målinriktat innehåll baserat på din målgrupps sökvanor och bygger relevanta länkar som ökar dina sidors synlighet på Google.

Rådgivning och utbildning

Vi ger fortlöpande råd och utbildning för att se till att du har möjlighet att ta över alla eller en del av arbetsuppgifterna, om du vill det.

Kontinuerligt

04Rapportering

Rapportering

Vi rapporterar regelbundet och skapar en instrumentpanel i Google Analytics som visar hur samarbetet utvecklas med fokus på våra gemensamma mål.

Utvärdering

Vi träffas regelbundet för utvärderingsmöten där vi diskuterar våra insatser och deras resultat och kommer överens om hur vi ska fortsätta samarbetet.

Kontinuerligt

blog-google-analytics
VI LEVER PÅ BRA RELATIONER

Vad våra kunder säger

atea-statement-logo2

Jag vågade inte drömma om att vi nått dit vi har nått idag. Det råder ingen tvekan om att den enorma tillväxten beror på det samarbete vi har haft med InboundCPH och det goda samspelet mellan dem, oss och våra webbutvecklare. Jag är glad att InboundCPH inte betalas i provision – ska vi inte bara säga så?

åsiktsblockbuster

Det råder ingen tvekan om att SEO har varit mycket bra för oss. Jag hade ganska höga förväntningar på vad vi skulle uppnå när vi startade - och det har uppfyllts. Dessutom har samarbetet med InboundCPH – och den kunskap vi fått – haft stor betydelse för ekonomin i våra andra marknadsföringskanaler.

statement-spioner

Henning var personligen anledningen till att vi bytte till InboundCPH, då han visade god affärsförståelse, ödmjukhet och ett ambitiöst förhållningssätt för att lösa de utmaningar som Spies och jag stod inför. InboundCPH arbetar målmedvetet och visionärt kring våra gemensamma lösningsförslag och kan navigera på alla nivåer.

oticon logotyp

Det är tydligt att se att InboundCPH har jobbat med SEO sedan 1997. De vet vad som fungerar, vad man ska vara uppmärksam på och i vilken riktning SEO utvecklas. De är vana vid att arbeta med stora organisationer och starka på att kommunicera komplexa SEO-ämnen så att alla intressenter förstår dem.

delfi-tech logotyp

Med InboundCPH har vi en engagerad partner som möter oss i ögonhöjd. Deras analytiska och datadrivna förhållningssätt säkerställer att våra SEO-insatser och annonskampanjer är i goda händer, och att InboundCPH gör sitt yttersta för att vi som kund ska nå framgång med vår marknadsföring. Och det uppskattar jag verkligen!

uttalande-revision

Det viktigaste är förstås de resultat som samarbetet har gett. Siffrorna talar för sig själva: det har skett framsteg på alla parametrar som vi jobbat med – och som vi jobbar vidare med. Isolerat sett har jag aldrig tidigare upplevt en så hög trafikökning från Google till vår hemsida.

åsikt bisnode

InboundCPH kan bygga upp en bra relation, där kunskapsdelning är av största vikt, och där den nördiga kunskapen omsätts till information vi kan agera utifrån. Man märker att InboundCPH vet att SEO och SEM kan uträtta mirakel. Att se vårt varumärke gå om konkurrenterna på Google var ett sant nöje 🙂

statement-cbc

Ärlighet, öppenhet och en stark men aldrig kaxig tro på det egna värdet är egenskaper vi verkligen värdesätter på InboundCPH som partner. De har aldrig vare sig över- eller undersålt sina tjänster, utan varit ärliga i både förväntningsundersökningen, prognoserna och den efterföljande rapporteringen.

statement-brfkredit

Det är min övertygelse att ett företag behöver någon internt som ser ljuset i SEO. InboundCPH har varit avgörande för att se till att vi såg ljuset. Idag ser vi SEO som ett affärskritiskt marknadsföringsverktyg som är avgörande för kundtillgång och värdeskapande i vårt företag.

opinion stil grop

InboundCPH är en stark entreprenör och en stor kapacitet inom onlinemarknadsföring och SEO i synnerhet. De har ett stort driv och en superbra affärsförståelse, vilket gör att de kan designa och genomföra affärsstrategier i den digitala världen. Sist men inte minst har de ett fantastiskt sinne för humor!

Ta reda på vilken ekonomisk potential sökmotoroptimering har för ditt företags webbplats och i vilken utsträckning SEO är en lönsam investering för ditt företag. Få ett kostnadsfritt SEO Business Case.

Kom igång för 5.800 kr.

I ett fast partnerskap med oss ägnar vi ett antal timmar åt ditt företag varje månad. Vi garanterar resultat till ett lägsta månadspris på 5 800 kr. Klicka nedan för att få en konkret uppskattning av ditt projekt.

Fast samarbete fr.o.m

5.800 kr.

Individuella uppgifter

Fast pris

nets logotyp
atea logotyp
Hälsologo

Beräkna projekt för exakt pris

Uppskatta pris
checklista för blogg-seo
Seminarier och webbseminarier

Få ny kunskap för att prioritera SEO på rätt sätt

01

Jan

Videoreklam 2023

Torsdag 30 mars / 10.00 - 10:45

Webinariet ger dig en inblick i videoreklam 2023, de tre viktigaste videoplattformarna och hur du sätter upp rätt mål för videoreklam. Registrera dig för webbseminariet här.

pil
storsäljande header-bild igen
1
2

Idag är SEO, med en månadsomsättning på över 1 miljon, vår klart viktigaste kanal.

Jag måste erkänna att jag inte visste tillräckligt om SEO. Men jag är klokare idag. Som chef har jag satt ihop ett team som ser SEO som en del av vår strategi. Det har varit en stor lärdom eftersom det är så viktigt för vårt förhållningssätt till kunder. Idag är SEO, med en månadsomsättning på över 1 miljon, vår viktigaste kanal.

Casper Hald

Chef

storsäljande header-bild igen

Blockbusters

B2C & E-handel

Blockbusters

B2C & E-handel

1 000 000

i månatliga intäkter från SEO

200%

fler besökare från Google

5 år

framgångsrikt samarbete

Platshållare

Få reda på mer

Vad består SEO av?

SEO består av fyra områden: teknik, innehåll, länkar och användarsignaler. Med andra ord är SEO en mångfacetterad process, och dina chanser att få en bra placering i sökmotorerna beror på helhetsinsatser inom alla fyra områdena.

Vi är en specialiserad SEO-byrå som arbetar med de fyra områdena utifrån en konkret bedömning av vilken viktning av områdena som kan ge ditt företag flest besökare och mest försäljning. Läs mer om sökmotoroptimering.

Hur ser din arbetsprocess ut?

Vi har ett individuellt och differentierat tillvägagångssätt för alla kunder, men vi har vissa fasta processer som de flesta samarbeten bygger på.

1. SEO Business Case
Före samarbetet förbereder vi ett SEO Business Case. Med Business Case får du en beräkning av din ekonomiska tillväxtpotential och lönsamhet genom en målinriktad SEO-strategi, en kartläggning av din marknadsposition på Google jämfört med dina närmaste konkurrenter och en genomgång av de åtgärdsområden som du behöver prioritera.

Affärsanalysen ger svar på hur lönsamt ditt nuvarande SEO-arbete är och i vilken utsträckning SEO är en lönsam investering. Samtidigt ger det en grund för att sätta upp tydliga och realistiska mål för arbetet, så att du bättre kan anpassa förväntningarna på budget, mätvärden och resultat, både online och tillsammans med en SEO-byrå. Läs mer om våra SEO Business Case.

2. Uppstartsmöte
Samarbetet inleds med ett möte där vi gemensamt fastställer en strategi, en handlingsplan och konkreta mål som vi kan styra våra insatser mot. Vi ser till att målen är realistiska och uppnåeliga, och vi utvärderar regelbundet SEO-processen för att se till att vi behåller dynamiken och riktningen.

Startmötet bygger på affärsidén, eventuella inledande analyser och samarbetets formella ramar och utgör grunden för vårt fortsatta arbete. För att säkerställa ett konstruktivt och fruktbart samarbete och en god pågående dialog inrättas en styrgrupp med företrädare för båda parter.

3. Analysera
Förutsättningen för ett framgångsrikt SEO-arbete är att det bygger på en gedigen kunskap om din målgrupp, webbplats, konkurrenter och marknadsposition. En bra SEO-strategi omfattar därför ett antal kunskapsbyggande analyser.

Vi förbereder fyra analyser vid behov:

 • Sökordsanalys. Kartläggning av affärsrelevanta nyckelord och din marknadsposition på dessa ord. Analysen resulterar i en prioriterad lista över nyckelord där ökad synlighet för din webbplats kan ge störst avkastning.
 • Teknisk analys. Identifiera tekniska fel och innehållsfel på din webbplats som har en negativ inverkan på din synlighet på Google, samt outnyttjade möjligheter att förbättra din synlighet.
 • Länkanalys. Identifiera styrkor och svagheter i din länkprofil och kartlägg webbplatser som länkar till dina konkurrenter men inte till dig. Analysen ger kunskap om hur du kan öka din synlighet och medvetenhet genom länkbyggande.
 • Analys av konvertering. Identifiera fel och ineffektivitet på din webbplats som har en negativ inverkan på besökarnas beteende och köpvilja, samt outnyttjade möjligheter att förbättra deras beteende.

Läs mer om våra SEO analyser.

4. Snabbvinster
Om vi under samarbetets inledande fas upptäcker fel och brister på din webbplats som lätt kan rättas till, föreslår vi omedelbart konkreta lösningar. Snabbvinsterna kan ta itu med frågor som indexering, laddningstid, omdirigeringar och duplicerat innehåll.

Snabba vinster ändrar inte det faktum att SEO är en långsiktig process och att det kan ta upp till flera månader innan du ser de första resultaten av arbetet - oavsett vilken SEO-byrå du samarbetar med. Enligt vår erfarenhet är lönsamheten för SEO högst när samarbetet varar i minst 12 månader.

5. Genomförande
Vi genomför strategin genom en rad åtgärder inom följande fyra områden. Vi prioriterar inte nödvändigtvis alla områden lika högt, utan gör en konkret bedömning av vilken viktning av områdena som är mest lönsam för dig.

 • Teknisk SEO. Vi hjälper dig att åtgärda tekniska fel och ineffektivitet på din webbplats som har en negativ inverkan på din synlighet på Google, samt outnyttjade möjligheter som kan förbättra din synlighet - baserat på den tekniska analysen. Läs mer om teknisk SEO.
 • Innehållsoptimering. Vi sökmotoroptimerar textinnehållet på din webbplats. Optimeringen bygger på en analys av nyckelord, med målet att ge dig större synlighet och mer trafik på de affärsrelevanta nyckelord som vi har identifierat som de mest lönsamma. Läs mer om optimering av innehåll.
 • Länkbygge. Vi bygger länkar till din webbplats. Länkar är den viktigaste faktorn för att avgöra hur synlig din webbplats är på de affärsrelevanta sökord som vi har identifierat som de mest lönsamma. Länkarbete är en pågående process som fortsätter under hela partnerskapet. Läs mer om linkbuilding.
 • Optimering av användarsignaler. Vi hjälper dig att optimera besökarnas beteende på din webbplats, både för att se till att besökarna beter sig på det mest värdefulla sättet och för att vissa typer av beteende påverkar hur synlig din webbplats är på Google. Läs mer om användarsignaler.

6. Rådgivning och utbildning
En viktig del av vårt samarbete är rådgivning och professionell sparring. Vi tror på kunskapsdelning eftersom det ger dig möjlighet att hantera dina interna SEO-aktiviteter och eftersom resultaten blir bättre om du är en aktiv partner i samarbetet.

Vi kommer att ha en regelbunden dialog om i vilken utsträckning du vill förbättra dina färdigheter inom de områden som vi arbetar med. Vid behov kan vi ordna kurser för att ge dig kunskap och konkreta strategier, metoder och verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete.

7. Rapportering
Vi skickar månadsrapporter som dokumenterar vårt arbete och våra resultat. Rapporterna kan till exempel innehålla dokumentation om våra leveranser, dina positioner på Google, ditt antal besökare och antalet försäljningar.

Innehållet i rapporterna kan variera beroende på vilka mål vi har satt upp. Rapporterna baseras på data från analysverktyg som Google Analytics och SEMrush. Utöver rapporterna skickas veckostatistik om dina positioner på Google varje vecka.

8. Utvärdering
Vi håller kvartalsvisa utvärderingsmöten där vi gemensamt utvärderar samarbetets framsteg och resultat. Utvärderingsmötena baseras på de rapporter som vi löpande har skickat till dig och som dokumenterar vårt arbete och våra resultat.

På grundval av utvärderingen organiserar och anpassar vi vår framtida verksamhet för att säkerställa att vi uppnår de mål som vi har satt upp tillsammans. Vi minskar inte våra ansträngningar om vi är nära att nå våra mål eller om vi når våra mål tidigare än planerat.

Vilka företag arbetar du med?

Vi arbetar med både privata företag och offentliga institutioner inom praktiskt taget alla sektorer. Vi har omfattande erfarenhet av B2B-, B2C- och e-handelssegmenten på både danska och internationella marknader. Se vår fall.

Hur länge varar ett typiskt samarbete?

Sökmotoroptimering (SEO) är en pågående och långsiktig process, och därför arbetar vi tillsammans under en längre tid. Vår erfarenhet är att SEO är mest lönsamt när arbetet utförs under minst 12 månader. De flesta av våra kunder arbetar med oss i flera år.

Hur involverad i arbetet ska jag vara?

Vi tror på kunskapsdelning eftersom fördelarna med att arbeta med oss är större om du är en aktiv och kritisk partner. Därför vill vi lära oss av varandra. Men du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig i vårt arbete.

Hur mycket kostar SEO?

I ett fast partnerskap med oss ägnar vi ett antal timmar åt ditt företag varje månad. Vi garanterar resultat till ett lägsta månadspris på 5 800 kr. Klicka här för att få en konkret uppskattning av ditt projekt.
svg-vänster
svg-höger

Kom i dialog med oss

Behöver du hjälp med sökmotoroptimering (SEO), eller funderar du på om ditt företag borde fokusera på SEO? Kontakta Henning Madsen och inled en dialog kring ditt SEO-projekt.

henning-figur-komprimerad
Vi har mottagit din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan

  Ladda ner vår nya SEO-bok
  Få ny kunskap om SEO
  Ladda ner vår nya SEO-bok
  Få ny kunskap om SEO