Vi skaber vækst med SEO

SEO-bureau med 20 års erfaring

Vi er et dedikeret SEO-bureau, der hjælper små og store virksomheder i hele landet med at vækste online. Gennem et målrettet arbejde med SEO og Google Ads sikrer vi jer stærkest mulig tilstedeværelse på Google og maksimalt udbytte med hensyn til salg og leads.

SEO udgøres af fire områder: platformsoptimering, indholdsoptimering, linkbuilding og optimering af brugersignaler. SEO er med andre ord en mangesidet proces, og jeres chance for at opnå gode placeringer i søgemaskinerne er betinget af en holistisk indsats på alle fire områder.

Vi arbejder med de fire områder ud fra en konkret vurdering af, hvilken vægtning af områderne der kan tilvejebringe jer flest besøgende og flest salg. Vi arbejder også med Google Ads og Google My Business for at sikre jer den mest rentable investering af marketingbudgettet.

I det følgende kan I læse mere om, hvordan et typisk samarbejde med os forløber. Vi kan varetage hele SEO-processen fra A-Z, eller vi kan indgå i forbindelse med mere afgrænsede problemstillinger. Kontakt os for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kontakt osSe vores cases

Henning Madsen
Head of SEO

Få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Telefon: 21 46 45 44
Mail: hma@inboundcph.dk.

VORES KUNDER SIGER

»Det altafgørende er selvfølgelig de resultater, samarbejdet har udmøntet sig i. Tallene taler deres tydelige sprog: Der har været fremgang på alle parametre, som vi har arbejdet med – og som vi fortsat arbejder med. Isoleret set har jeg aldrig før oplevet så høj fremgang i trafikken fra Google til vores website.«
Jacob Thiesen
Jacob Thiesen
Digital Manager
»Det er tydeligt at mærke, at InboundCPH har arbejdet med SEO siden 1997. De ved, hvad der virker, hvad man skal være opmærksom på, og i hvilken retning SEO udvikler sig. De er vant til at arbejde med store organisationer og stærke til at formidle komplekse SEO-temaer, så alle interessenter forstår dem.«
Lars Bøgner
Lars Bøgner
Online Manager
»Henning var personligt årsagen til, at vi skiftede til InboundCPH, da han udviste en god forretningsforståelse, ydmyghed og en ambitiøs tilgang til at løse de udfordringer, som jeg og Spies stod over for. Han arbejder målrettet og visionært omkring vores fælles løsningsforslag og kan navigere på alle plan.«
Rasmus Panduro
Rasmus Panduro
eCommerce manager
»Henning Madsen er en stærk entreprenør og en stor kapacitet inden for online marketing og SEO i særdeleshed. Han har et stort drive og en super god forretnings-forståelse, der gør ham i stand til at designe og eksekvere forretningsstrategier i den digitale verden. Sidst, men ikke mindst har han en fantastisk humor :)«
Peter Hestbæk
Peter Hestbæk
Salgs- og marketingdirektør
»Der er ingen tvivl om, at for os har SEO givet rigtig god mening. Jeg havde ret store forventninger til, hvad det skulle løfte, når vi satte strøm til det – og de forventninger er blevet indfriet. Desuden har samarbejdet med InboundCPH – og den viden, vi har fået – haft stor indflydelse på økonomien i vores andre marketingkanaler.«
Steffen Trannerup
Steffen Trannerup
Marketing Director
»InboundCPH formår at bygge en god relation op, hvor vidensdeling er i højsædet, og hvor den nørdede viden bliver omsat til informationer, vi kan handle på. Man kan mærke, at InboundCPH ved, at SEO og SEM kan udrette mirakler. At se vores brand overhale konkurrenterne på Google er jo en sand fornøjelse :-)«
Mathias Amdi Jensen
Mathias Amdi Jensen
Digital Marketing Lead
»Det er min overbevisning, at en virksomhed har brug for en person internt, der ser lyset i SEO. InboundCPH har været medvirkende til at sørge for, at vi så lyset. I dag ser vi SEO som et forretningskritisk marketingværktøj, der er afgørende for kundetilgangen og værdiskabelsen i vores virksomhed.«
Rasmus Begtoft
Rasmus Begtoft
Ansvarlig for digital markedsføring
»Ærlighed, åbenhed og en stærk men aldrig selvfed overbevisning om egen værdi er egenskaber, vi virkelig værdsætter ved InboundCPH som partner. De har aldrig hverken over- eller undersolgt deres services, men været ærlige i både forventnings-afstemningen, prognoserne og den efterfølgende rapportering.«
Johan Johansen
Johan Johansen
Digital Manager

