Case: Audi

642 % flere besøgende fra Google efter ét års SEO

Der ligger en grundig researchfase til grund for købet af en firmabil, og derfor er det vigtigt for Audi at få fat i potentielle kunder så tidligt i beslutningsprocessen som muligt. Den meste research foregår online og meget ofte via Google, og med den viden var SEO det naturlige valg for Audi. Resultaterne efter et år bekræfter, at det var den rigtige beslutning.

Audi Danmark er en del af Skandinavisk Motor Co., som importerer og sælger Audi i Danmark. I Danmark udgør firmabiler over halvdelen af det samlede salg af Audi-biler – svarende til en omsætning på over tre milliarder kroner alene på det danske marked.

På trods af en støt fremgang i salget af Audi-firmabiler, viste vores analyse af bilbranchen i 2013, at Audi klarede sig dårligere end sine nærmeste konkurrenter på Google på søgeord relateret til køb og leasing af firmabiler. Audi havde med andre ord et uindfriet salgspotentiale.

Desuden er distancen mellem Audi og købere typisk større ved køb af firmabil end ved privatkøb, da købet oftest håndteres af et leasingselskab. Brand-loyaliteten er af samme årsag mindre hos firmabil-kunder. Audi erkendte på den baggrund, at de havde brug for at styrke deres position og synlighed som forhandler af kvalitetsfirmabiler på Google.

»Udover den øgede trafik er vores nu stærke placeringer på Google med til at øge bevidstheden om Audi som et oplagt bud på en firmabil. Kampagnen har ikke kun medført en bemærkelsesværdig stigning i antallet af besøgende på Audis website, den har også medført, at Audi i dag står med en langt stærkere markedsposition inden for firmabiler.«
Jacob Thiesen
Jacob Thiesen
Digital Manager
»Vi er overbeviste om, at det er essentielt for os arbejde med vores SEO, da der bliver lavet så meget research på køb af biler, og da en meget stor del af denne research foregår online via Google.«

– Jacob Thiesen, Digital Manager i Audi

Samarbejde gennem 4 år

InboundCPH og Audi har nu samarbejdet i over fire år, og løsningsmodellen har blandt andet inkluderet søgeordsanalyser, indholdsoptimering af sider omhandlende køb og leasing af firmabiler, linkbuilding, undervisning af interessenter i Audi og rådgivning af ledende personer.

På baggrund af en række indledende søgeordsanalyser udarbejdede vi i samarbejde med Audi nyt indhold til websitet baseret på søgeord identificeret i analyserne. Layout og skrivestil blev løbende tilpasset i dialog med Audi for at sikre, at brugervenlighed, SEO-venlighed og sprogbrug endte med at være optimalt.

Efterfølgende igangsatte vi en omfattende outreach-kampagne for at højne antallet af relevante kvalitets-websites, der linker ind til Audis danske website og de specifikke sider, der omhandler firmabiler. Siden da har samarbejdet primært bestået af rådgivning, blandt andet i forbindelse med en relancering af websitet i 2017.

»Det altafgørende er selvfølgelig de resultater, samarbejdet har udmøntet sig i. Tallene taler deres tydelige sprog: Der har været fremgang på alle parametre, som vi har arbejdet med – og som vi fortsat arbejder med. Isoleret set har jeg aldrig før oplevet så høj fremgang i trafikken fra Google til vores website.«
Jacob Thiesen
Jacob Thiesen
Digital Manager

642,23 % flere besøgende fra Google

Da vi udarbejdede den indledende brancheanalyse, var Audi stort set ikke synlig på Google på søgeord relateret til køb og leasing af firmabil. Som følge af vores indholdsoptimering og den omfattende outreach-kampagne står disse søgeord i dag for en stor andel af den samlede besøgstrafik fra Google til Audis danske website.

Efter det første års arbejde med SEO steg den samlede besøgstrafik fra Google til Audis website med 642,23 % – en stigning der fint illustrerer, hvor meget potentiale der ligger i at gennemføre en målrettet SEO-strategi (selvom vi gerne indrømmer, at stigninger på over 600 % er usædvanlige).

Klar til en snak og en kop kaffe?

X