fbpx
INBOUND MARKETING CASE STUDY

Hur rebrandingen resulterade i mer medel till utsatta barn

Julfrimärkesfond (002)
nedåtpil

REBRANDING AV JULEMÆRKEFONDEN GENOM FOKUSERAD DIGITAL NÄRVARO

90 %

ökade intäkter från Google Ads på ett år

198 %

ökning av ROAS på betalda SoMe

+24 %

ökat ekonomiskt stöd till barnen

 • Det gjorde vi

Mycket mer än "bara" jullappar och utsatta barn

Vad gör man när folk inte längre skickar fysiska julkort? Och vad gör man när man vill visa att man har många fler ämnesområden än vad majoriteten känner till? Det var några av utmaningarna som Christmas Label Foundation stod inför och behövde hjälp med.

Många känner till Julemærkefonden för sina julmärken och sitt arbete med överviktiga barn. Men i själva verket är Julmärkesfonden mycket mer än så. Därför ville Julmärkesstiftelsen rebranda sig själva, bl.a. genom en digital transformation, så att danskarna skulle få veta mer om Julfrimärksstiftelsens faktiska arbete; att hjälpa barn som vantrivs, blir mobbade och känner sig ensamma. Samtidigt ville man byta avsändare i marknadskommunikationen från Julemærkefonden till Julemærkehemmen, där kompetensen finns och där det dagliga arbetet med att ge utsatta barn en ny start sker.

"Vi hade en outnyttjad potential med vår digitala närvaro, då vi inte var synliga på Google inom de teman vi ville synas på. Därför sökte vi först och främst en SEO-partner, men fick snabbt reda på att ni också kunde bidra med starka kunskaper inom Google Ads och SoMe - det var därför vi valde er", förklarar André G. Hansen, strategisk projektledare på Julemærkefonden.

01

Mål

Julemærkefonden ville förnya sitt varumärke och visa de många kompetensområden de arbetar med. Dessutom ville de ha mer fokus på de digitala kanalerna så att de kunde uppnå högre synlighet.

02

Processer

Processen byggde på digital transformation, där fokus låg på att stärka insatserna kring SEO, Google Ads och SoMe. Utifrån detta lades en riktad strategi upp med syfte att skapa medvetenhet om mobbning, ensamhet och vantrivsel samt att samla in donationer.

03

Resultat

Med en mycket högre grad av digital närvaro i nära samarbete med andra mediemixar har vi lyckats göra om Julemærkefonden, så att det idag finns en mycket större kunskap om alla deras kompetensområden. Detta har också resulterat i en ökning med 24 % i ekonomiskt stöd till utsatta barn.

Intensivt fokus på en stärkt digital närvaro

Efter att samarbetet inleddes sommaren 2020 låg huvudfokus på att stärka Julemærkefondens digitala närvaro för att synliggöra deras expertkunskap och mångåriga erfarenhet av att hjälpa barn som vantrivs. Julemærkefonden saknade synlighet på Google inom relevanta teman, och dessutom ville de sprida kunskap om sitt arbete med barnen och samla in donationer på sociala medier. Med ett holistiskt förhållningssätt till de digitala kanalerna sattes fokus på målet att öka Julemærkefondens synlighet i relevanta ämnen inom SEO, Google Ads och SoMe. i grova drag hjälper vi Julemærkefonden med:

 • Utarbeta texter om mobbning, vantrivsel och ensamhet
  När vi startade samarbetet syntes Julemærkefonden bara på ett sökord (av 209 efterfrågade sökord) på sidan 1 på Google. Det var därför viktigt att förbereda texter som byggde på Julemærkefondens expertkunskap, vilket kunde skapa synlighet på Google och på så sätt hjälpa de barn, föräldrar, institutioner mm som sökte kunskap och hjälp på internet.
 • Förbereda Google Ads-kampanjer, bl.a. Google Ad Grants
  Huvudsyftet med Google Ads-kampanjerna var att skapa synlighet och samla in pengar till utsatta barn. Majoriteten av Google Ads-kampanjerna var Google Ad Grants, som är gratisannonser för NGO'er.
 • Förbereda betald annonsering på sociala medier
  Den betalda annonseringen på sociala medier fokuserade på de många aspekterna av ensamhet, vantrivsel och mobbning – och därmed inte övervikt. Syftet var att öka kännedomen om Julemærkefondens många specialistområden och expertkunskaper. Samtidigt gjordes betald reklam i syfte att sälja produkter (julmärken, presentmärken, kokböcker etc.) och samla in donationer för att stödja barnen.

Utöver duktiga specialister kräver goda resultat också ett nära samarbete hela vägen igenom. Här berättar André G. Hansen, strategisk projektledare på Julemærkefonden, vad det nära samarbetet har betytt för dem; "Er närvaro och flexibilitet har gjort stor skillnad för oss. Att vi har haft en av er specialister hos oss några dagar i veckan gjorde samarbetet mycket enklare. Dessutom gav det oss möjligheten att löpande involvera er i flera av processerna".

För barnen - til barnen

Under hela samarbetet har det varit viktigt att allt som gjorts ska vara för barnen och till barnen. Det är därför vi är mycket stolta över de fantastiska resultat vi har skapat tillsammans:

 • 21.25 % ökad kunskapsnivå i genomsnitt av Julemærkefondens många kompetensområden
 • 101 relevanta sökord på sida 1 (mot 1 sökord på sida 1)
 • 90 % ökning av intäkter från Google Ads
 • 198 % ökning av ROAS på betald reklam i sociala medier
 • 24 % ökat ekonomiskt stöd till de fem Julemærkeshemmen

Det går inte att ta miste på resultatet – Julemærkefonden har lyckats med sin rebranding och ökat sin digitala närvaro avsevärt. Baserat på den övergripande insatsen bestående av TV, display mm, med stöd av SEO, Google Ads och SoMe, ökade graden av medvetenhet om Julemærkefondens faktiska arbete; att hjälpa barn som vantrivs, är ensamma eller mobbade med ett genomsnitt på 21,25 %.

Julemærkefonden förknippas därför idag i mycket större utsträckning med annat än bara jullappar och överviktiga barn. Denna ökade nivå av medvetenhet och den stora summa pengar som samlats in via Google Ads och SoMe har resulterat i ytterligare 24 % ökat ekonomiskt stöd till de fem Julemærkes-hemmen, som nämnts ovan.

Med dessa fina resultat i bagaget lyckades Julemærkefonden vinna Rambukpriset 2021.

"

Hela samarbetet har fungerat otroligt bra, där ni gett ett vasst team. Det har varit ett kontinuerligt samspel i arbetsuppgifterna vilket gett fina resultat. Det har varit framgång på framgång hela tiden.

André G. Hansen

Strategisk projektledare

"

På många byråer betalar man för en senior, men det är en junior som gör jobbet. Det är viktigt för oss att det finns transparens i samarbetet och att du får vad du betalar för – och det gör du med dig.

André G. Hansen

Strategisk projektledare

JM bild
Nästa steg

Fortsatt samarbete

Efter ett års digital resa, som förutom fina resultat bidragit till ett ökat fokus på digital synlighet internt på Julemærkefonden, fortsatte samarbetet.

"När vi ser så stora resultat samtidigt som det är en nära dialog hela tiden, då var det väldigt lätt att bestämma sig för att samarbetet skulle fortsätta. På grund av ert stora fokus på att hjälpa och utbilda våra interna resurser har vi idag fått ett mycket större fokus på de många digitala möjligheter vi står inför", förklarar André G. Hansen, strategisk projektledare på Julemærkefonden.

Fokus har därefter fortsatt att ytterligare öka medvetenheten om Julemærkefondens många kompetensområden genom sociala medier och Google Ads. Dessutom fortsätter samarbetet med löpande överenskommelser inom de olika disciplinerna för att se till att de senaste årens erfarenheter tas tillvara på så mycket som möjligt.

Bild för juletikettfodral
svg-vänster
svg-höger

Kom i dialog med oss

Behöver du hjälp med dina Google Marketing-insatser, eller funderar du på om ditt företag borde fokusera på SEO och Google Ads? Kontakta Martino d'Apuzzo och inled en dialog om ditt projekt.

martino-figur-komprimerad
Vi har mottagit din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan