fbpx

Sökordsanalys

sökordsanalys är grunden för ett framgångsrikt SEO-arbete. Analyser ger insikter om vad din målgrupp söker efter på Google och därmed vilket innehåll som kan locka och engagera din målgrupp. I det här inlägget får du veta hur du gör en effektiv nyckelordsanalys.

blogg-mobilitet

Vad är en nyckelordsanalys?

På sökordsanalys är grunden för en framgångsrik SEO-insats. Analys av nyckelord ger insikter om vad din målgrupp söker på Google (utmaningar, behov och avsikter som du kan erbjuda en lösning på) och vad din målgrupp söker mest efter (dvs. vilket innehåll som kan locka flest potentiella kunder till din webbplats).

Det första steget i nyckelordsanalysen är att göra en lista över alla möjliga nyckelord och nyckelordsfraser som kan relateras till dina produkter och tjänster. Om du har många produkter kanske du vill fokusera på några få utvalda produktområden, till exempel de där din vinst är högst eller de där du vill spendera mindre pengar på reklam på lång sikt.

Om din målgrupp talar flera språk bör du till en början fokusera på ett enda språk. Om din målgrupp är engelskspråkig bör nyckelorden i nyckelordsanalysen vara på engelska - och det bör även innehållet på din webbplats vara på engelska. Det kanske är en självklarhet, men tyvärr ser vi en ökande trend att företag väljer att ha en webbplats som endast är engelskspråkig, även om målgruppen är dansk.


Metoder för att hitta nyckelord

Använd följande sex enkla metoder för att sammanställa din nyckelordslista. Ju fler metoder du använder och ju mer tid du ägnar åt nyckelordsanalys, desto bättre är grunden för ditt fortsatta SEO-arbete. Skriv alla nyckelord i en kolumn i ett kalkylblad. Du kommer att prioritera och utvärdera nyckelorden senare - till en början handlar det bara om att hitta så många relevanta ord som möjligt.

Metod 1: sunt förnuft

Försätt dig i din målgrupps situation och skriv ner alla nyckelord och sökfraser som du kan tänka dig att de använder för att hitta dina produkter eller tjänster. Få input från relevanta personer i företaget (t.ex. säljteamet, marknadsföringsgruppen och kundrådgivare) och fråga dina kunder om du kan.

Inkludera synonymer och böjningar. Sökfrasen "konferensrum i Köpenhamn" kan till exempel varieras på följande sätt: "konferensrum i Köpenhamn" och "konferensrum kbh". Synonymer kan vara "mötesrum", "mötesanläggningar", "kursrum", "kurscenter", "kurslokaler", "konferenscenter" och "konferensanläggningar".

Om du har en webshopOm du vill ha en nyckelordsanalys kan den baseras på produktkategorierna på webbplatsen. Ofta motsvarar kategorinamnen (t.ex. "soffor", "rakblad" och "Hugo Boss") de nyckelord som används mest av din målgrupp. Specifika produktnamn kan i allmänhet ignoreras eftersom antalet sökningar på dessa är lågt.

Metod 2: Google-sökning

Gör en Google-sökning på ett relevant nyckelord. När du skriver in sökordet visar Google en rad relaterade sökord och sökfraser utifrån vad andra användare tidigare har sökt efter. Längst ner på själva söksidan finns också en kort lista över relaterade sökord och sökfraser.

Du kan alltså ange ett nyckelord och sedan få se variationer av ordet och liknande ord som du kan använda i din nyckelordsanalys. Du kan inte se vilka sökord och sökfraser som är mest populära, men den informationen får du senare. Just nu handlar det bara om att hitta så många relevanta ord som möjligt.

Metod 3: Google Keyword Planning

Baserat på de nyckelord du redan har hittat kan du utöka listan avsevärt genom att använda Planering av nyckelord i Google (även känd som Google Nyckelordsplaner). Det är Googles eget verktyg för att Google Ads-annonsörer och ett mycket effektivt verktyg för att hitta relevanta sökord för din sökordsanalys.

Verktyget är gratis, men för att få full tillgång till alla funktioner måste du ha en aktiv annonskampanj. Det är väl investerade pengar - om än bara för en kort tid - eftersom du kommer att behöva full tillgång senare i nyckelordsanalysen, när du måste använda antalet sökningar för varje nyckelord innan du prioriterar nyckelorden.