Se jeres vækstpotentiale

Med en SEO Business Case får I en beregning af jeres økonomiske vækstpotentiale ved en målrettet SEO-strategi, en kortlægning af jeres markedsposition på Google i forhold til jeres nærmeste konkurrenter og en gennemgang af de indsatsområder, I skal prioritere for at vinde markedsandele.

Business Casen giver svar på, hvor lønsom jeres nuværende SEO-indsats er, og i hvilket omfang det er rentabelt at outsource SEO til et bureau. Samtidig opstiller den klare mål for arbejdet, så I bedre kan afstemme forventninger til budget, målepunkter og resultater, internt og med jeres SEO-bureau.

VORES SEO-ARBEJDSPROCES

Vi har en individuel og differentieret tilgang til alle kunder, men vi har nogle faste processer, som de fleste samarbejder tager afsæt i. Klik for at læse mere.

1. SEO Business Case

Forud for samarbejdet udarbejder vi en SEO Business Case. Med Business Casen får I en beregning af jeres økonomiske vækstpotentiale og rentabilitet ved en målrettet SEO-strategi, en kortlægning af jeres markedsposition på Google i forhold til jeres nærmeste konkurrenter og en gennemgang af de indsatsområder, I skal prioritere.

Business Casen giver svar på, hvor lønsom jeres nuværende SEO-indsats er, og i hvilket omfang SEO er en rentabel investering. Samtidig skaber den grundlag for opstilling af klare og realistiske mål for arbejdet, så I bedre kan afstemme forventninger til budget, målepunkter og resultater. Læs mere om vores SEO Business Case.

2. Kick-off-møde

Samarbejdet indledes med et møde, hvor vi sammen fastlægger en strategi, en handlingsplan og konkrete målsætninger, som vi kan styre vores indsatser mod. Vi sikrer os, at målene er realistiske og opnåelige, og vi evaluerer løbende SEO-processen for at sikre, at vi fastholder momentum og retning.

Kick-off-mødet tager afsæt i Business Casen, eventuelle indledende analyser og samarbejdets formelle rammer og danner grundlag for vores videre arbejde. For at sikre et konstruktivt og udbytterigt samarbejde og en god løbende dialog etableres en styregruppe med repræsentanter fra begge parter.

3. Analyser

Forudsætningen for et succesfuldt arbejde med SEO er, at arbejdet baserer sig på en solid viden om jeres målgruppe, website, konkurrenter og markedsposition. Enver god SEO-strategi indeholder derfor en række vidensopbyggende analyser.

Vi udarbejder fem analyser efter behov:

 • Søgeordsanalyse. Kortlægning af forretningsrelevante søgeord og jeres markedsposition på disse ord. Analysen munder ud i en prioriteret liste over søgeord, hvorpå en øget synliggørelse af jeres website kan afstedkomme det største udbytte.
 • Teknisk analyse og indholdsanalyse. Kortlægning af tekniske og indholdsmæssige fejl på jeres website, der har en negativ indflydelse på jeres synlighed på Google, og uudnyttede muligheder, der kan forbedre jeres synlighed.
 • Linkanalyse. Identifikation af styrker og svagheder ved jeres linkprofil og kortlægning af websites der linker til jeres konkurrenter, men ikke til jer. Analysen giver viden om, hvordan I kan øge jeres synlighed og kendskabsgrad gennem linkbuilding.
 • Konverteringsanalyse. Kortlægning af fejl og uhensigtsmæssigheder på jeres website, der har en negativ indflydelse på jeres besøgendes adfærd og købevillighed, og uudnyttede muligheder, der kan forbedre deres adfærd.

Læs mere om vores SEO-analyser.

4. Quick-wins

Hvis vi i den indledende fase af samarbejdet opdager fejl og uhensigtsmæssigheder på jeres website, der nemt kan udbedres, anviser vi konkrete løsningsforslag med det samme. Quick-wins kan eksempelvis omhandle forhold vedrørende indeksering, loadtid (indlæsningshastighed), omdirigeringer og duplikeret indhold.

Eventuelle quick-wins ændrer ikke på, at SEO er en langsigtet proces, og at der kan gå op til flere måneder, før I ser de første resultater af arbejdet – uanset hvilket SEO-bureau i samarbejder med. Erfaringsmæssigt ved vi, at rentabiliteten ved SEO er størst, hvis samarbejdet forløber over en periode på minimum 12 måneder.

5. Eksekvering

Vi eksekverer strategien gennem en række tiltag inden for følgende fire områder. Vi prioriterer ikke nødvendigvis alle områder lige højt, men foretager en konkret vurdering af, hvilken vægtning af områderne der er mest rentabel for jer.

 • Platformsoptimering. Vi vejleder jer i at tage hånd om tekniske fejl og uhensigtsmæssigheder på jeres website, der har negativ betydning for jeres synlighed på Google, og uudnyttede muligheder, der kan forbedre jeres synlighed – med afsæt i den tekniske analyse. Læs mere om vores tekniske analyse.
 • Indholdsoptimering. Vi søgemaskineoptimerer det tekstlige indhold på jeres website. Optimeringen foretages med afsæt i søgeordsanalysen med henblik på at sikre jer større synlighed og mere trafik på de forretningsrelevante søgeord, vi har identificeret som de mest udbytterige. Læs mere om indholdsoptimering.
 • Linkbuilding. Vi opbygger links til jeres website. Links er den mest betydningsfulde faktor for, hvor synligt websitet er på de forretningsrelevante søgeord, vi har identificeret som de mest udbytterige. Arbejdet med at opbygge links er en løbende proces, som pågår gennem hele samarbejdet. Læs mere om linkbuilding.
 • Optimering af brugersignaler. Vi hjælper jer med at optimere de besøgendes adfærdsmønstre på jeres website, dels for at sikre at de besøgende har den mest værdiskabende adfærd, dels fordi visse typer af adfærdsmønstre har betydning for, hvor synligt jeres website er på Google. Læs mere om konverteringsoptimering.

6. Rådgivning og undervisning

En integreret del af vores samarbejde er rådgivning og faglig sparring. Vi tror på vidensdeling, fordi det giver jer mulighed for at varetage jeres interne SEO-aktiviteter, og fordi resultatet bliver bedre, hvis I indgår i samarbejdet som en aktiv medspiller.

Vi tager løbende en dialog om, i hvilken grad I ønsker at dygtiggøre jer inden for de områder, vi arbejder med. Efter behov kan vi afholde kurser, hvor vi giver jer viden og konkrete strategier, metoder og værktøjer, I kan bruge i det daglige arbejde.

7. Rapportering

Vi fremsender månedlige rapporter med dokumentation af vores arbejde og vores resultater. Rapporterne kan eksempelvis indeholde dokumentation af vores leverancer, jeres positioner på Google, jeres besøgstal og antallet af salg.

Indholdet i rapporterne kan variere alt efter de mål, vi har opstillet. Rapporterne er baseret på data fra analyseværktøjer som Google Analytics og SEMrush. I tillæg til rapporterne sendes ugentlig statistik over jeres positioner på Google.

8. Evaluering

Vi holder kvartalsvise evalueringsmøder, hvor vi sammen evaluerer samarbejdets fremdrift og resultater. Evalueringsmøderne tager udgangspunkt i de rapporter med dokumentation af vores arbejde og vores resultater, vi løbende har sendt til jer.

På baggrund af evalueringen tilrettelægger og justerer vi vores fremadrettede aktiviteter, så vi er sikre på at nå de målsætninger, vi sammen har fastsat. Vi nedjusterer ikke arbejdsindsatsen, hvis vi er ved at nå vores mål, eller vi når målene før tid.

Om os

Vi er et dedikeret SEO-bureau med 12 ansatte og mere end 20 freelancere i fem forskellige lande. Gennem et målrettet arbejde med SEO, Google Ads og Google My Business sikrer vi jer stærkest mulig tilstedeværelse på Google og maksimalt udbytte med hensyn til antal salg og leads.

VI LEVER AF VORES KUNDERS SUCCES
Fra vores kontor i København og Aalborg har vi gennem en årrække arbejdet med ét mål for øje: at sikre virksomheder – store som små – i hele landet succes gennem indsigtsbaserede, datadrevne SEO-strategier.

Vi er stolte over at have arbejdet med digitalt ambitiøse virksomheder som Spies, Lauritz.com, Alm. Brand, Aller, Berlingske, Kamstrup, Trollbeads, ILVA, Stylepit, E.ON, AlfaPeople, Blockbuster, DFDS og Audi.

Kontakt osLæs mere

Rasmus Begtoft, CMO i BRFkredit

»Det er min overbevisning, at en virksomhed har brug for en person internt, der ser lyset i SEO. InboundCPH har været medvirkende til, at vi så lyset. I dag ser vi SEO som et forretningskritisk marketingværktøj, der er afgørende for kundetilgangen og værdiskabelsen i vores virksomhed.«

LANDSDÆKKENDE SEO-BUREAU

Fra vores kontor i hjertet af København og Aalborg hjælper vi virksomheder i hele landet. Vores erfaring og gennemprøvede strategier sikrer jer succes, uanset om I er en specialiseret nichevirksomhed i B2B-segmentet eller en større B2C-virksomhed på et konkurrencepræget marked.

Via vores bureaupartnere i udlandet kan vi hjælpe jer, hvis I står over for at skulle ekspandere forretningen til nye markeder. Vi kan blandt andet foretage markedsanalyser og søgemaskineoptimering i Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien. Kontakt os for at høre mere herom.

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL JERES BEHOV
Succesfulde resultater udspringer af et tæt samarbejde mellem kunde og SEO-bureau. Derfor er gode relationer afgørende og blandt det, som vi vægter allerhøjest. Det er vigtigt for os, at vi lærer jeres virksomhed og jeres mål og udfordringer godt at kende, før vi påbegynder samarbejdet.

Vi kan eksempelvis hjælpe jer, hvis I:

 • har en ambitiøs vækststrategi og ønsker øget vækst online
 • allerede samarbejder med et SEO-bureau, men resultaterne udbliver
 • har tabt terræn til jeres konkurrenter på Google
 • skal relancere jeres website og ikke vil miste besøgende i processen
 • ønsker at styrke jeres vidensniveau, så I kan varetage SEO selv
 • vil ekspandere forretningen fra Danmark til Skandinavien.

Kontakt os via kontaktformularen herunder og få en uforpligtende snak med vores SEO-specialister.

København
Rosenvængets Alle 11
2100 København Ø

Aalborg
Jyllandsgade 20
9000 Aalborg

CVR-nr.: 39607255

KLAR TIL EN KOP KAFFE?

Kontakt os på mail info@inboundcph.dk eller tlf. 70 23 35 35 for en uforpligtende snak.
Du kan også udfylde formularen herunder – så kontakter vi dig snarest muligt.

Klar til en snak og en kop kaffe?

X