Skapa ett kostnadsfritt konto på ads.google.com. Klicka på "Verktyg och inställningar" högst upp, sedan på "Schemaläggning" och "Nyckelordsplanering". Klicka på "Hitta nya sökord" och ange ett eller flera sökord från listan med sökord som du vill skapa idéer utifrån. Klicka på "Se resultat" för att se idéerna.

Kontrollera att rätt geografiskt område och språk har valts högst upp på sidan. Ladda ner förslagen på nyckelord via den blå länken uppe till höger och lägg till dem i din nyckelordslista. Du behöver inte sortera bort några nyckelord i det här skedet. Det genomsnittliga antalet månatliga sökningar är ännu inte relevant.

Du kanske vill upprepa processen om det finns fler nyckelord på listan som du vill skapa idéer från. Listan över nyckelord kan vara flera tusen, och även om det kan verka överväldigande är det en bra utgångspunkt för att senare sortera och prioritera nyckelorden.

Metod 4: Google Ads

Om du har - eller tidigare har haft - en annonskampanj i Google Ads kan du använda nyckelorden från den kampanjen i din nyckelordsanalys. Du hittar nyckelorden genom att klicka på "Sökkampanjer" högst upp i vänstermenyn. Klicka sedan på "Nyckelord" och ladda ner alla nyckelord genom att klicka på "Ladda ner" i det övre högra hörnet.

Observera att den nedladdade nyckelordslistan kan innehålla specialtecken och att dessa inte får ingå i din egen nyckelordslista. Nyckelord som föregås av - (negativa nyckelord) och + (bred matchning) får inte återanvändas i din lista. Nyckelord som är omgivna av " " eller [ ] kan återanvändas om du tar bort specialtecknen.

Metod 5: Nyckelord för konkurrenter

Använd de sökord som dina konkurrenter använder och är synliga på. Det enklaste sättet är att besöka deras webbplats och se vilka ord de använder för att beskriva sina produkter. Du kan också ange deras webbplats i Google Keyword Planning (se metod 3) för att få idéer till nyckelord baserat på innehållet på webbplatsen.

Den bästa metoden är dock att använda ett analysverktyg som t.ex. SEMrush. I SEMrush kan du ange dina konkurrenters domäner och sedan få en lista över de sökord som de faktiskt syns i Googles sökresultat. Du kan också se deras position för varje sökord, vilket ger dig en solid grund för att välja sökord att fokusera på.

Metod 6: Svara allmänheten

I Svara allmänheten kan du ange ett nyckelord och sedan få en lista över frågor som sökts på Google med anknytning till det nyckelordet. Detta ger dig en inblick i de frågor som din målgrupp vill ha svar på och kan inspirera både nyckelord och innehållsproduktion.

Verktyget är gratis för ett begränsat antal sökningar och har stöd för ett antal olika språk, inklusive danska (välj "DA" under Land). Observera att språkdifferentieringen inte alltid är korrekt och att du kan få en eller flera frågor på främmande språk även om du har ställt in språket på engelska.

Se mer verktyg för analys av nyckelord.


Typer av sökningar

Det finns tre olika typer av sökningar. De är bra att känna till när du ska välja och prioritera de sökord som du ska arbeta med i din sökordsanalys.

Navigeringssökningar

Navigeringssökningar (även kallad Sökningar med varumärken) är sökningar som innehåller ditt företagsnamn, till exempel "IKEA-sängar" och "semesterbostäder DanCenter". Med andra ord är det här sökningar från personer som känner till din verksamhet och som letar efter den specifikt.

SEO-mässigt är dessa sökningar inte särskilt intressanta eftersom du vanligtvis redan ligger i toppen av Google för sökningar som innehåller ditt företagsnamn. Därför bör dessa sökningar endast inkluderas i din sökordsanalys om du inte är synlig i toppen av Google eller om du vill försäkra dig om att dessa sökningar visar relevant innehåll som svarar på användarens fråga.

Om du inte hamnar högst upp i navigationssökningarna beror det oftast på att din webbplats är helt ny och därför ännu inte har indexerats av Google, att andra har ett företagsnamn som liknar ditt, eller att du har ett generiskt företagsnamn som "Billiga cyklar" med hög konkurrens på Google.

Informationssökning

Informationssökning är informationssökningar som ger användaren kunskap om något eller ett svar på en fråga, till exempel "vad är en helförsäkring" och "bästa solskyddet". Med andra ord är det här sökningar där din målgrupp undersöker ett visst ämne och där de inte omedelbart är redo att köpa något.

Ju oftare ditt företag dyker upp vid informationssökningar, desto större är chansen att du kan sätta dig in i dina potentiella kunders medvetande. På så sätt ökar du chansen att de kommer att köpa något av dig senare, när de är redo att göra ett köp. Informationsbaserade nyckelord är därför mycket relevanta att inkludera i din nyckelordsanalys.

När du sedan optimerar din webbplats för dessa sökningar måste du sätta dig in i målgruppens situation och bedöma vilken kunskap de behöver. Försök inte sälja något direkt till din målgrupp på dessa typer av sökningar. Ge dem i stället kunskap och svara på deras frågor för att bygga upp förtroende och etablera dig som expert inom ditt område.

Sökningar efter transaktioner

Sökningar efter transaktioner är köpinriktade sökningar. Det kan vara sökningar med ord som "köp", "pris", "erbjudande", "billigt" eller "till salu", men ofta är det bara enskilda ord, till exempel "bilförsäkring" och "herrskor". För den här typen av sökning bör användaren hitta en kategori eller produktsida där användaren kan hitta produktinformation och köpa produkten i fråga.

Dessa sökningar är viktiga att synas på om du säljer produkter eller tjänster, eftersom det är användare som är långt framme i köpfasen och har en hög köpbenägenhet. I så fall bör de ingå i din analys av nyckelord. Observera att det inte alltid är möjligt att skilja informationssökningar från transaktionssökningar. Nyckelordet "seo" kan till exempel användas både av någon som vill veta vad seo är och av någon som vill köpa hjälp med seo.


Sökvolymer

En viktig parameter för att prioritera de sökord som du har hittat är sökvolym, dvs. antalet månatliga sökningar för varje sökord. Ju högre sökvolym, desto mer trafik kan sökordet potentiellt generera till din webbplats och desto mer relevant är sökordet att arbeta med (mer om detta senare).

Hitta sökvolymen för varje sökord med hjälp av Planering av nyckelord i Googlesom du använde tidigare för att hitta nyckelord för nyckelordsanalysen. Du kan bara få den exakta sökvolymen om du har en aktiv annonskampanj - annars får du en lös uppskattning. Använd följande procedur:

 1. Logga in på Google Ads-kontot som du skapade.
 2. Klicka på "Verktyg och inställningar" högst upp.
 3. Välj "Planering" och klicka på "Nyckelordsplanering".
 4. Välj "Get search volume data and forecasts" (hämta uppgifter om sökvolymer och prognoser) och ange dina sökord. Du kan skriva in upp till 2 500 ord åt gången genom att kopiera hela kolumnen från kalkylbladet.
 5. Klicka på knappen "Kom igång" och sedan på fliken "Historiska mätvärden" högst upp.
 6. Klicka på den grå pilen uppe till höger och välj "Historisk planmätning" för att ladda ner nyckelord och sökvolymer. Du behöver bara kolumnen med nyckelord (A) och sökvolymer (D) i den nedladdade filen - resten kan du ta bort.

Observera att Google Keyword Planning automatiskt grupperar nyckelord med samma betydelse, till exempel "företagsbil" och "företagsbilar". Oroa dig inte om du får ut färre nyckelord än du skriver in, eller om singular- eller pluralformen för vissa ord saknas.

Observera också att sökvolymerna i den nedladdade filen är skrivna i fel nummerformat. Om du använder Excel på en dator kommer alla siffror felaktigt att sluta med ".0". Klicka på fliken "Redigera" och sedan på "Ersätt" för att ersätta ".0" med ingenting så att siffrorna blir korrekta.

Om du använder Excel på Mac ska du inte öppna filen utan importera den till Excel, och först då kan du korrigera det felaktiga sifferformatet. Förfarandet går till på följande sätt:

 1. Klicka på fliken "Filer" i Excel och sedan på "Importera...".
 2. Välj "CSV-fil" och klicka på knappen "Import" längst ner till höger.
 3. Leta upp filen du har laddat ner och klicka på knappen Ladda ner data.
 4. Klicka på knappen Nästa två gånger tills du kommer till skärmen Här kan du välja varje kolumn och ange datatyp.
 5. Klicka på den fjärde kolumnen, där det står "Avg. månatliga sökningar" och välj "Text" som kolumndataformat ovan.
 6. Klicka på knappen Slutför. Välj "Nytt ark" och klicka på knappen "OK".
 7. De sökvolymer som du nu får fram slutar felaktigt med ".0". Klicka på fliken "Redigera", sedan på "Sök" och "Ersätt..." för att ersätta ".0" med ingenting så att siffrorna blir korrekta.

Dokumentet om nyckelord och sökvolymer utgör grunden för din vidare prioritering och ditt val av nyckelord i nyckelordsanalysen som beskrivs i nästa avsnitt. Om du har laddat ner flera filer från Google Keyword Planning bör du samla alla sökord och sökvolymer i samma dokument.


Val av nyckelord

Listan över potentiellt relevanta sökord är förmodligen mycket lång - beroende på hur stort ditt produktsortiment är och hur noggrann du har varit i den inledande analysfasen. Din uppgift är nu att begränsa listan och välja ut de nyckelord som du vill arbeta vidare med i din nyckelordsanalys.

Inskränkningen och urvalet av nyckelord sker i flera steg:

 1. Sorterar alla sökord utan sökvolym.
 2. Gruppera närbesläktade nyckelord.
 3. Koppla varje grupp av nyckelord till en sida på din webbplats.
 4. Välj de sidor som du vill arbeta med.

Du kan läsa om varje punkt nedan. Se till att du har fyra kolumner i kalkylbladet du arbetar med - nyckelord, månatliga sökningar (sökvolym), grupp och sida - som visas i bilden nedan. Kolumnerna C och D är för närvarande tomma. Formatera de fyra kolumnerna som en sorteringsbar tabell genom att klicka på fliken "Hem" i Excel och sedan på ikonen "Formatera som tabell".

Nyckelord i nyckelordsanalysen

1. Sortera alla sökord utan sökvolym

Sortera tabellen efter sökvolym (månatliga sökningar), så att de sökord som har störst sökvolym hamnar överst. Sortering kan göras genom att klicka på den lilla grå pilen högst upp i kolumn B och sedan klicka på knappen "Nedåtgående".

Ta bort alla sökord längst ner i listan som inte har någon sökvolym eller har en sökvolym på 0. I båda fallen är antalet sökningar för varje sökord mindre än 10 per månad, och sökorden kan därför inte generera trafik till din webbplats och är inte relevanta att arbeta med i sökordsanalysen.

Om din återstående lista med nyckelord består av flera tusen ord kan du också överväga att ta bort nyckelord med en sökvolym på 10 och 20 ord. Listan kommer troligen att innehålla mer relevanta sökord med högre sökvolym, och du förenklar det efterföljande grupperingsarbetet om du minskar antalet sökord i listan.

2. Gruppera närbesläktade nyckelord

En sida på din webbplats (en produktkategori, en produktsida, ett blogginlägg eller liknande) kan vara synlig på flera olika sökord om sökorden är nära relaterade. Till exempel sökorden "holiday home rental", "holiday home rental" och "holiday home rental" - avsikten bakom sökorden är densamma och de passar bra ihop på en sida.

Om nyckelorden inte är nära relaterade får du bättre resultat om du sprider nyckelorden över olika sidor på din webbplats. Till exempel sökorden "blender", "handmixer" och "fruktpress". Detta gäller även geografiskt åtskilda sökord som "låssmed skagen", "låssmed bornholm" och "låssmed nordsjælland".

Baserat på ovanstående kan du gruppera närbesläktade nyckelord i nyckelordsanalysen och låta det sägas med en gång: Det är en tidskrävande uppgift. Gå igenom listan över sökord från början (dvs. de sökord som har störst volym) och välj det första relevanta sökordet. Irrelevanta nyckelord (t.ex. där adjektivet "billigt" förekommer) kan strykas eller helt enkelt utelämnas.

Filtrera tabellen efter det valda nyckelordet genom att klicka på den grå pilen högst upp i kolumn A och ange nyckelordet i singularform i sökfältet. Nu visas alla ord i listan som innehåller det sökordet. Alla dessa ord är troligen nära besläktade och kan grupperas i kolumn C enligt bilden nedan. Ta bort (eller gruppera helt enkelt inte) irrelevanta nyckelord.

Sökordsanalys

Ta sedan bort filtret genom att klicka på den grå pilen högst upp i kolumn A och klicka på knappen "Clear filter". Upprepa processen med nästa relevanta sökord i listan och sluta först när du har gått igenom hela listan eller när du har grupperat så många sökord att antalet sökord vida överstiger det antal grupperade sökord som det är realistiskt för dig att arbeta vidare med.

Det finns fall där det inte är uppenbart om två nyckelord ska grupperas eller tilldelas olika sidor. Till exempel sökorden "hängande" och "hängande lampor". I så fall kan du göra en Google-sökning på varje nyckelord för att se vad andra har gjort. En sökning på "pendants" visar att flera av de högst rankade företagen har lyckats gruppera de två sökorden på samma sida, så du kan använda samma strategi.

Det finns också tillfällen då du stöter på nyckelord som matchar nyckelord som du tidigare har grupperat. Till exempel om du först grupperar alla sökord som innehåller "biluthyrning" och senare stöter på sökordet "biluthyrning" - eller om du först grupperar sökord på "pendlare" och senare stöter på "hängande lampor".

Om en grupp av nyckelord innehåller många olika nyckelord kan du överväga att dela upp den i två grupper. Till exempel kan du till en början ha grupperat "ansvarsförsäkring" och "ansvarsförsäkring för ungdomar", men senare upptäcker du att det finns så många sökord och sökningar för det sistnämnda att du med fördel skulle kunna ha en separat sida som är inriktad på just det ämnet.

3. Associera varje grupp av nyckelord med en sida.

Sortera tabellen med nyckelord efter kolumn C, så att nyckelorden i nyckelordsanalysen ordnas i grupper. Om du vill sortera tabellen klickar du på den grå pilen högst upp i kolumn C och klickar på antingen "Ascending" eller "Descending". Din uppgift är nu att bestämma vilka sidor på din webbplats som ska optimeras för varje grupp av sökord. Det kan vara befintliga sidor eller nya sidor som du skapar för ändamålet.

Du känner till din webbplats och har förmodligen en god uppfattning om vilka sidor som passar till varje grupp av sökord. Om du har en befintlig sida som matchar en nyckelordsgrupp anger du sidans URL i kolumn D. Om inte, dvs. om nyckelorden kräver att en ny sida skapas, ange sidans ämne i kolumn D följt av "(ny sida)".

Sökordsanalys

Du kan begränsa valet av sidor genom att använda en sökord rank tracker-verktyg som Rank Tracker för att se din webbplats position för varje sökord och exakt vilken undersida på webbplatsen som är placerad för sökordet. Denna kunskap gör det lättare för dig att associera rätt sidor med nyckelorden, och du kan också använda informationen när du senare prioriterar sidorna.

Det finns många olika verktyg för rank tracker, och det skulle vara för omfattande att gå in i detalj på deras funktionalitet här. De fungerar i princip så att du anger din domän, väljer ett land och anger en lista med sökord som du har hittat. Därefter får du uppgifter om din position på varje sökord och vilken sida på webbplatsen som är placerad på varje sökord:

Nyckelordets position i nyckelordsanalysen

Exemplet ovan illustrerar de överväganden som du bör göra med din nya kunskap. Antag till exempel att du har grupperat alla sex sökord som visas på samma sida eftersom de alla handlar om priset på hemförsäkringar. Nyckelordet "hemförsäkring studentpris" passar förmodligen bättre på den sida du redan har för studenter, som redan är synlig på nyckelordet.

Nyckelorden som innehåller "calculate" matchar ganska bra med den priskalkylator som redan syns på nyckelorden och som kanske också är den sida som du ursprungligen länkade nyckelorden till. Nyckelordet "pris på hemförsäkring" är mer tvetydigt, eftersom din allmänna hemförsäkringssida är synlig på detta nyckelord. I det här fallet måste du fundera på om användarens sökfråga skulle besvaras bättre om användaren såg prisberäknaren i stället, och i så fall bör nyckelordet länkas till den.

Med andra ord kan uppgifter om dina nuvarande positioner på Google ligga till grund för ytterligare ändringar av de grupperingar du har gjort. Du kanske vill hämta uppgifterna innan du grupperar nyckelorden i punkt 2. Att kombinera punkterna 2 och 3 kan göra ditt arbete effektivare, men det kräver en större överblick av dig, eftersom du måste hantera flera parametrar samtidigt.

4. Välj de sidor du vill arbeta på

Ditt Excel-dokument innehåller nu en lång lista över sidor med tillhörande grupper av nyckelord där det är mer eller mindre relevant för dig att vara synlig. Välj ut och prioritera de mest relevanta sidorna att arbeta med utifrån dina överväganden:

 • Förhandsinformation. Ju högre marginal du har på de produkter som du säljer på en webbplats, desto mer värde kan webbplatsen tillföra din verksamhet.
 • Omvandlingsgrad. Ju lättare det är att omvandla besökare på en sida till kunder, desto fler kunder kan sidan generera.
 • Sökvolym. Ju högre den sammanlagda sökvolymen för alla sökord som är kopplade till en sida är, desto fler besökare kan sidan locka till sig.
 • Konkurrens. Ju mindre konkurrensutsatt en grupp sökord är, desto lättare är det att synliggöra sidan på Google.
 • Nuvarande ställning. Ju högre position du har för ditt nuvarande sökord, dvs. ju bättre grund du har, desto lättare är det att arbeta med webbplatsen.

Observera att endast 11 % av Googles användare klickar sig vidare till sökresultaten på sidan 2. Med andra ord är en annars imponerande ökning från sidan 20 till sidan 2 på Google i stort sett värdelös. Du bör därför endast fokusera på nyckelord där dina resurser är tillräckliga för en plats på sidan 1 - ju mindre resurser du har, desto mer specifika nyckelord bör du fokusera på.

Ju mer specifikt ett sökord är, desto mindre konkurrens finns det vanligtvis och desto lättare är det att placera sig bra. Ju lägre sökvolym desto bättre. Ett nyckelord som "solstolar" har till exempel hög konkurrens. Mer nischade sökord som "deck chairs copenhagen" och "deck chairs in bamboo" har lägre konkurrens men också lägre sökvolym.

Ju fler relevanta landningssidor du har på din webbplats, desto fler olika sökningar kan du få synlighet på och desto oftare kommer du att hittas av din målgrupp. Det kan dock vara klokt att begränsa arbetet i början - du kan alltid lägga till fler landningssidor senare när du har tid och resurser att utöka arbetet.

Läs mer om optimering av innehåll baserat på nyckelordsanalysen.


Ofta ställda frågor

Vad är en nyckelordsanalys?

En nyckelordsanalys är en kartläggning av din målgrupps sökvanor (dvs. användning av nyckelord och sökfraser) på Google.

Varför är det viktigt att göra en nyckelordsanalys?

Analys av nyckelord är grunden för sökmotoroptimering (SEO). När du optimerar innehållet på din webbplats och skriver nytt innehåll för webbplatsen är det viktigt att du skriver det med målgruppens sökvanor i åtanke.

Hur många nyckelord innehåller en nyckelordsanalys?

Antalet nyckelord i en nyckelordsanalys varierar kraftigt beroende på produktområde och målgrupp som analyseras. Vi har gjort sökordsanalyser för våra kunder för mellan 50 och 15 000 sökord.

Ska jag alltid göra en nyckelordsanalys?

Ja, när man arbetar med SEO är nyckelordsanalys en oumbärlig del av arbetet. Utan nyckelordsanalys arbetar du i mörkret.

Vad kostar en nyckelordsanalys?

Priset beror på analysens omfattning och det är därför omöjligt att ge en konkret prisuppskattning utan att känna till det specifika fallet. Kontakta oss för en dialog om dina behov och en prisuppskattning.

Vilka verktyg rekommenderar du?

Vi använder en kombination av SEMrush, Google Keyword Planner, Searchmetrics och Storybase. Det finns många andra bra verktyg också.

henning-figur-komprimerad

Henning Madsen

VD och chefs SEO-strateg

Se författare
svg-vänster
svg-höger

Få hjälp med SEO

Behöver du hjälp med sökmotoroptimering (SEO) eller funderar du på om det är klokt för ditt företag att fokusera på SEO? Kontakta Henning Madsen för en kostnadsfri diskussion om ditt SEO-projekt.

henning-figur-komprimerad
Vi har mottagit din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan